Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:

 

 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 3.  regulamentul de funcţionare, în care va fi precizat, obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;
 5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc.;
 6.  dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;
 7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I

Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu în cotă fixă:

 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum şi locaţiile (agenţiile) în care urmează a se desfăşura activitatea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agenţiile de pariuri, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agenţie de pariuri în parte, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;
 3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 4.  actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului);
 5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar- contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc., precum şi locaţia în care este amplasat serverul;
 6. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;
 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 9. pentru completare cu noi agenţii de pariuri:

a)      cererea privind înregistrarea noilor agenţii de pariuri. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, locaţia agenţiilor şi terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b)      modalitatea de interconectivitate cu serverul de referinţă al sistemului;

c)      dovada privind constituirea fondului de garanţie;

d)      declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.

Articolul precedentViorel Simion şi „Pitbull” Atodiresei, campioni
Articolul următorHoroscop Ianuarie 2013

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.