Parteneri de dialog Dan Alexandru Ghita
Dan Ghiță

Noile dispoziții au fost publicate în Monitorul Oficial din 30 iunie în cadrul ordinului privind modificarea și completarea Ordinului nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.

Dan Ghiță, Șeful de Cabinet al Președintelui ONJN, a declarat pentru FinancialIntelligence: “Ordinul Președintelui ONJN nr. 645/30 iunie 2021 este expresia preocupării constante a actualei echipe de management a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de a asigura desfășurarea activităților de jocuri de noroc în deplină legalitate, cu respectarea tuturor principiilor de responsabilizare socială și de asigurare a unui mediu concurențial corect.
În urma mesajelor transmise de reprezentanții industriei, pe baza unei consultări active ale tuturor părților implicate în activitatea de jocuri de noroc, s-a impus necesitatea de a emite un nou ordin cu privire la condițiile tehnice de verificare a mijloacelor de joc de tip slot machines, având în vedere că în Ordinul 404/2020 unele dintre realitățile industriei au fost omise sau insuficient descrise.
Aș aminti, spre exemplu, faptul că dispozițiile tranzitorii din cuprinsul Ordinului 404/2020 nu acopereau și verificările în vederea emiterii aprobărilor de tip, activitatea nemaiputând fi desfășurată în mod legal de la data publicării Ordinului (ianuarie 2021), ceea ce a generat blocaje semnificative în piață.
În aceeași ordine de idei, în versiunea inițială, Condițiile minime de verificare nu prevedeau criterii de evaluare pentru toate mijloacele de creditare a mijloacelor de joc, ceea ce ar fi condus la situații inacceptabile din punct de vedere legal, unele dintre metodele de plată acceptate pe scară largă neputând fi evaluate tehnic.
Profit de această ocazie, pentru a reitera misiunea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, aceea de a asigura respectarea de către toți licențiatii în domeniul jocurilor de noroc a principiilor care trebuie să definească activitatea, în primul rând cele privind legalitatea, transparența, integritatea și responsabilitate socială și îi asigur pe toți de întregul nostru sprijin pentru atingerea obiectivelor, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.”

Conform modificărilor:

– În termenul prevăzut de dispozițiile art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, organismele de evaluare a conformității care dețin licență valabilă clasa a II-a emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc vor informa ONJN despre orice modificare a acreditării;
– Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității pe care le solicită sau pentru care este acreditat în vederea licențierii de către ONJN, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. În cazul în care un organism de evaluare licențiat acceptă verificările efectuate de un alt organism licențiat, fiecare entitate va răspunde în limita evaluărilor realizate și a documentelor emise.

O altă noutate este termenul limită de aproape 36 de luni (luând în considerare și scenariul că în a 23-a lună se va mai face o verificare valabilă încă 12 luni) pentru ca echipamentele de generație veche, care nu mai au niciun fel de suport tehnic din partea producătorilor și care reprezintă un risc ridicat din punct de vedere al transparenței și siguranței jucătorului, să fie schimbate.

Potrivit ordinului, o altă noutate sunt condițiile lărgite în vederea evaluării mijloacelor de creditare a mijloacelor de joc, majoritatea metodelor de plată acceptate să poată fi evaluate tehnic.

Despre Ordinul președintelui ONJN publicat în Monitorul Oficial din 30 iunie 2021 citește și AICI.

Sursa: financialintelligence.ro

Articolul precedentOrdin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul 404/2020
Articolul următorPercheziții împotriva jocurilor de noroc ilegale