Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2020

Taxele specifice jocurilor de noroc ca urmare a declarării stării de urgență în România OUG nr. 48 din 2020 publicată în MO nr. 319 din 16.04.2020

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Se reconfirmă, prin această nouă reglementare, faptul că art. 332 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 1999, privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, modificată și completată de OUG nr. 34 din 26 martie 2020, este aplicabilă și în cazul licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
Art. 332 Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.
Măsuri adoptate

1. Valabilitatea licențelor de organizare a jocurilor de noroc se menține pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Operatorii din domeniu, care doresc continuarea activității, pot formula cereri pentru relicențiere, până cel mai târziu în 90 de zile, de la data încetării stării de urgență;
2. Valabilitatea autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc se menține pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Operatorii din domeniu, care doresc continuarea activității, pot formula cereri pentru reautorizarea activității, până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgență;
3. Pe durata stării de urgență, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă;
4. Pentru activitățile jocurilor de noroc tradiționale nu se aplică sancțiunile prevăzute în O.U.G. nr. 77/2009 și normele metodologice referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență;
5. Operatorii care desfășoară activitățile jocurilor de noroc tradiționale nu datorează taxe, aferente autorizațiilor de exploatare a acestora, pentru întreaga perioadă a stării de urgență.
Comportamentul previzibil de punere în practică a măsurilor adoptate
1. Licența de organizare a jocurilor de noroc – comportament comun – pentru jocurile de noroc tradiționale și online

a) Perioada de valabilitate de 10 ani expiră în perioada stării de urgență (puțin probabil):
– este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență;
– se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de relicențiere;
– se solicită o nouă licență Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință;
– după aprobare se declară și se realizează plata anticipată taxei anuale de licență;
– data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire.

practice of gambling

b) Licență validă în perioada stării de urgență – cu 10 zile înainte de expirarea anului de licențiere precedent:
– creanța fiscală, privind taxa anuală de licență, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;

– se realizează plata taxei anuale de licență;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.
Notă:
Prin măsurile adoptate recent, la propunerea ONJN, nu a fost suspendată sau amânată obligația privind declararea și plata taxei anuale de licență, acestea rămânând în vigoare așa cum sunt prevăzute în OUG 77 din 2009.
2. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc – comportament diferit
A) Jocurile de noroc tradiționale

a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență
– este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență;
– creanța fiscală, privind taxa lunară sau trimestrială de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei lunară sau trimestrială de autorizare, în termen de 30 de zile de la ridicarea stării de urgență;
– nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență – valabilă pentru taxele de autorizare forfetare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata;
– se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de reautorizare;
– se solicită o nouă autorizație Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință;
– după aprobare se realizează plata anticipată a taxei de autorizare;
– data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire;
b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență
– creanța fiscală, privind taxa lunară sau trimestrială de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei lunară sau trimestrială de autorizare, în termen de 30 de zile de la ridicarea stării de urgență;
– nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență – valabilă pentru taxele de autorizare forfetare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.
B) Jocurile de noroc online
a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență
– este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență;
– creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei lunare de autorizare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata;
– se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de reautorizare;
– se solicită o nouă autorizație Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință;
– după aprobare se realizează plata anticipată a taxei de autorizare;
– data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire;
b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență
– creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei lunare de autorizare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.
Notă:
Pentru obligațiile fiscale scadente, începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.
Prin derogare de la prevederea Codului de procedură fiscală, conform căreia: obligațiile fiscale restante sunt obligațiile fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată, obligațiile fiscale scadente, începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
Important: se depun, în termenul legal declarațiile fiscale prin care se constituie creanța fiscală, dar în intervalul 21 martie 2020 – până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență aceste obligații fiscale nu se consideră că sunt obligații fiscale restante, deoarece:
sunt valabile și pentru organizatorii de jocuri de noroc prevederile art.VII din OUG 29 din 2020:
„Art. VII
(1) Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligații fiscale restante.
(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.”
Cazuri ipotetice – de punere în practică a măsurilor adoptate
– Perioada stării de urgență – 60 de zile, din 16 martie 2020 – la 14 mai 2020;
– 90 de zile de la încetarea stării de urgență – din 15 mai 2020 până în 12 august 2020;

Practica jocurilor de noroc

I. Licența de organizare a jocurilor de noroc – comportament comun – pentru jocurile de noroc tradiționale și online
a) Perioada de valabilitate de 10 ani expiră în perioada stării de urgență (puțin probabil):
– este prelungită de drept cu
90 de zile, după încetarea stării de urgență – până la 12 august 2020;
– se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de relicențiere, luna iunie sau iulie 2020;
– se solicită o nouă licență Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință – ședința din iunie sau iulie;
– după aprobare se declară și se realizează plata anticipată taxei anuale de licență, cel mai târziu 25 iulie, dacă dosarul este aprobat în iunie sau 31 iulie, dacă dosarul este aprobat în iulie 2020;
– data intrării în vigoare a licenței obținute – 1 august 2020, data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire.
b) Licență validă în perioada stării de urgență – cu 10 zile înainte de expirarea anului de licențiere precedent:
– creanța fiscală, privind taxa anuală de licență, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei anuale de licență;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.
II. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc – comportament diferit
A) Jocurile de noroc tradiționale
a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență
– este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență- până la 12 august 2020;
– creanța fiscală, privind taxa lunară sau trimestrială de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale; Exemplu pentru slot-machine (rectificativă la D-100 din 25 martie 2020): 3.600 euro x 4,6605 = 16.779 lei/an : 4 = 4.194 lei/trim. Recalculare și regularizare perioadă de exploatare efectivă: 4.194 : 91 zile = 46 lei x număr de zile de exploatare efectivă, până la intrarea în vigoare a autorizației anului următor, lei/aparat;
– se realizează plata taxei lunară sau trimestrială de autorizare, în termen de 30 de zile de la ridicarea stării de urgență- până la 12 iunie 2020;
– nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență, respectiv pentru perioada 16 martie
– 14 mai 2020 și este valabilă pentru taxele de autorizare forfetare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata;
– se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de reautorizare, în luna iunie sau iulie 2020;
– se solicită o nouă autorizație Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință, pentru ședința de comitet din iunie sau iulie 2020;
– după aprobare se realizează plata anticipată a taxei de autorizare, cel mai târziu până în 25 iulie, dacă dosarul a fost aprobat în iunie sau până la 31 iulie 2020, dacă aprobarea a fost în luna iulie 2020;
– data intrării în vigoare a autorizației este 1 august 2020, data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire;
b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență
– creanța fiscală, privind taxa lunară sau trimestrială de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale; Exemplu pentru slot-machine, autorizația intrată în vigoare după 01.01.2020 (rectificativă la D-100 din 25 martie 2020): 3.600 euro x 4,7511 = 17.104 lei/an : 4 = 4.276 lei/trim.
Recalculare și regularizare perioadă de exploatare efectivă: 4.276 : 91 zile = 47 lei x 31 (număr de zile de exploatare efectivă din trimestrul doi 2020) = 1.457 lei/aparat;
– se realizează plata taxei lunară sau trimestrială de autorizare, în termen de 30 de zile de la ridicarea stării de urgență – până la 12 iunie 2020;
– nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență, respectiv pentru perioada 16 martie – 14 mai 2020 și este valabilă pentru taxele de autorizare forfetare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata;
B) Jocurile de noroc online
a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență
– este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență, până la 12 august 2020;
– creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei lunare de autorizare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata
– se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de reautorizare, în luna iunie sau iulie 2020;
– se solicită o nouă autorizație Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință, pentru ședința de comitet din iunie sau iulie 2020;
– după aprobare se realizează plata anticipată a taxei de autorizare, cel mai târziu până în 25 iulie, dacă dosarul a fost aprobat în iunie sau până la 31 iulie 2020, dacă aprobarea a fost în luna iulie 2020;
– data intrării în vigoare a autorizației este 1 august 2020, data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire;
b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență
– creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
– se calculează cuantumul obligației fiscale;
– se realizează plata taxei lunare de autorizare;
– copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.