teodora luca

by: Teodora Luca, avocat, Cabinet de Avocat LUCA Mihai Cătălin

(Continuare din ediția trecută)

Așa cum afirmam și într-o serie de articole anterioare, a asigura protecția eficientă a minorilor față de o activitate care le este interzisă nu se rezumă la simpla expunere a interdicției de participare pe materialele de promovare, ci implică fie ajustarea conținutului acestora astfel încât să nu trezească interesul acestora, fie transmiterea acestora numai în spații ori în intervale orare în care accesul minorilor la materialul publicitar este restricționat.
Cel mai probabil, autoritatea a apreciat că mesajele de promovare în centrul cărora se situează valoarea premiilor oferite (fie în cadrul campaniilor de bonusare sau sub forma jackpot-urilor), trezește interesul categoriilor vulnerabile, fie minori, fie personae care prezintă risc de dezvoltare a adicției.
Dimpotrivă, un studiu inițiat în Marea Britanie de Committees of Advertising Practice (CAP) a concluzionat că promovarea jocurilor de noroc nu are impact asupra gambling-ului patologic. Studiul a urmărit să observe dacă creșterea publicității “ar putea influența copiii și tinerii în deprinderea unor obiceiuri de gambling patologic”.
Concluzia studiului a fost că procentul gambling-ului patologic nu s-au modificat după acceptarea publicității cu privire la jocurile de noroc. “Gambling-ul patologic printre tineri și copii a rămas la un nivel minim în perioada exploziei fără precedent a publicității jocurilor de noroc.”
Studiul a fost axat pe efectele publicității activității de jocuri de noroc și demonstrează încă o dată că tinerii și copiii – categoriile percepute drept cele mai vulnerabile din perspectiva activității de jocuri de noroc – nu au reacționat pozitiv nici atunci când a crescut gradul de difuzare a materialelor publicitare care îi îndeamnă într-o manieră nevoalată către acest tip de activități.
Este important de menționat și că, în contextul în care operatorii au obligația de a se asigura că minorii nu accesează serviciile de jocuri de noroc, fiind interzis accesul acestora în locațiile, la mijloacele de joc sau platformele utilizate în acest scop, protecția eficientă a acestora se asigură chiar mai eficient prin punerea în aplicare în mod efectiv a acestei restricții decât prin ajustarea mesajelor de promovare.

Din această perspectivă, noile măsuri vizează o protecție sporită a persoanelor vulnerabile, altele decât cele cărora le sunt aplicabile restricțiile privind participarea la jocul de noroc. Măsura nu impune o interdicție totală de promovare a serviciilor oferite, ci instituie o cerință pentru organizatorii de jocuri de noroc să se concentreze mai degrabă, pe caracteristica de divertisment a activității, decât pe promovarea ideii de câștigare facilă a banilor.
Restricția este aplicabilă tuturor organizatorilor de jocuri de noroc, indiferent de tipul de activitate desfășurată; în lipsa criteriilor de stabilire a canalelor de difuzare a mesajului, restricția este aplicabilă tuturor mesajelor de promovare care sunt difuzate în afara locațiilor specializate, neexistând temeiuri legale pentru a limita aplicabilitatea acestor dispoziții la mesajele afișate pe fațadele locațiilor, astfel cum s-a apreciat într-o primă interpretare de unii dintre operatori.
O astfel de interpretare ar conduce la înfrângerea efectelor noii reglementări legale, câtă vreme restricția s-ar aplica numai mesajelor afișate pe fațada locațiilor specializate, cu vizibilitate mai restrânsă față de mesajul difuzat prin canalele de difuzare în masă sau câtă vreme mesajele conținând valoarea premiilor ar fi permise în proximitatea locațiilor.
Prin urmare, pentru a evita aplicarea sancțiunii contravenționale și a măsurii complementare, constând în revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, din mesajele de promovare a activității trebuie să fie eliminate informațiile privind premiile acordate suplimentar, în cadrul campaniilor de bonusare, marketing sau sub forma jackpot-urilor.

Articolul precedentTendințe și practici internaționale în consilierea psihologică a jucătorilor cu probleme de jocuri de noroc
Articolul următorRussian Gaming Week: Speakeri ai Conferinței