Andreea Ciocanaru C.A Luca Mihai Catalin

Studiu de caz: Bonusurile de recomandare acordate de platformele online

De Andreea Ciocănaru,
Avocat definitiv în cadrul C.A. Luca Mihai Cătălin

Printr-o hotărâre judecătorească recentă, Curtea de Apel București a dispus anularea unei decizii a Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), decizie prin intermediul căreia s-a dispus respingerea cererii de modificare a termenelor și condițiilor pentru acordarea bonusurilor, instanța dispunând totodată și obligarea ONJN la aprobarea modificării solicitate.

În concret, a fost transmisă spre aprobare Comitetului de Supraveghere ONJN o cerere de modificare a termenelor și condițiilor privind bonusurile, ce avea ca obiect reglementarea bonusului de recomandare, al cărui mecanim este, în esență, următorul:
– Organizatorul de jocuri de noroc online transmite un link de înregistrare, creat special în acest scop, către clienții din baza de date proprie – jucători care dețin un cont de joc activ înregistrat pe platforma de joc;
– Acest link putea fi transmis numai către acei jucători care și-au exprimat în mod expres și
prealabil consimțământul de a primi materiale promoționale;
– Pentru a beneficia de oferta de bonus, utilizatorii care au primit link-ul de înregistrare aveau posibilitatea de a distribui link-ul către alte persoane fizice care nu dețin un cont de joc pe
platformă;
– Prin intermediul link-ului, persoanele care primeau acest link aveau posibilitatea de a-și
înregistra un cont de joc prin intermediul acestuia;
– Pentru activitatea de recomandare realizată prin transmiterea link-ului, organizatorul de jocuri de noroc urma să acorde un bonus către ambele persoane, respectiv utilizatorului care a transmis link-ul de înregistrare, precum și persoanei care a primit link-ul de înregistrare, în momentul în care această din urmă persoană ar fi finalizat procedura de înregistrare a contului de joc.

ONJN a respins cererea de modificare a termenelor și condițiilor pentru acordarea bonusurilor, decizia fiind motivată după cum urmează:
(i) acest tip nou de bonus nu respectă prevederile art. 6 alin. (3) din Normele Metodologice, care prevăd următoarele: Promovarea acțiunilor de acordare a bonusurilor participanților este permisă numai în locațiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaților, precum și prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceștia și-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.
Cu privire la acest aspect, argumentarea a fost axată în principal pe faptul că acordarea acestui bonus implică o activitate de promovare, realizată către persoane fizice care nu dețin calitatea de jucător cu cont activ din baza de date a organizatorului și care nu și-au dat acordul pentru primirea mesajelor electronice de promovare a acțiunii de acordare a bonusului.
(ii) această modalitate de acordare a bonusurilor este una de natură financiară în sistem piramidal (practică comercială interzisă), apărarea fiind întemeiată pe dispozițiile art. 36 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
(iii) motive de protecție a persoanelor minore sau a altor persoane vulnerabile, susținându-se că acest bonus este susceptibil de a crea un pericol social pentru aceste persoane, constând în special în dependența de jocuri de noroc, întrucât nu se poate controla ce persoane primesc link-ul de înregistrare.

Astfel cum s-a susținut și în fața instanței, textul de lege invocat de ONJN, respectiv art. 6 alin. (3) din Normele metodologice, reglementează trei modalități permise, distincte, de promovare a acțiunilor de acordare a bonusurilor, respectiv (i) în locațiile proprii sau pe paginile de internet proprii ale organizatorului, (ii) pe paginile de internet proprii ale afiliaților organizatorului și (iii) prin transmiterea de către organizator de mesaje electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceștia și-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor. Modalitatea de acordare a bonusului supus spre aprobare Comitetului de supraveghere intră sub incidența și respectă întocmai cea de-a treia modalitate permisă de lege, detaliată la punctul iii) de mai sus, pentru promovarea acțiunilor de acordare a bonusurilor.
Promovarea bonusului se realizează de către organizator prin transmiterea de mesaje numai către clienții din baza de date a acestuia, care au oferit în prealabil consimțământul de a primi mesaje promoționale. Contrar celor susținute de ONJN, organizatorul de jocuri de noroc nu se adresează în nicio situație persoanelor care nu sunt înregistrate pe platforma sa de joc. Clienții organizatorului de jocuri de noroc sunt cei care se adresează persoanelor din afara platformei și doar acești clienți decid dacă transmit sau nu linkul de înregistrare către persoane care nu dețin un cont de joc.
Sunt de neînțeles argumentele autorității, care a asimilat acțiunea de promovare a activității de jocuri de nrooc online prin acordarea bonusurilor unei ’’vânzări piramidale’’.
Numai persoanele care sunt înregistrate pe platforma de joc sunt eligibile pentru a primi un bonus. Înregistrarea contului de joc presupune o procedură strictă în ceea ce privește cunoașterea clientului, procedură justificată, pe de o parte, pe considerente de protecție a minorilor și a altor persoane vulnerabile, și pe de altă parte, de legislația în materia spălării banilor.

Ciocanaru Andreea

Dintre argumentele reținute de instanță, următoarele par a avea o însemnătate deosebită, schimbând complet concluziile Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc;
– Transmiterea unui link de promovare prin mesaje electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie se încadrează în dispozițiile art. 6 alin. (3) din Normele metodologice;
’’Textul normelor nu reglementează în continuare o interdicție ca jucătorii cu conturi active să trimită mai departe acest link, stimulați de apariția unui bonus, având libertatea corespondenței private’’;
– Scopul final al organizatorului de jocuri de noroc, respectiv acela de a-și mări baza de date cu utilizatori activi prin utilizarea link-ului nu este unul interzis de lege, întrucât ca în orice tip de afacere, este perfect normal ca organizatorul să urmărească creșterea platformei de joc și pe cale de consecință profitul.
– Interpretarea ONJN cu privire la aplicarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice este una ’’extrem de restrictivă’’ și mai mult decât atât, argumentele pentru respingerea bonusului bazate pe pericolul social constând, în special, în dependența de jocuri de noroc, apare a fi contrară cu misiunea ONJN, care nu este de stopare a activității de jocuri de noroc, ci de exploatare a activității jocurilor de noroc, mai ales în condițiile în care dispune de un buget constituit din taxele pe viciu;
Dispozițiile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață nu se aplică jocurilor de noroc, care au o reglementare specială proprie, inclusiv din perspectiva faptului că art. 36 din acest act normativ ’’se referă la contracte sinalagmatice cu prestații reciproce (bunuri/servicii contra unui preț) care nu au un element aleatoriu, de șansă, așa cum par a avea jocurile de noroc, iar acestea din urmă se află în plus sub un monopol de stat’’.

Hotărârea instanței are un plus de valoare prin aceea că, pe lângă reașezarea regimului juridic aplicabil bonusurilor oferite în activitatea de jocuri de noroc, stabilește o nouă perspectivă cu privire la rolul ONJN, care, în calitate de organism de monitorizare și control în domeniul jocurilor de noroc, are rolul de a facilita exploatarea jocurilor de noroc în conformitate cu dispozițiile legale și nu de a stopa această activitate, atât timp cât legea nu interzice în mod expres o anumită conduită.

Articolul precedentUnigens, la primul Mare Premiu al Industriei de Gambling
Articolul următorICE London se amână pentru aprilie 2022