Teodora Luca

de Teodora LUCA – CA Mihai Luca

Jocurile de noroc reprezintă acea activitate comercială prin care se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indifferent de modul de producere a acestora.
Jocurile de noroc la distanță (on-line) sunt acele activități care se caracterizează prin faptul că se desfășoară altfel decât în prezența fizică a participanților, fiind organizate și transmise prin intermediul unui sistem de comunicații la distanță, de regulă prin internet.
Conform dispozițiilor art. 12 OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, licența de organizare și autorizația de exploatare se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru organizarea acestor activități.
Licența de organizare a activității este valabilă 10 ani de la data acordării, iar autorizație de exploatare se înnoiește anual, valabilitatea acestora fiind condiționată de îndeplinirea obligației de plată a taxelor.
Neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidate sau plata acestora cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente îndreptățesc Comitetul de Supraveghere al ONJN să dispună revocarea licenței sau autorizație.
Taxa anuală aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc la distanță se calculează în funcție de cifra de afaceri înregistrată de societate în anul fiscal anterior, respectiv:
Dacă cifra de afaceri a organizatorului este mai mică de 500.000 Euro/an, taxa de licență va avea valoarea de 6.000 Euro;
Dacă cifra de afaceri a organizatorului este cuprinsă între 500.001 Euro și 1.000.000 Euro/an, taxa de licență va avea valoarea de 24.000 Euro;
Dacă cifra de afaceri a organizatorului este cuprinsă între 1.000.001 și 5.000.000 Euro/an, taxa de licență va avea valoarea de 60.000 Euro;
Dacă cifra de afaceri a organizatorului este cuprinsă între 5.000.001 și 10.000.000 Euro/an, taxa de licență va avea valoare de 96.000 Euro;
Dacă cifra de afaceri a organizatorului este mai mare de 10.000.000 Euro pe an, taxa de licență va avea valoarea de 120.000 Euro.
O primă observație care se impune este aceea că, în determinarea cifrei de afaceri a organizatorului nu vor fi luate în considerare numai veniturile din jocuri de noroc și numai activitatea desfășurată pe teritoriul României, ci vor fi cumulate toate veniturile societății, indifferent de activitatea sau jurisdicția în care au fost obținute.
Taxa de licență se achită în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care cererea organizatorului a fost aprobată de Comitetul de Supraveghere, pentru primul an, respectiv cu 10 zile anterior datei la care se împlinește anul de licențiere, pentru anii următori.
Valoarea taxei de licență se actualizează anual, pe baza documentelor care atestă valoarea cifrei de afaceri a societății în anul fiscal anterior.
Taxa de autorizare reprezintă 16% din veniturile înregistrate de organizatorul de jocuri de noroc, astfel cum sunt definite de art. 11 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de 100.000 Euro anual.
Conform definiției art. 11 din OUG 77/2009, pentru calculul taxei aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licențiat se calculează ca diferența dintre sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc și premiile acordate (inclusive «jack-pot»-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanță de urgență.
In cazul jocurilor de noroc în care organizatorul încasează un commission de la participanții/câștigătorii la jocurile de noroc, pentru calculul taxei aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licențiat îl reprezintă încasările obținute (comisioanele reținute de la participanții la joc), respectiv cota-parte din suma percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanță de urgență.
Câștigurile din activitățile de jocuri de noroc sunt, conform art. 8 alin. 1 din OUG 77/2009, sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

(continuarea în numărul viitor)

Articolul precedentICE London 2019 este, deja cel mai mare din toate timpurile
Articolul următorLocurile pentru evenimentul de gaming SPiCE sunt limitate, rezervați din timp!