Cabinet de Avocat
Mihai Cătălin LUCA
Prin Avocat Senior,
Teodora LUCA

La data de 25 mai expiră termenul până la care participanții la activitatea de jocuri de noroc on-line sau festivaluri de poker, care au obținut venituri din aceste activități în cursul anului 2016, au obligația de a transmite către organul fiscal declarația privind veniturile încasate.
Toate aceste venituri au fost raportate către organul fiscal, exclusiv în scop informativ, și de organizatorii de jocuri de noroc, care au transmis până la data de 28 februarie situația plăților efectuate în cursul anului fiscal anterior către fiecare jucător. Tranzacțiile realizate de jucători pe platformele de jocuri de noroc la distanță sunt păstrate de organizatori pentru o perioadă minimă de 6 ani de la data înregistrării, asigurându-se și în această manieră posibilitatea organului fiscal de a demara acțiunea de executare silită a obligațiilor fiscale în interiorul termenului de prescripție.
In scopul de a sprijini eforturile jucătorilor de a întocmi această declarație, o declarație informativă referitoare la toate câștigurile obținute pe platformă în cursul anului fiscal anterior a fost comunicată, conform legii, de către organizatorii de jocuri de noroc și către participanții care au obligația de a întocmi și de a depune această declarație fiscală.
Declarația privind veniturile obținute în cursul anului 2016 (formularul 200) se depune la:
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere ladistanță, pentru contribuabilii care dețin un certificat digital și îndeplinesc în prealabil procedura de înregistrare acestuia la organul fiscal.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.
Pe baza declarației transmise de contribuabil, organul fiscal va întocmi și va transmite către fiecare contribuabil declarația de impunere.

Impozitul pe veniturile din jocurile de noroc on-line se calculează diferențiat, prin aplicarea baremului prevăzut de dispozițiile art.110 alin.10 din Codul Fiscal, la fiecare venit încasat de contribuabil:

In termen de 60 de zile de la data primirii declarației de impunere, jucătorii au obligația de achita impozitul aferent veniturilor obținute din activitatea de jocuri de noroc.
Până la expirarea termenului de plată, nu se vor aplica penalități de întârziere ori majorări.
In contextul în care în dezbaterea publică se află propunerea de legiferare a așa-numitului impozit pe gospodărie, modalitatea în care se vor executa dispozițiile art. 110 din Codul fiscal pare a fi un test deopotrivă pentru organul fiscal și pentru contribuabili.
In cazul analizat, organul fiscal va avea la dispoziție mijloace suplimentare pentru a verifica acuratețea datelor transmise de contribuabil, în măsura în care declarațiile transmise de organizatori vor fi prelucrate de organul fiscal responsabil cu administrarea fiscală a societății și transmise către organul fiscal responsabil cu administrarea fiscală a persoanei fizice, în sarcina căreia este stabilită obligația de plată.
Nu este de neglijat probabilitatea ca o persoană fizică să fi obținut venituri din activitatea desfășurată pe platforme diferite de jocuri de noroc, ceea ce presupune centralizarea datelor transmise de toți operatorii licențiați, în cazul în care se va intenționa realizarea unui control al datelor comunicate de contribuabil.
Omisiunea contribuabililor de a înregistra declarația fiscală la termenul prevăzut de lege este sancționată de lege cu amendă contravențională, al cărei cuantum este cuprins între 1000 și 1500 de Lei, fiind stabilit de organul fiscal în funcție de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, dacă nu există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni.
In cursul anului anterior, organizatorii de jocuri de noroc on-line au propus modificarea dispozițiilor fiscale, în încercarea de a identifica o soluție eficientă de colectare a impozitelor aferente activității și de evitare a birocrației, apreciindu-se unanim că reținerea la sursă a impozitelor datorate ar reprezenta o soluție salutară pentru toate părțile implicate.
Rămâne de văzut dacă, în contextul actual, care pare mai degrabă favorabil ideii de transfer a obligațiilor de declarare și de plată de la plătitorul de venituri către beneficiar, legiuitorul va îmbrățișa propunerea acestora și va simplifica această procedură, stabilind că obligațiile fiscale se execută la momentul primirii veniturilor, prin reținere la sursă.

Articolul precedentCalendarul perioadei în turneele de poker live în România
Articolul următorNEWTON – The Force of Gaming

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.