Regulamentul de joc și Regulamentul intern – partea specială Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”

de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Regulamentul de joc și Regulamentul intern – partea specială, propuse de organizatorii de jocuri de noroc și aprobate de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, sunt documente obligatorii la acordarea autorizației de exploatare, pentru fiecare tip de joc de noroc, care urmează să fie organizat și exploatat.
Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, după analiza Regulamentului de joc precum și a părții speciale din Regulamentului intern poate să decidă astfel:
1. Să aprobe, unul sau ambele documente, în forma în care acestea au fost propuse de organizator;
2. Să aprobe, unul sau ambele documente, în forma modificată de către Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
3. Să respingă, motivat, unul sau ambele documente, solicitând organizatorului noi propuneri, pentru a se conforma, celor solicitate prin decizia de respingere.

I. Regulamentul de joc

Regulamentul de joc este definit, în reglementarea specială a jocurilor de noroc, ca fiind – ansamblul de reguli, norme, proceduri emise de organizatorul de jocuri de noroc și aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN, care reglementează modalitatea de desfășurare a activității de jocuri de noroc între organizator și participant. Orice modificare a acestuia este aplicabilă participantului la joc numai după aprobarea Comitetului;
Din definiția de mai sus rezultă clar faptul că Regulamentul de joc reprezintă documentul juridic în baza căruia se desfășoară toate operațiunile practice ale jocurilor de noroc, se pun în aplicare prevederile reglementărilor speciale precum și cele generale sau comune, toate aceste clauze din regulament devenind, în acest fel, opozabile atât organizatorului cât și jucătorului.
De altfel reglementarea specială prevede în mod expres faptul că participarea la joc presupune acceptarea necondiționată, de către jucător, a regulamentului respectivului joc de noroc și de aceea, în opinia mea, din conținutul acestuia nu trebuie să lipsească modul de punere în practică a prevederilor legale, speciale și generale, cu referire sintetică la:
– datele de identificare ale organizatorului jocului de noroc si faptul că îndeplinește condițiile legale pentru a organiza și exploata acel tip de joc;
– prezentarea și descrierea mijloacelor principale de joc, certificate legal prin control tehnic, puse la dispoziția jucătorului, echipamentele dedicate precum și descrierea locațiilor specializate;
– mijloacele de joc auxiliare, constituind mijloace financiare care concură la organizarea și exploatarea jocului, condițiile și modalitatea de procurare a acestora;
– dreptul legal de participare la joc;
– mențiunea specială că accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise;
– mențiunea specială că este interzisă participarea la jocuri de noroc tradiționale a persoanelor care nu dețin asupra lor acte de identitate valabile;
– miza jocului și, dacă e cazul, modul de constituire a fondurilor de premiere din taxa de participare la joc;
– descrierea modului de selecție aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indifferent de modul de producere a acestora sau dacă se realizează pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor;
– omologarea rezultatelor;
– validarea câștigurilor;
– validarea mijloacelor auxiliare de joc (jetoane, cupoane, bilete, impulsuri etc.) pentru a dovedi câștigul și care sunt prezentate material în vederea decontării valorii nete a câștigurilor;
– termenele de plată;
– reținerea impozitului asupra câștigurilor, prin stopaj la sursă, documentele solicitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea depunerii declarațiilor informative prevăzute de lege și eventuale prelucrări, în interes legitim, cu limitarea la cazurile prevăzute de Regulamentul UE:
a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
– măsuri privind punerea în aplicare ale prevederilor Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu descrierea operațiunilor ce urmează să fie efectuate privind:
a) raportul pentru tranzacții suspecte;
b) tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;
c) măsuri standard de cunoaștere a clientelei care să permită identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronica în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, printr-o singură operațiune.

Revenim, în următorul număr al revistei, cu Regulamentul intern – partea specială…

Articolul precedentExtinderea celei mai mari săli de jocuri din România, Game World București Mall Vitan
Articolul următorBiG Africa Roadshow Cape Town: