Măsurile financiar fiscale adopate în domeniul jocurilor de noroc în contextul COVID-19

De Ana-Maria Calancea, Avocat definitiv la C.A. Luca Mihai Cătălin

Urmare a măsurilor dispuse în cuprinsul art. 2 din Ordonanța Militară nr. 1/18.03.2020 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3-5 din Anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/16.03.2020 prin care s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României, începând cu data de 18.03.2020 organizarea și exploatarea jocurilor de noroc a fost suspendată pe toată perioada stării de urgență declarate.

După cum este lesne de observat, activitatea organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale desfășurate în locații specializate a înghețat pentru o perioadă de aproximativ două luni, aspect ce a generat, pe de o parte, lipsa încasărilor și luarea unor măsuri pentru diminuarea cheltuielilor curente și, pe de altă parte, o serie de nelămuriri privind obligațiile financiare ce le incumbă operatorilor în acest interval.

Astfel, în cele ce urmează, ne propunem să analizăm legislația recentă pentru a determina care sunt obligațiile de plată a taxelor specifice domeniului jocurilor de noroc în lipsa activității, cât și condițiile legale ce trebuie îndeplinite imediat după încetarea stării de urgență.

La data de 16.06.2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (denumită în continuare OUG nr.48/2020), act normativ ce prevede o serie de derogări de la dispozițiile de drept comun din materia jocurilor de noroc.

Conform dispozițiilor art. VIII alin. (1) și (2) din OUG nr. 48/2020, operatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare și/sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 332 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență și regimul stării de urgenta (denumită în continuare OUG nr. 1/1999) , pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.

Din nefericire, acest text nu adus o noutate cadrului legislativ, întrucât dispozițiile art. 332 din OUG nr. 1/1999 cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că: valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.

Astfel, dintr-o simplă analiză a prevederilor anterior citate se putea deduce cu ușurință faptul că organizatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare și/sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc expiră pe perioada stării de urgență, vor beneficia, ulterior încetării stării de urgență, de un termen de 90 de zile pentru a formula cereri pentru reînnoirea lor întrucât aceste documente îți prelungesc valabilitatea cu același termen de 90 de zile ca urmare a faptului că au fost eliberate de ONJN, în calitate de autoritate publică.

Măsurile financiar fiscale adopate în domeniul jocurilor de noroc în contextul COVID-19

Mai mult și dispozițiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020 precizează același aspect, respectiv, „pe perioada stării de urgență se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență”.

În schimb, art. VIII la alin. (3) din cuprinsul OUG nr. 48/2020, stabilește o măsură derogatory de la prevederile OUG nr. 77/2009, mai exact, pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă.

De asemenea, noul text de lege prevede și faptul că față de organizatorii de jocuri de noroc tradiționale nu vor fi dispuse sancțiunile prevăzute OUG nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidența prevederilor alin. (3) se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.

Din modalitatea de redactare a dispozițiilor de mai sus, rezultă că art. VIII alin. (4) vizează suspendarea obligațiilor de plată a taxei de autorizare care au devenit scadente în perioada stării de urgență decretate.

În realitate, aceste prevederi acordă organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale doar o amânare a plății taxelor de autorizare scadente în perioada 18.03.2020 –16.05.2020, pentru un termen de 30 de zile de lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.

Nu în ultimul rând, menționăm că în conformitate cu dispozițiile art. VIII alin. (5) din noul act normative operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidența alin. (3), nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate. Textul de lege de la acest alineat vizează taxa pentru autorizația de exploatare aferentă perioadei corespondente stării de urgență.

Ca să fim mai expliciți, vom analiza dispozițiile art. VIII alin. (3) și (5), prin raportare prevederile art. 14 alin. (2) pct. (v) din OUG nr. 77/2009 conform cărora: pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa de autorizație se datorează pentru fiecare mijloc de joc în parte și se plătește în 4 rate trimestriale egale, astfel:
Pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
Pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

În concret, obligațiile de plată a taxei de autorizare aferente trimestrului I -2020 pentru jocurile de noroc slot-machines au avut scadența la data de 25.03.2020. Așadar, în lumina dispozițiilor art. VIII alin. (3) OUG nr. 48/2020 obligația scadentă de plată a taxei de autorizare, cum este și cea enunțată anterior, se suspendă pe perioada stării de urgență, operatorii economici beneficiind, ulterior, de un termen de 30 de zile pentru a îndeplini obligația de plată.

În schimb, organizatorii de jocuri de noroc nu datorează taxă de autorizare pentru cele două luni (corespunzătoare stării de urgență)din trimestrul al II-lea din 2020, perioadă de timp în care nu au desfășurat activitate.

Apreciem că textele legislative prevăzute la alin. (3) și (5) din art. VIII din cuprinsul OUG nr. 48/2020 sunt într-o ușoară contradicție, neîntrunind exigențele de claritate, precizie și previzibilitate prevăzute de legislația de tehnică legislativă întrucât nu menționează, în mod expres, care dintre taxele de autorizație se suspendă și care nu se datorează.

De asemenea, art. VIII din OUG nr. 48/2020 nu reglementează situația taxei de viciu, prevăzută în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc tip slot machines și videoloterie, taxă care se achită odată cu taxa de autorizare. Dar atât timp cât legea nu distinge, suntem de părere că va plana incertitudinea asupra faptului dacă prevederile derogatorii se vor aplica și acestei taxe speciale.

Cu caracter de noutate, aducem în atenția cititorilor, Raportul asupra proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (L224/2020) al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senatul României, își propune să abroge în integralitate dispozițiile art. VIII.

Măsurile financiar fiscale adopate în domeniul jocurilor de noroc în contextul COVID-19
Dreptul consumatorilor

Trebuie precizat faptul că în ipoteza abrogării prevederilor art. VIII alin. (1) – (2) din OUG nr. 48/2020, operatorii a căror licență de organizare și/sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc expiră/ a expirat pe perioada stării de urgență, vor beneficia de termenul de 90 de zile de la încetarea stării de urgență în vederea formulării cererilor pentru reautorizarea activității în baza art. 332 alin. (1) din cuprinsul OUG nr. 1/1999.

Însă, în cazul adoptării proiectului de lege (L224/2020), organizatorii de jocuri de noroc tradiționale nu vor mai beneficia de niciun suport din partea statului, fiind puși în situația de a achita atât obligațiile de plată a taxelor de autorizație scadente, cât și taxele de autorizare datorate pentru perioada stării de urgență decretate, în termenele și în condițiile prevăzute de OUG nr. 77/2009.

Precizăm faptul că proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (L224/2020), prin care se urmărește abrogarea dispozițiilor derogatorii de la OUG nr. 77/2009, se află în dezbatere în Senat, urmând a fi votat și ulterior, transmis spre dezbatere la Camera Deputaților. Avem speranța că legiuitorul va reanaliza impactul creat de lipsa activității în industria jocurilor de noroc tradiționale și nu va abroga măsurile financiar-fiscale prevăzute în textul OUG nr. 48/2020.

Nu în ultimul rând, merită amintit că autoritățile statului au declarat trecerea, începând cu data de 15 mai, de la starea de urgență la starea de alertă, perioadă în care se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. Cu alte cuvinte, există posibilitatea ca activitatea organizatorilor de jocuri de noroc să rămână în continuare suspendată, astfel că așteptăm cu interes să aflăm dacă și în ce condiții operatorii economici din acest domeniu își vor putea primi clienții.

Măsurile financiar fiscale adopate în domeniul jocurilor de noroc în contextul COVID-19

Articolul precedentMesaj straniu găsit în pereții cazinoului din Constanța
Articolul următorPractica jocurilor de noroc în 2020