CONTUL JUCĂTORULUI PE PLATFORMELE ONLINE

Andreea Ciocănaru
Avocat stagiar, C.A. LUCA Mihai Cătălin

Dezvoltarea permanentă a soluțiilor tehnologice și interesul constant al consumatorilor față de dispozitivele de comunicații se reflectă și în domeniul jocurilor de noroc.
Desigur, este confortabil șI facil pentru jucători să participe la jocurile de noroc prin intermediul unei platforme de comunicații, fără a fi necesară deplasarea fizică într-un spațiu alocat jocurilor de noroc.
Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (denumită în continuare Ordonanța) și Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (denumite Normele metodologice) prevăd o serie de condiții pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc online, impuse pentru organizatorii de jocuri, dar și pentru participanții la joc.
In cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a condițiilor ce trebuie îndeplinite cu privire la deschiderea unui cont de joc, precum și a celor referitoare la suspendarea și închiderea contului.

Deschiderea contului de joc
Potrivit art. 129 alin. 1 din Normelor Metodologice, pentru participarea la jocurile de noroc online este obligatoriu ca jucătorul să dețină un singur cont de joc și să fie înregistrat în sistemul informatic al organizatorului.
Alin. 2 al art. 129 din același act normativ stabilește: ,,în vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puțin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data nașterii, adresa de e-mail valabilă, adresa de domiciliu, nume utilizator, parola, acceptare termeni și condiții, confirmarea voluntară a vârstei de peste 18 ani’’.
După cum se poate observa, pentru crearea unui cont de joc este necesar să fie transmise date cu caracter personal, prin care să se permită identificarea fiecărui participant la joc. Aceste date sunt solicitate pentru a se realiza o monitorizare permanentă a tuturor jucătorilor, mai ales că aceștia pot deține un singur cont de joc.
Datele comunicate la deschiderea contului de joc sunt verificate de către operatorul de jocuri de noroc. Verificarea se realizează prin transmiterea de către jucător a unor documente ce atestă autenticitatea datelor furnizate, cum ar fi, spre exemplu, cartea de identitate sau pașaportul. De asemenea, organizatorul poate solicita și alte informații, norma legală indicată conținând o enumerare neexhaustivă a informațiilor ce pot fi necesare la deschiderea contului de joc, precum date cu privire la cetățenie sau rezidență sau codul numeric personal în cazul cetățenilor români. Această verificare are un rol important pentru ca monitorizarea să aibă finalitatea urmărită de lege, respectiv ținerea unei evidențe a participanților la joc caracterizată de veridicitate.
Inregistrarea contului de joc este condiționată de acceptarea Termenilor și condițiilor aplicabile pe platforma de jocuri de noroc.
Regulamentul de joc cuprinde un ansamblu de reguli și proceduri emise de organizator cu privire la jocurile de noroc oferite, în timp ce termenii și condițiile au valoarea unui contract, prin care se stabilesc drepturi și obligații pentru ambele părți (organizatori și jucători). Cu titlu de exemplu, menționăm dreptul jucătorului de a primi câștigurile rezultate din activitatea de pariere și obligația organizatorului de a transfera aceste câștiguri.
Termenii și condițiile au natura unui contract standard, clauzele lor fiind stabilite doar de organizator și care nu pot fi negociate. Negocierea acestor clause cu fiecare utilizator ar fi contrară legii, pentru că s-ar crea practice un cadru distinct de joc pentru fiecare jucător. De aceea, jucătorul are doar posibilitatea de a le accepta sau nu. Mai mult, clauzele trebuie să fie inteligibile, clare, fără echivoc, astfel ca jucătorii să contracteze în cunoștință de cauză și să înțeleagă regulile care trebuie respectate, inclusiv a riscurilor la care se supun prin nesocotirea lor.
Nu în ultimul rând, jucătorul trebuie să confirme că are vârsta de peste 18 ani. Art. 7 teza I din Ordonanță stabilește expres că prin participant la jocul de noroc se înțelege ,,orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, care dorește și are dreptul legal să participle la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice’’.

Suspendarea și închiderea contului de joc
Potrivit art. 133 alin. 1 din Normele metodologice, organizatorul poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc în două situații: încălcarea de către jucător a legii sau în cazul încălcării dispozițiilor regulamentare (termeni și condiții) ale organizatorului.
Prin urmare, suspendarea șI închiderea contului de joc sunt reglementate ca măsuri-sancțiuni. Din punct de vedere al efectelor, suspendarea are efecte temporare, contul de joc fiind blocat pe o anumită perioadă de timp. Inchiderea contului de joc are efecte definitive, contul de joc fiind blocat permanent.

(continuarea în numărul viitor)

Articolul precedentRussian Gaming Week, 6 -7 iunie
Articolul următorMarius Stoi la Interviul de Sâmbătă