Practica jocurilor de noroc în anul 2023

Opinie privind practica noilor prevederi, adoptate prin OUG 82 din 2023, în activitatea jocurilor de noroc din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Vicepreședinte FedBet și Președinte ROMBET

Urmare din ediția trecută

9) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să nu permită accesul în incinta locaţiilor în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc persoanelor autoexcluse şi indezirabile care se regăsesc în baza de date privind persoanele autoexcluse şi indezirabile, creată, gestionată şi actualizată permanent de către O.N.J.N., bază de date la care organizatorii de jocuri de noroc au acces în timp real. Solicitările de autoexcludere pot fi depuse la O.N.J.N. sau la organizatorii de jocuri de noroc. Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a transmite către O.N.J.N. solicitările de autoexcludere, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării, şi listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale organizatorilor, au fost declarate indezirabile, împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării. Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispoziţiilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc, pentru persoane fizice, se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Până la operaţionalizarea acestei baze de date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2024, organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a nu permite accesul în incinta locaţiilor, în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, persoanelor care au formulat în scris solicitări de autoexcludere;

10) Declararea și plata taxei de autorizare devine lunară și pentru cazinouri, cluburi de poker sau slot-machine cu mențiunea că aceste operațiuni trebuie să fie realizate în avans, pentru luna următoare dar și cu posibilitatea de a beneficia de o bonificație de 10% dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată. Desigur și aceste modificări pot să fie puse în practică doar pentru autorizațiile obținute după publicarea noilor reglementări;

11) În spaţiile în care se desfăşoară activitatea de tip slot-machine, inclusiv în agențiile de pariuri, ca activitate principală, nu se pot desfăşura activităţi comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terţ. Se poate desfăşura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută în ordonanţa de urgenţă, dacă aceasta respectă condiţiile de licenţiere şi autorizare. Locaţia în care se desfăşoară acest tip de activitate nu poate să aibă intrare comună cu un spaţiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o locaţie de acest tip şi un spaţiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uşi de comunicare între cele două tipuri de spaţii;

12) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip «jack-pot» prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «mistery», sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «progresiv». Organizatorii sistemelor de tip «jack-pot», pentru fiecare sistem, solicită la O.N.J.N. modificarea Regulamentului de joc, anterior începerii exploatării activităţii, iar în cadrul Regulamentului de joc trebuie să descrie parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc, pentru care deţin autorizaţie de exploatare, anterior realizării operaţiunii şi pot proceda la mutarea acestora numai în baza avizului O.N.J.N. Pentru organizarea sistemului de tip «jack-pot» este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare online a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum şi obligativitatea ca rezultatul din sistemul de «jack-pot» să fie transferat automat în poziţia credit a maşinii de joc;

Practica jocurilor de noroc în anul 2023

13) Garanțiile se pot constitui prin:
a) consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;
b) scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În conţinutul acesteia emitentul va menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat, renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi diviziunii, să achite obligaţiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.
c) poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori un stat din Confederaţia Elveţiană.

14) Nivelul garanţiilor, pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor organizatorilor de jocuri de noroc, este următorul:

1) pentru activitatea de jocuri de noroc tradiţionale, cu excepţia cazinourilor:

pentru anul 2024 se calculează în funcţie de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:

Nivel venituri calculate conform art. 1*1_____________________Garanţie

Până la 5.000.000 euro/an_____________________________________500.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an__________________________________800.000 euro

Peste 20.000.001 euro_________________________________________1.000.000 euro

de la 1 ianuarie 2025 garanţia este de 1.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;

2) 3.000.000 euro pentru activitatea de tip cazinou joc tradiţional;

3) pentru activitatea de jocuri de noroc online, cu excepţia cazinourilor online:

pentru anul 2024 se calculează în funcţie de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:

Nivel venituri calculate conform art. 1*1_____________________ Garanţie

Până la 5.000.000 euro/an_____________________________________500.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an__________________________________1.000.000 euro

Peste 20.000.001 euro_________________________________________2.000.000 euro

de la 1 ianuarie 2025 garanţia este de 2.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;

4) pentru activitatea de tip cazinou online:

pentru anul 2024 se calculează în funcţie de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:

Nivel venituri calculate conform art. 1*1_____________________Garanţie

Până la 5.000.000 euro/an____________________________________1.000.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an_________________________________2.000.000 euro

Peste 20.000.001 euro________________________________________5.000.000 euro

de la 1 ianuarie 2025 garanţia este de 5.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;

15) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine şi pentru videoloterie (VLT) sunt stabilite la un nivel de 500 euro/post autorizat/an iar declararea și plata se realizează lunar, astfel:
1) pentru prima lună – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
2) pentru celelalte 11 luni – până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna următoare;

16) Valoarea în lei, atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor, stabilite în moneda euro, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent momentului exigibilităţii plăţii, aşa cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentUnde s-au dus toți jucătorii? Slotegrator dezvăluie de ce jucătorii abandonează
Articolul următorGala Marilor Premii a desemnat Campionii anului 2023