Întâlnire

Întâlnire cu Ministrul Finanțelor Publice Adrian Câciu la solicitarea reprezentanților asociației ROMBET.

Astăzi 18.02.2022, ora 11, la solicitarea Rombet, a avut loc o întâlnire a reprezentaților Rombet cu ministrul finanțelor publice d-nul Adrian Câciu.

Din partea Rombet au participat la această întâlnire: Dan Alexandru Ghiță – președinte executiv; Anchidim Zăgrean – președinte; Dan Iliovici – vicepreședinte.

Solicitarea acestei întâlniri, cu obiectivele transmise, au vizat:

1. Situația industriei ca urmare a incertitudinilor legate de restricțiile impuse de stat precum și a imposibilității anticipării modului de desfășurare a activității;

2. Propuneri de soluții la situațiile de fapt – sprijin de urgență

3. Propuneri de soluții de modificare legislativă in vederea transparentizării, monitorizării si colectării mai eficiente , din care amintim :
a) Eliminarea integrală a articolului 18 din Codul Fiscal privind regimul special de impozitare – anacronic și depășit – nu respectă nici un principiu al fiscalității.
b) Digitalizarea activității ONJN inclusiv în ceea ce privește monitorizarea și supravegherea activității operatorilor pentru obținerea instant a datelor și operațiunilor desfășurate.
c) Se elimină, de la jocul de noroc de tip tombolă, prevederea conform căreia premiile se acordă doar în natură precum și faptul că dreptul de proprietate asupra bunurilor acordate ca premii în cadrul fiecărei ediţii de joc va fi deţinut de organizator anterior începerii ediţiei de joc, iar bunul va fi transmis participanţilor desemnaţi câştigători liber de orice sarcini.
d) Toate documentele, depuse de organizatori sau solicitate de ONJN, se vor trimite în format electronic, cu semnătură electronică.

O parte din concluziile întâlnirii au fost :
Toate solicitările pot să fie concretizate în două etape:
1. Solicitarea de urgență, după o analiză și discuțiile purtate cu reprezentanții ONJN se pot materializa printr-un act normativ adoptat în regim de urgență;
2. Celelalte obiective se vor putea materializa printr-o analiză realizată la nivelul unui Consiliul Consultativ care urmează să fie constituit, la nivel sectorial la nivelul MFP, cu obiectivul revederii și ajustării întregii reglementări privind activitatea jocurilor de noroc în România, inclusiv cu sistemul de impozitare.

Citește și știrile de AICI.

Articolul precedentZIUA INTERNAȚIONALĂ A PROTECȚIEI DATELOR
Articolul următorROMBET cea mai reprezentativă asociație de pe piața jocurilor de noroc din România