teodora luca

by Teodora Luca, avocat, Cabinet de Avocat LUCA Mihai Cătălin

În ultimii ani, legiuitorul a arătat un interes constant în reglementarea activităților de jocuri de noroc, astfel că legislația aplicabilă activităților de jocuri de noroc a suferit în cursul anului precedent o serie importantă de modificări, care sunt expresia preocupării legiuitorului pentru identificarea cadrului care să corespundă interesului particular, lucrative al societăților, dar și interesului general, de asigurare a unui mediu concurențial corect, de protecție a categoriilor vulnerabile și de aplicare eficientă a mijloacelor de supraveghere a activității.
În toamna anului trecut, prin Legea nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, o nouă restricție a fost aplicată în materia promovării activităților de jocuri de noroc, prin completarea art. 7 din O.U.G. nr. 77/2009. Potrivit noului paragraf adăugat în cuprinsul art. 7, ca alin. (4), de la data intrării în vigoare a legii, se interzice afișarea în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau jack-pot-uri reale sau simulate.
Sancțiunea prevăzută de lege pentru nerespectarea restricției anterior menționate constă în amenda contravențională având cuantum între 50.000 – 100.000 Lei, la constatarea săvârșirii faptei contravenționale Comitetul de Supraveghere al ONJN putând dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc.
Gravitatea sancțiunii impuse de textul legal este expresia pericolului social abstract pe care legiuitorul l-a asociat faptei contravenționale la momentul edictării normei.
Maniera exactă în care legiuitorul a înțeles să reglementeze restricția aplicabilă pare, la rândul său, expresie a unui scop bine definit, legiuitorul înțelegând să interzică orice manifestare a organizatorilor de jocuri de noroc care are ca finalitate promovarea în afara locațiilor specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc a activității, prin punerea în centru preocupărilor a premiilor oferite.

Această acțiune se înscrie în seria de acțiuni demarate de autoritate în vederea punerii în aplicare a principiilor privind desfășurarea responsabilă a jocurilor de noroc, mai cu seamă a celor care vizează protecția categoriilor vulnerabile.
Noul cadru legislativ a impus organizatorilor de jocuri de noroc o nouă modificare în ceea ce privește promovarea serviciilor oferite.
Dacă până la data de 10 noiembrie 2018, operatorii aveau libertatea de a decide conținutul mesajelor și maniera de aducere la cunoștință publicului larg a activității desfășurate, inclusive prin concentrarea acestora asupra premiilor oferite, după aceasta dată s-a restrâns exponențial cadrul modalităților de promovare a activităților de jocuri de noroc.
Nu există nicio îndoială cu privire la posibilitatea organizatorului de jocuri de noroc (persoana juridică deținătoare a licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității) de a promova activitățile desfășurate, fiind stabilite neechivoc condițiile pentru realizarea unor astfel de activități, una dintre acestea fiind respectarea principiilor privind promovarea responsabilă a jocurilor de noroc.
O provocare rămâne însă a identifica de facto modalitățile pe care le au la îndemână organizatorii de jocuri de noroc de a promova activitatea, în condițiile în care comunicarea publică nu poate conține informații cu privire la una dintre condițiile esențiale a activității, respectiv premiilor sau beneficiilor acordate, inclusive a celor de natura bonusurilor și jackpot-urilor, precum și a premiilor oferite în cadrul campaniilor promoționale.
Dintre principiile enunțate de art. 10 alin. (3) din Ordonanță, produc efect asupra activităților de promovare a jocurilor de noroc dispozițiile privitoare la interdicția minorilor de a participa la astfel de activități, precum și cele referitoare la desfășurarea responsabilă a jocurilor de noroc (înțeleasă, în acest context, drept necesitatea de a asigura protecția jucătorilor vulnerabili împotriva dependenței de jocurile de noroc).

(continuarea în numărul viitor)