Ghid privind publicitatea pentru activitățile de jocuri de noroc

De:
Teodora Luca
Avocat senior,
Nicoleta Bărăgan
Avocat senior,
Andreea Ciocanaru
Avocat senior,
Mihai Cătălin Luca Cabinet de Avocatură

Urmare din ediția trecută

O situație nuanțată în care obligația de a primi aprobarea prealabilă pentru activitățile promoționale devine incidentă a fost reglementată prin art. 6 alin. (5) din Normele metodologice, cu aplicabilitate însă exclusiv pentru organizatorii de jocuri de noroc. Având în vedere această prevedere legală, activitățile destinate promovării bunurilor și serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în acordarea de câștiguri, bănești sau de orice altă natură, organizate în afara locațiilor proprii sau a site-urilor proprii, care implică utilizarea mijloacelor de acordare a premiilor specifice jocurilor de noroc, prevăzute la art. 3 alin (3) din OUG 77/2009, sunt supuse avizării ONJN.

În opinia noastră, nu există nicio îndoială că dispozițiile art. 6 alin. (5) din Normele metodologice nu pot fi citite și interpretate altfel decât în coroborare cu prevederile art. 6 alin. (1) și (3) din OUG 77/2009 (trimiterea la art. 3 alin (3) din OUG 77/2009 fiind chiar inclusă în mod expres în cadrul art. 6 alin (5) din Normele metodologice).

Astfel, ca urmare a interpretării coroborate a acestor prevederi legale, obligația de a solicita și de a obține aprobarea NGO, prevăzută la art. 6 alin. (5) din Normele metodologice, pentru o anumită activitate promoțională, se naște și devine incidentă doar în situațiile în care activitatea promoțională întrunește cumulativ și elementele definitorii ale jocurilor de noroc, astfel cum sunt reglementate prin alin (1) al art. 3 din OUG 77/2009.

Cu toate acestea, deși interpretarea noastră prezentată anterior a fost validată în practica judiciară, NGO consideră în continuare că este necesară o aprobare prealabilă pentru campaniile promoționale care (chiar dacă nu întrunesc cumulativ elementele care definesc jocurile de noroc, așa cum sunt reglementate la alin. (1) al art. 3 din OUG 77/2009) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5) din Normele metodologice (respectiv pentru campaniile promoționale organizate în afara locațiilor proprii ale organizatorului de jocuri de noroc (în cazul celor terestre) sau a site-urilor proprii (în cazul celor online), care implică utilizarea unor mijloace de acordare a premiilor specifice jocurilor de noroc, cum ar fi utilizarea unui mecanism de generare aleatorie pentru selecția câștigătorilor în cadrul campaniei).

Obligația de a primi avizul prealabil din partea ONJN îngreunează inevitabil organizarea și desfășurarea acestui tip de activități promoționale, având în vedere termenul relativ lung în care autoritatea poate emite avizul, respectiv 30 de zile de la momentul depunerii documentației complete care însoțește cererea de avizare (termen reglementat de art. 6 alin. (8) din Normele metodologice).

În ceea ce privește acțiunile promoționale care nu intră sub incidența cerinței de aprobare prealabilă a NGO, regula este că este suficientă o simplă notificare a NGO cu privire la regulamentul specific al campaniei promoționale cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de începerea campaniei.

i) În conformitate cu articolul 7 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, este interzisă afișarea în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a oricăror mesaje referitoare la valorile sau produsele acordate ca bonusuri, promoții sau jackpoturi.
Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 1*2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, publicitatea realizată în locațiile și pe site-ul societății de jocuri de noroc licențiate nu este considerată publicitate pentru jocuri de noroc, restricția de a promova valorile și/sau produsul oferit sub formă de bonusuri, promoții sau jackpot este aplicabilă oricărei acțiuni realizate în afara locațiilor sau site-ului societăților deținătoare de licență de exploatare a jocurilor de noroc.
Sancțiunea care se aplică pentru încălcarea normei constă în amendă cuprinsă între 50.000 – 100.000 lei; autoritatea poate decide și aplicarea sancțiunii complementare, constând în retragerea licenței de exploatare a jocurilor de noroc deținute de societate, în funcție de condițiile în care a fost săvârșită contravenția și de efectele acesteia.

ii) Publicitate televizată
Difuzarea în cadrul programelor de televiziune și radio a publicității pentru jocuri de noroc poate fi efectuată numai în intervalul orar 23.00 – 6.00, cu excepția publicității pentru activități de pariuri, care este permisă și în timpul evenimentelor sportive în direct.
În orice moment, activitatea publicitară trebuie să respecte regulile unei informări corecte care să fie adusă la cunoștința jucătorului și să conțină informațiile obligatorii (numărul licenței de joc, logo-ul Autorității de Jocuri de Noroc, interdicția de a participa la activități de jocuri de noroc, aplicabile minorilor).

iii) Social media
În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a concluzionat că mesajele postate pe rețelele de socializare (Facebook) sunt echivalente cu mesajele publice, ceea ce a dus la interzicerea afișării bonusurilor și premiilor în materialele publicitare ale companiilor de jocuri de noroc online licențiate, întrucât paginile de socializare nu sunt echivalente cu site-urile companiilor.
Principala diferență între pagina web a societății și social media (pagina de Facebook) este că accesarea paginii web a societății implică o acțiune voluntară din partea clienților, în timp ce conținutul postat pe Facebook (sau alte canale de social media) poate fi livrat destinatarilor fără nicio acțiune sau consimțământ prealabil.
Ca urmare a acestei interpretări, publicitatea pe rețelele de socializare trebuie să respecte restricțiile aplicabile publicității în spațiile publice:
i)Societatea nu are dreptul de a promova bonusurile oferite clienților;
ii)Valoarea și/sau produsele oferite ca premii bonus, promoționale sau jackpot nu trebuie promovate;
iii)Toate materialele publicitare trebuie să poarte numărul licenței, interdicția de participare a minorilor la activitățile de jocuri de noroc și logo-ul autorității.
Până în prezent, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a dat dovadă de toleranță în ceea ce privește mesajele publicitare postate pe canalele de socializare și, din câte știm noi, nu a sancționat companiile care promovează premiile și bonusurile în acest mod, deși interdicția este prevăzută de lege.

Condiții și limitări privind promovarea acțiunilor de acordare de prime participanților și de desfășurare a campaniilor promoționale

În cadrul acestei secțiuni ne propunem să detaliem cele mai relevante reguli aplicabile publicității și promovării activităților de jocuri de noroc, care se aplică în egală măsură și promovării acțiunilor de acordare de bonusuri participanților sau de desfășurare a campaniilor promoționale.

Publicitatea și promovarea activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul național se realizează cu respectarea următoarelor principii:
(i) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc;
(ii) asigurarea integrității și transparenței activităților de jocuri de noroc desfășurate de către și prin intermediul operatorilor de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de jocuri de noroc echitabil, supravegheat și verificat în permanență, în ceea ce privește securitatea și corectitudinea activităților desfășurate;
(iii) prevenirea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul jocurilor de noroc;
(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;
(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea atenuării și limitării posibilelor vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și pentru reducerea expunerii la spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum și prevenirea infracțiunilor legate de ordinea publică, securitatea națională și sănătatea publică;
(vi) elaborarea și punerea în aplicare a unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocurile de noroc.

Operatorul de jocuri de noroc trebuie să includă pe materialele publicitare, la loc vizibil, interdicția de participare a minorilor la jocurile de noroc, semnalată prin simboluri vizuale, seria și numărul licenței de organizare a jocurilor de noroc, precum și sigla Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc („ONJN„).

Materialele publicitare nu vor fi amplasate în interiorul spațiilor sau în incinta unităților de învățământ, a unităților socio-culturale sau religioase.

Activitățile promoționale constând în activități de publicitate, promovare sau activități specifice de marketing, desfășurate de către operatorul de jocuri de noroc în locațiile proprii (pentru landbased) sau pe site-urile proprii (pentru online) sunt permise în baza licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, cu respectarea legislației specifice în domeniul publicității.

Este interzisă publicitatea realizată prin intermediul mesajelor electronice nesolicitate care conțin informații referitoare la jocurile de noroc, pentru un număr nelimitat de persoane.

Promovarea acțiunilor de acordare de bonusuri participanților este permisă numai la sediul operatorului (pentru agenții terestre), pe site-ul propriu (pentru online) sau pe site-ul afiliaților, precum și prin transmiterea de mesaje electronice către jucătorii care au conturi active existente în baza de date proprie, dacă jucătorii și-au dat în prealabil acordul pentru primirea acestora.

Este interzis ca operatorii de jocuri de noroc la distanță să trimită materiale publicitare jucătorilor care s-au exclus temporar sau definitiv de la jocurile de noroc sau care au solicitat întreruperea accesului la jocurile de noroc.

Este interzisă afișarea, în afara sediului operatorului, a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau jackpoturi reale sau simulate. Vă rugăm să rețineți că, având în vedere că rețelele de socializare sunt asimilate unui spațiu public (conform unei Decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României), interdicția menționată mai sus se aplică și în cazul publicității pe canalele de socializare.

Având în vedere demersurile politicienilor din aproape tot spectrul politic, menite să reducă activitățile de jocuri de noroc prin reducerea vizibilității acestora, prin restricționarea posibilităților de publicitate pentru companiile de jocuri de noroc, este, în opinia noastră, mai important ca niciodată ca firmele să manifeste atenție sporită în ceea ce privește restricțiile legale în materie de publicitate.

Acest lucru ar asigura un sprijin adecvat pentru eforturile de păstrare a sustenabilității afacerii, prin menținerea unor posibilități rezonabile de publicitate, dar ar reprezenta, de asemenea, un sprijin pentru clienți, cărora li se vor furniza informații corecte și adecvate.

Articolul precedentPractica jocurilor de noroc în anul 2023
Articolul următorCazinoul Queen Baton Rouge se deschide publicului după o renovare de 85 de milioane de dolari