Ghid privind publicitatea pentru activitățile de jocuri de noroc

De:
Teodora Luca
Avocat senior,
Nicoleta Bărăgan
Avocat senior,
Andreea Ciocanaru
Avocat senior,
Mihai Cătălin Luca Cabinet de Avocatură

Activitățile de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate joacă un rol important în cadrul practicilor comerciale adoptate de operatorii economici și, în special, de operatorii economici care organizează și exploatează jocuri de noroc.

Acordarea de bonusuri și desfășurarea de campanii promoționale sunt permise de legislația română. Astfel de activități sunt folosite de organizatorii de jocuri de noroc ca stimulente cu scopul de a atrage clienți și de a crește afacerea și sunt promovate, de obicei, pe diferite canale media sub formă de materiale publicitare.

Cu toate acestea, atât acordarea de bonusuri, cât și derularea campaniilor promoționale, precum și publicitatea acestora, sunt supuse unor condiții și limitări legale specifice, pe care le vom detalia mai jos.

În același timp, a fost observată o tendință de practică (în mare parte) neunitară la nivelul autorității competente (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) în ceea ce privește interpretarea și aplicarea prevederilor legale aplicabile în ceea ce privește aspectele legate de bonusuri și campanii promoționale și publicitatea aferentă acestora. Prin urmare, prezentarea noastră se va referi și la astfel de practici pe care autoritatea le aplică în prezent.

PREZENTARE GENERALĂ A CAMPANIILOR PUBLICITARE

i) Ca regulă generală, activitatea de publicitate trebuie să respecte cerința conform căreia publicitatea înșelătoare este interzisă, iar clienții trebuie să fie în permanență corect informați cu privire la caracteristicile serviciilor oferite.

Pentru a evalua dacă publicitatea este înșelătoare, se vor lua în considerare toate aspectele acesteia, în special orice informație conținută în ea cu privire la:
i) Caracteristicile serviciilor furnizate, cum ar fi disponibilitatea ofertei, natura, mijloacele de execuție, metoda de prestare a serviciilor, dacă acestea corespund scopului, destinației, parametrilor tehnici și funcționali, originii geografice sau comerciale, rezultatele așteptate ca urmare a utilizării lor sau rezultatele și caracteristicile esențiale ale testelor sau ale controalelor care au fost efectuate asupra activelor sau serviciilor;

ii) Prețul sau modalitatea de calcul al prețului și condițiile în care se prestează serviciile; și

iii) Natura, atribuțiile și drepturile societății, cum ar fi: identitatea și activele sale, calificările și dreptul de proprietate industrială, comercială sau intelectuală, premiile și distincțiile sale.
Având în vedere cele menționate mai sus, este extrem de important ca, consumatorii să fie în permanență informați corect și precis cu privire la oferta societății, la termenii și condițiile de utilizare și la toate celelalte informații obligatorii pe care societatea trebuie să le furnizeze public utilizatorilor săi.

ii) Publicitatea comparativă poate fi realizată și va fi recunoscută ca fiind realizată în mod legal numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
i) Publicitatea nu este înșelătoare;
ii) Publicitatea compară bunuri sau servicii care răspund acelorași cerințe sau sunt destinate acelorași scopuri;
iii) Publicitatea compară în mod obiectiv una sau mai multe caracteristici esențiale care sunt relevante, verificabile și reprezentative din perspectiva acestor servicii, care pot include prețul;
iV) Publicitatea nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, activele, serviciile, activitățile sau situația unui concurent;
v) Publicitatea nu profită în mod neloial de reputația unei mărci, a unui nume comercial sau a altor semne distinctive ale unui concurent sau de denumirea de origine a produselor concurente;
vi) Publicitatea nu se prezintă împreună cu serviciile ca imitații sau reproduceri ale serviciilor care prezintă o marcă comercială sau un nume comercial protejat;
vii) Publicitatea nu creează confuzie între comercianți, între persoana care face publicitate și un concurent sau între mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunurile sau serviciile persoanei care beneficiază de publicitate și cele ale unui concurent.

Pentru a utiliza publicitatea comparativă (cea mai bună ofertă de pe piață, mai multe jocuri disponibile decât pe orice altă platformă online etc.), societatea trebuie să dețină dovezi (studii independente, analize publice/private) care să ateste acuratețea informațiilor furnizate clienților.
Reprezentanții și afiliații Societății trebuie să se asigure, de asemenea, că mijloacele prin care se realizează publicitatea Societății nu ar încălca marca comercială a unei alte entități cu drepturi de proprietate intelectuală și că nu ar instiga publicul să renunțe la alte produse sau servicii similare (în principiu, o persoană poate face publicitate bunurilor/serviciilor sale prin prezentarea ofertei și doar prin conținutul acesteia publicul ar fi convins să aleagă acel bun/serviciu, nu prin sugerarea că cel al unui concurent este/sunt mai rău/rele).
Pentru a obține eliminarea efectelor pe termen lung ale unei publicități comparative potențial dăunătoare, autoritatea națională competentă are dreptul de a obliga societatea să publice (în ziare, online, la televiziune) procesul-verbal (sau hotărârea judecătorească) prin care a fost sancționată pentru nerespectarea acestei obligații privind publicitatea comparativă.

Principiile care reglementează publicitatea la jocurile de noroc, conform legislației specifice

În conformitate cu art. 1*2  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, publicitatea pentru activitățile de jocuri de noroc care sunt autorizate pe teritoriul național trebuie să respecte principiile menționate la art.10.3 din OUG 77/2009, respectiv trebuie să protejeze minorii și persoanele vulnerabile la dependența de jocurile de noroc (având în vedere principiile Jocului Responsabil).
În toate materialele promoționale, trebuie să fie afișate seria licenței deținute de societatea de jocuri de noroc, interdicția de participare a minorilor la activități de jocuri de noroc și sigla Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Reclamele, publicitatea sau activitățile promoționale desfășurate de către companie în locațiile proprii sau pe paginile web proprii nu sunt considerate materiale publicitare.
În conformitate cu articolul 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, este interzisă promovarea sau publicitatea pentru activitățile de jocuri de noroc care nu sunt licențiate în România.
Sancțiunea contravențională pentru nerespectarea interdicției menționate constă în amendă între 50.000 -100.000 lei și, complementar, confiscarea tuturor beneficiilor financiare rezultate din contravenție (ar fi cazul prețului încasat de o firmă de publicitate, în cazul în care aceasta ar promova activități de jocuri de noroc sau de o firmă care nu deține licența corespunzătoare emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc).

Publicitatea, campaniile de marketing și promoțiile sunt permise pe pagina web a societății fără aprobare prealabilă, în timp ce pentru campaniile promoționale (în cadrul cărora se oferă premii suplimentare față de cele oferite în urma jocului) care se desfășoară în afara paginii web sau a sediilor companiilor licențiate, societatea trebuie să obțină aprobarea prealabilă a Autorității pentru Jocuri de Noroc), dacă modalitatea de acordare a premiilor este similară cu modalitatea utilizată în scopul jocurilor de noroc.
Această condiție nu se aplică în cazul publicității (cum ar fi publicitatea pentru mărci sau produse), deoarece acestea nu implică oferirea de premii suplimentare.

În ceea ce privește publicitatea comercială a activității de jocuri de noroc în România, următoarele principii fundamentale trebuie respectate în permanență atât de către companiile licențiate online, cât și de către afiliații acestora:
i) Protecția minorilor și împiedicarea accesului acestora la jocurile de noroc;
ii) Asigurarea integrității și transparenței operațiunilor efectuate de către și prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de jocuri de noroc echitabil, supravegheat și verificat permanent din perspectiva securității și corectitudinii activităților desfășurate;
iii) Prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri;
iv)Dezvoltarea și implementarea de programe care să îi protejeze pe jucători împotriva dependenței de jocurile de noroc.

(continuarea în ediția următoare)

Articolul precedentEntertainment Arena Expo
Articolul următorDe la ROMBET…