Practica jocurilor de noroc în anul 2023

Proiecte de lege care propun închiderea jocurilor de noroc tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Vicepreședinte FedBet și Președinte ROMBET

4. PL- x 381/2023 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare USR și doi de la minorități, sub numărul L 257/2023. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost respins la Senat, are următoarele prevederi, conform inițiatorilor: Spațiul propus nu este situat în unitățile administrativ-teritoriale cu populație de sub 5.000 de locuitori. În aceste unități administrativ teritoriale nu pot fi exploatate nici jocuri de tip slot-machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat; Spațiul propus nu este situat într-o clădire rezidențială sau într-o clădire cu destinație mixtă, definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Spațiul propus se află Ia cel puțin 300 de metri de o altă locație specializată în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc; Prevederile de mai sus se aplică în termen de un an de Ia intrarea în vigoare a prezentei legi. Sunt solicitate avize de la: a) Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităţilor naţionale, comisie care a avizat negativ acest proiect de lege; b) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; c) Comisia pentru antreprenoriat şi turism. De asemenea se solicită Raport de la: a) Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; b) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; c) Comisia pentru industrii şi servicii; d) Comisia pentru învățământ; e) Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; f) Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul depășit, pentru depunerea raportului, a fost data de 19.06.2023 iar de la Guvernul României nu a fost atașat vreun punct de vedere cu referire la acest proiect de lege.

5. Pl-x 536 din 2022, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc , primit de la Senat, sub numărul L 482/2022. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost adoptat, fără amendamente, la Senat iar ordonanța, care este în vigoare, prevede majorarea substanțială a tuturor taxelor privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc precum și cele aferente activitățile conexe acestora. Sunt solicitate avize de la: a) Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, comisie care a avizat pozitiv acest proiect de lege; b) Comisia pentru industrii şi servicii, comisie care a avizat pozitiv acest proiect de lege; c) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, comisie care a avizat negativ acest proiect de lege. De asemenea se solicită Raport de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Termenul depășit, pentru depunerea raportului, a fost data de 18.10.2022.

6. PL- x 338/2020 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de un parlamentar neafiliat, sub numărul L 212/2020. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost respins la Senat, are următoarele prevederi, conform inițiatorului: intrarea în spațiul propus pentru activitatea de tip slot-machine nu este situată la o distanță mai mică de 200 m față de intrarea în unitatea, instituția de învățământ, spațiul destinat educației și formării profesionale sau unitatea care oferă educație extrașcolară din cadrul învățământului preuniversitar, respectiv spațiul propus pentru activitatea de tip slot-machine nu este situat in incinta unui condominiu. Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi își continuă activitatea până la data expirării autorizației. Se solicită Raport de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Termenul depășit, pentru depunerea raportului, a fost data de 16.06.2020 iar Guvernul României nu susține adoptarea acestui proiect de lege.

7. PL- x 559/2019 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități și neafiliați, sub numărul L 397/2019. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost adoptat tacit la Senat, are următoarele prevederi, conform inițiatorilor: Acțiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activități specifice de marketing nu trebuie să fie atractive pentru minori sau să fie asociate în orice fel cu aceștia. Spoturile publicitare privind jocurile de noroc sunt interzise pe timpul zilei, iar difuzarea acestora este permisă numai începând cu ora 23. Reclama și publicitatea stradală de mari dimensiuni pentru jocurile de noroc, precum și expunerea premiilor în afara incintelor sunt interzise. Totodată, se reduce vizibilitatea sălilor de jocuri de noroc prin renunțarea la semnalele luminoase și sonore care pot fi vizibile din afara incintelor. Spațiul propus trebuie situat la o distanță de cel puțin 200 de metri față de unitățile de învățământ preșcolar, primar, secundar, postliceal și orice alte forme de școlarizare care fac parte din învățământul preuniversitar; Spațiul propus, dacă se află la parterul unei clădiri cu destinația de locuințe, trebuie să prevadă cel puțin o intrare separată de singura intrare prin care se face accesul la imobil sau la alte locații de interes în proximitatea cărora acesta este amplasat; Dacă există mai multe intrări prin care se face accesul la imobil sau la alte locații de interes în proximitatea cărora acesta este amplasat ori dacă spațiul propus se află la etajul unei clădiri cu destinația de locuințe, nu este obligatoriu să se prevadă o intrare separată; Dacă spațiul propus se află la demisolul unei clădiri cu destinația de locuințe și structura imobilului permite să se facă o intrare separată de singura intrare prin care se face accesul la imobil sau la alte locații de interes în proximitatea cărora acesta este amplasat, este obligatoriu să se prevadă cel puțin o intrare separată; Spațiile exterioare special destinate fumătorilor cu care, dacă este cazul, este dotat spațiul propus pentru desfășurarea activității, trebuie să fie situate în cel puțin 10 metri față de intrarea principală în imobil sau în alte locații de interes, în cazul în care spațiul propus se află la parterul sau demisolul unei clădiri cu destinația de locuințe. Documentele prin care se anulează, se revocă sau se suspendă licențele de organizare și autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc trebuie transmise și înregistrate de îndată la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Să afișeze în loc vizibil postere și mesaje de informare a clienților asupra pericolului dezvoltării de probleme și dependențe de joc, în fiecare cameră din fiecare locație în care sunt exploatate jocuri de noroc. În cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanță, să se deschidă un banner virtual informativ la vizitarea platformei web de jocuri de noroc. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc comunică tuturor operatorilor de jocuri de noroc conținutul informațional minimal obligatoriu și condițiile de afișare, redactare și amplasare a mesajelor și posterelor de informare. Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi, își continuă activitatea până la data expirării autorizației în curs, când pot solicita acordarea autorizației de exploatare, făcând dovada reamplasării mijloacelor de joc în spații/locații care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta lege. Dacă operatorul economic își desfășura activitatea în acel spațiu încă dinaintea înființării unităților de învățământ preșcolar, primar, secundar, postliceal și orice alte forme de școlarizare care fac parte din învățământul preuniversitar, acesta nu este obligat să își schimbe locația, ci își poate continua activitatea până la data expirării autorizației în curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o singură dată.
Se solicită Raport suplimentar de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termenul depășit, pentru depunerea raportului, a fost data de 28.05.2021 iar Guvernul României nu este de acord cu adoptarea acestui proiect de lege.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentFrica de autorități 
Articolul următorProfitați de potențialul neexploatat de pe piețele emergente, în timp ce liderii jocurilor de noroc se unesc