Loredana Marlen DUMITRU

Regimul juridic al licențelor și al autorizațiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc pe perioada stării de alertă

de Loredana – Marlen Dumitru, Avocat Stagiar – Cabinet de Avocat Luca Mihai Cătălin

În cadrul acestui articol ne vom îndrepta atenția asupra unor noi consecințe juridice intervenite la nivelul cadrului legislative de reglementare a aplicării măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19, cu interes în ceea ce privește activitatea de organizare și exploatare a jocurilor de noroc.
Astfel, ne vom concentra atenția în cele ce urmează asupra prevederilor care reglementează valabilitatea documentelor în baza cărora operatorii de jocuri de noroc își desfășoară activitatea pe perioada stării de alertă și vom încerca să dezlegăm, prin raportare la textele de lege incidente, situații juridice care, la o primă vedere, ar putea avea aparența creării unor imprejurări juridice conflictuale.

În ceea ce privește reglementarea regimului juridic al documentelor al căror termen de valabilitate urma a se împlini pe perioada aplicării măsurilor de prevenire și combatere a răspandirii COVID-19, autoritățile statului cu putere de reglementare au avut în vedere adoptarea unor norme care să acopere aceste situații încă din momentul decretării stării de urgență.

În acest sens, amintim din legislația aplicabilă documentelor emise de autorități, a căror valabilitate a expirat pe perioada STĂRII DE URGENȚĂ:
– Prevederile art. 14 din DECRETUL nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României conform cărora: Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
– Dispozițiile art. 12 alin. (1) din Ordonanța MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 potrivit cărora: Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data incetării stării de urgență.
– Prevederile art. VIII din Ordonanța de Urgență nr. 48 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, potrivit cărora: În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 332 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data incetării stării de urgență decretate.
– Prevederile art. 45 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, potrivit cărora: În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Din analiza coroborată a dispozițiilor menționate reiese faptul că operatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizații de exploatare a jocurilor de noroc expiră pe perioada stării de urgență își mențin valabilitatea pe întreaga perioadă a stării de urgență, precum și pentru un termen de 90 de zile de la expirarea acestei stări.

Având în vedere faptul că starea de urgență declarată pe teritoriul României a încetat pe data de 14 mai 2020, rezultă faptul că termenul de valabilitate al documentelor in temeiul cărora organizatorii de jocuri de noroc iși desfășoară activitatea, expirate pe perioada stării de urgență, se implinește pe data de 12 august 2020. Conform art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48/2020, acesta este și termenul maxim până la care operatorii de jocuri de noroc, deținători ai autorizațiilor al căror termen expira pe durata stării de urgență puteau formula cereri pentru reautorizarea activității.

Având în vedere necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în data de 15 mai 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care a fost reglementat cadrul în care se poate dispune starea de alertă pe teritoriul României și măsurile pe care aceasta le antrenează.

În ceea ce privește regimul juridic al documentelor a căror valabilitate expiră pe perioada stării de alertă, art. 4 alin. (5) din LEGEA nr. 55/2020 prevede că: Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Din ipoteza textului de lege rezultă cu claritate faptul că, documentele în temeiul cărora organizatorii de jocuri de noroc își desfășoară activitatea de organizare și exploatare a jocurilor de noroc (licențele și autorizațiile) al căror termen de valabilitate expiră pe perioada stării de alertă sunt considerate valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Așadar, până în acest punct al prezentării avem conturate 2 ipoteze în ceea ce privește documentele al căror termen de valabilitate expiră fie pe perioada stării de urgență, fie pe perioada stării de alertă, ambele conturate în cadrul prezentării.

Totuși, dat fiind faptul că urmare a Hotărarii nr. 553 din data de 15 iulie 2020, începând cu data de 17 iulie 2020, starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile pe întreg teritoriul României (deci, până pe data de 16 august 2020) și având în vedere că termenul de valabilitate al documentelor în temeiul cărora organizatorii de jocuri de noroc își desfășoară activitatea, expirate pe perioada stării de urgență, se implinește pe data de 12 august 2020 (pe perioada stării de alertă), apar nejustificate eventuale neclarități cu privire la aplicabilitatea sau inaplicabilitatea prevederilor art. art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 și cu privire la această din urmă situație.

Din punctul nostru de vedere, depozițiile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55 sunt aplicabile tuturor documentelor emise de autorități, inclusiv celor a căror valabilitate a fost prelungită prin efectul actelor normative aplicabile pe durata stării de urgență, având în vedere următoarele considerente:
– Textul de lege nu face nicio deosebire cu privire la situația particulară a documentelor care expiră la data de 12 august 2020, iar conform regulilor de interpretare unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge;
– Documentele a căror valabilitate expiră pe perioada stării de urgență sunt, în temeiul legii, valabile, iar în privința modalității în care a fost stabilită data de expirare a acestora nu se face nicio mențiune pentru ca ele să nu poată fi încadrate pe ipoteza textului de lege menționat;
– Starea de alertă reprezintă o imprejurare juridică distinctă de starea de urgență, ce implică un cadrul legislativ propriu de aplicare a măsurilor dispuse;
– Implinirea termenului de 90 de zile în interiorului căruia documentele trebuie reinnoite pentru ca acestea să-și poată menține valabilitatea (pentru a nu expira) se încadrează pe ipoteza dispozițiilor art. 4 alin. (5) din Lege, cu atât mai mult cu cât, la momentul emiterii normelor aplicabile pe durata stării de urgență, legiuitorul nu putea să prevadă la momentul adoptării reglementării nici declararea stării de alertă, nici prelungirea acesteia pană la intersecția reglementărilor menționate;
– Nu există o rațiune a legii distinctă care să justifice un regim juridic diferit, având în vedere că motivele de facto care au stat la baza emiterii normelor juridice (respectiv necesitatea adoptării unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19) subzistă pe durata stării de alertă.

În concluzie, apreciem că licențele și autorizațiile a căror valabilitate a fost prelungită, în temeiul art. VIII din OUG 48/2020, respectiv art. 45 din Ordonanța de Urgență nr. 70/20202, până la data de 12 august 2020, rămân în continuare valabile conform prevederilor art. 4 alin. (5) din LEGEA nr. 55/2020, pe durata stării de alertă și ulterior, 90 de zile de la data încetării acesteia.

Regimul juridic al licențelor și al autorizațiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc pe perioada stării de alertă

de Loredana – Marlen Dumitru, Avocat Stagiar – Cabinet de Avocat Luca Mihai Cătălin

Articolul precedentPrezentare Săptămânală Eventus International
Articolul următorEveniment de Presă organizat de ROMSLOT