Nicoleta Baragan

Măsuri guvernamentale de sprijin în valul al treilea al epidemiei de COVID-19

De Nicoleta Bărăgan, Avocat Definitiv și Teodora Luca, Avocat Definitiv
Cabinet de Avocat ’’Mihai Cătălin Luca’’

În condițiile în care situația economică a României pare a fi încă departe de a se stabiliza, iar odată cu intrarea în al treilea val al epidemiei cu virusul SARS-CoV2, noi restricții au fost impuse agenților economici, Guvernul României a aprobat noi măsuri fiscale și financiare, menite să sprijine mediul de afaceri,.
În Monitorul Oficial nr. 315 din data de 29 martie 2021 s-a publicat Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
În cele ce urmează prezentăm o sinteză a celor mai importante reglementări cuprinse în această ordonanță de urgență, cu impact indirect și în domeniul jocurilor de noroc:
Se prelungește perioada în care se poate solicita restructurarea obligațiilor bugetare în temeiul OG 6/2019 – notificarea privind intenția de restructurare se poate depune până la 30 septembrie 2021; solicitarea de restructurare se poate depune până la 31 ianuarie 2022.
În situația în care notificarea privind intenţia de restructurare a fost depusă anterior intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 şi nu se depune solicitarea de restructurare până la data de 30 iunie 2021, începe sau continuă, după caz, executarea silită. Depunerea unei noi notificări până la data de 30 iunie 2021 sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situaţia în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

Măsuri guvernamentale de sprijin în valul al treilea al epidemiei de COVID-19
teodora luca

În situația în care notificarea privind intenţia de restructurare este depusă după data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021, însă nu se depune solicitarea de restructurare în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. În situaţia în care termenul de 6 luni se împlineşte după data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare trebuie depusă până la această dată. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situaţia în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.
Se prelungește până la 31 ianuarie 2022 aplicabilitatea unor dispoziții din OUG nr. 48/2020, respectiv: (i) dispozițiile care privesc rambursarea TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale și (ii) dispozițiile prin care se reglementează că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului menționat.
Se prelungește până la data de 31 ianuarie 2022 termenul până la care, în temeiul OUG 69/2020, se poate depune cererea de anulare a accesoriilor obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020.

Măsuri guvernamentale de sprijin în valul al treilea al epidemiei de COVID-19
Masuri guvernamentale

Se reglementează, suplimentar, posibilitatea obținerii anulării dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central scadente anterior datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 sau începute după această dată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
(i) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse până la termenul reglementat de Codul de procedură fiscală, stabilit în funcție de data comunicării deciziei – respectiv până la data de 5 a lunii următoare (pentru comunicarea în intervalul 1-15 din lună) sau până la data de 20 a lunii următoare comunicării (pentru comunicarea în intervalul 16-31 din lună); și
(ii) cererea de anulare a accesoriilor se depune până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.*
Accesoriile care pot fi anulate în conformitate cu cele de mai sus și care au fost stinse după intrarea în vigoare a OUG nr. 19/2021 se restituie în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
Se prelungește până la 31 septembrie 2021 termenul până la care se poate depune la organele fiscale, în temeiul OUG nr. 181/2020, cererea pentru acordarea eșalonării la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central.

Măsuri guvernamentale de sprijin în valul al treilea al epidemiei de COVID-19
teodora luca

Din nefericire, așteptările organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale, în mod special ale organizatorilor de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor și a jocurilor de tip slot- machines, care au obligații de plată a taxelor de autorizare trimestrial, în avans sunt încă în analiza Guvernului României, nefiind încă aprobate.
Un prim pas semnificativ a fost însă făcut, pe pagina de internet a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc fiind pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care include prevederile îndelung așteptate.
Chiar dacă prevederile nu vor produce efecte decât pentru viitor, recunoașterea dificultăților economice cu care se confruntă acest domeniu economic și oferirea unor soluții, care să sprijine ieșirea operatorilor din situația financiară dificilă cu care se confruntă ca urmare a restricționării activității și lipsirii totale sau parțiale de venituri reprezintă un exercițiu fundamental pentru întoarcerea la normalitate.
Chiar dacă, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 106/2020, pe durata perioadelor în care activitatea a fost restricționată, în condițiile și în temeiul Hotărârilor de Guvern privind instituirea și prelungirea stării de alertă, organizatorii de jocuri de noroc la distanță nu datorează taxe de autorizare, taxele datorate în avans în această perioadă devin scadente și creează obligații în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc.
Cu alte cuvinte, chiar dacă activitatea este restricționată quasi-total, iar în această perioadă organizatorii nu obțin venituri și nu datorează taxe de autorizare, în temeiul legislației în vigoare, aceștia au totuși obligația de a achita în avans taxele datorate pentru trimestrul următor, fără a cunoaște dacă activitatea va putea fi efectiv desfășurată sau nu.
O astfel de situație creează dezechilibre financiare majore și crește riscul ca societățile să intre în incapacitate de plată, cu atât mai mult cu cât restricțiile sunt aplicate de mai mult de un an, iar companiile sunt încă lipsite de venituri.
Sperăm în continuare că actul normativ va fi în cele din urmă adoptat, înainte ca efectele sale, atât de mult așteptate, să fie tardive.

Măsuri guvernamentale de sprijin în valul al treilea al epidemiei de COVID-19
De Nicoleta Bărăgan, Avocat Definitiv și Teodora Luca, Avocat Definitiv
Cabinet de Avocat ’’Mihai Cătălin Luca’’

Articolul precedentSuperBet a devenit Partenerul de Diamant al eSports Business Summit 21
Articolul următorCu Tiberiu-Alin Ion Teodor despre obiectivele sale la conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc