În această ediţie a Casino Life & Business Magazine vă prezentăm condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către operatorul economic care solicită licenţa de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc.
1.Pentru jocurile de noroc on-line se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locaţii autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor cu cel puţin 20 de mese autorizate, dintre care cel puţin două mese de ruletă vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;
2. Jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locaţii autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfăşurate în săli de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate;
3. Pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% şi de maximum 80% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale, când se respectă doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.

Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc:
1. Cererea prin care se solicită comisiei acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:
-elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare); -capitalul social subscris şi vărsat; -structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;-numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali; -obiectul principal de activitate. Obligatoriu trebuie să conţină şi activitatea „jocuri de noroc şi pariuri”, cod CAEN 9200;-sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;
3. Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
4. Avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai operatorului economic. În situaţia în care reprezentant legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai acestuia;
5. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:
– operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; -reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege; – reprezentantul legal are experienţă în domeniul organizării şi exploatării de jocuri de noroc; – reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică în vigoare;
6. Certificatul de cazier judiciar sau alt act emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali, din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
7. Certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
8. Numai pentru activitatea de cazinou dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
9. Numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă şi pentru activităţi de pariuri on-line – declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuşi, legătură cu activităţile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare;
10. In cazul în care există afiliaţi ai unui organizator de jocuri de noroc înregistraţi într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc şi care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri, la data cererii de obţinere a licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, către jucători din România, organizatorul depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că va face toate demersurile necesare transferării bazei de date referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmează a fi autorizat pe teritoriul României în cel mai scurt termen.

Articolul precedentJoe Cada
Articolul următorCasino Life & Business Magazine – ediția cu numărul 35/noiembrie 2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.