CONTUL JUCĂTORULUI PE PLATFORMELE ONLINE

CONTUL JUCĂTORULUI PE PLATFORMELE ONLINE de Andreea Ciocănaru
Avocat stagiar, C.A. LUCA Mihai Cătălin

(Continuare din ediția trecută)

De fiecare dată, suspendarea și închiderea contului de joc trebuie adusă la cunoștința jucătorului, prin ,,înștiințarea imediată a acestuia’’, însoțită de motivarea luării acestei decizii și de documentația aferentă, conform art. 133 alin. 1 și alin. 2 din Normele metodologice. În același mod, decizia se comunică și către ONJN în termen de 3 zile lucrătoare, însă doar în situația în care organizatorul a hotărât și suspendarea transferurilor financiare de la sau către contul jucătorului.
Din art. 133 alin. 3 raportat la art. 129 alin. 5 din Normele Metodologice, se desprinde idea că în cazul închiderii contului de joc pentru motive imputabile jucătorului, se vor reține fondurile existente din contul de joc, pentru a fi virate în contul bugetului de stat. Așadar, în aceste împrejurări are loc o suspendare a transferurilor financiare, ceea ce înseamnă că se impune și notificarea ONJN. În acelașI timp, aceasta este singura situație în care culpabilitatea jucătorului pentru nerespectarea legii sau a regulamentului are vreo relevanță.
Se remarcă faptul că legiuitorul a lăsat la latitudinea operatorilor de jocuri de noroc posibilitatea de a opta pentru una dintre cele două măsuri de restricționare a accesului jucătorilor la activitatea de jocuri de noroc, în momentul în care are loc eludarea dispozițiilor legale ori regulamentare. Cu toate acestea, măsurile și cauzele pentru care pot interveni trebuie prevăzute în termeni și condiții și/sau regulamentul de joc.
Art. 129 alin. 5 din Normele metodologice prevede că ,,în cazul în care jucătorul, în maximum 30 de zile calendaristice de la momentul alimentării contului de jucător, nu confirmă autenticitatea datelor furnizate sau se regăsește în lista de jucători autoexclușI sau indezirabili, organizatorul va închide contul’’. În consecință, spre deosebire de art. 133 alin. 1, în aceste 3 situații distincte, reglementate expres, organizatorul de jocuri de noroc este obligat să închidă contul de joc.
Cu privire la prima situație, când se deschide contul jucătorului, jucătorul are dreptul de a efectua doar depuneri financiare în cont, nu și retrageri, chiar dacă nu a avut loc verificarea datelor furnizate (art. 129 alin. 3 din Normele metodologice). Având în vedere aceasta și pentru ca starea de incertitudine, cu privire la date personale și în consecință cu privire la statusul contului de joc, să nu se perpetueze foarte mult în timp, s-a stabilit un termen limită pentru efectuarea verificărilor, respectiv 30 de zile de la efectuarea primei depuneri în cont. În caz contrar, contul de joc va trebui să fie închis.
În ceea ce privește situația referitoare la jucătorii autoexcluși, utilizatorii au dreptul de a solicita excluderea temporară sau permanentă de pe platformă, facilitate pusă la dispoziția lor, în spiritul prevenirii jocului de noroc patologic. În acest caz se impune închiderea contului de joc, cu atât mai mult cu cât cererea de excludere se face chiar la solicitarea jucătorului.
În legătură cu ultimul caz în care intervine închiderea contului de joc, reglementarea în materie nu specifică care sunt circumstanțele în care o persoană poate fi înscrisă pe lista jucătorilor indezirabili, ceea ce înseamnă că legiuitorul a considerat că este oportun să lase la aprecierea organizatorilor situațiile în care un jucător poate fi considerat indezirabil. Cel mai probabil, motivul pentru care s-a optat pentru această variantă este aceea că organizarea jocurilor de noroc rămâne în continuare în sfera dreptului privat, chiar dacă jocurile de noroc constituie monopol de stat, or cei mai în măsură să decidă ce fel de jucători nu doresc pe platforma lor sunt chiar organizatorii. Din nou, aceste circumstanțe trebuie prevăzute în regulamentul de joc și/sau termini și condiții.
Din ansamblul normelor legale anterior analizate rezultă că toate condițiile pentru deschiderea, suspendarea și închiderea contului de joc au scopul de a proteja deopotrivă consumatorii de jocuri de noroc, dar și companiile, scopurile principale ale normei fiind protecția minorilor, prevenirea dependenței față de jocurile de noroc și diminuarea riscurilor de fraudare.
Responsabilitatea în acest domeniu aparține deopotrivă organizatorilor de jocuri de noroc, care trebuie să adopte măsurile adecvate de protecție a jucătorilor și a persoanelor vulnerabile, statului, care, prin monitorizarea activității trebuie să se asigure că jocurile de noroc sunt organizate într-o manieră corectă, echitabilă și transparentă, dar și jucătorilor, care trebuie să își desfășoare activitatea cu respectarea legii și regulamentelor de joc și să nu piardă din vedere că jocurile de noroc sunt, în final, doar o formă de divertisment și nu o sursă de venit.

Prima parte a articolului poate fi citită AICI.

Articolul precedentScandinavian Gaming Show 2019
Articolul următorJaf ca-n filme într-un cazinou din Satu Mare