Teodora Luca
Senior Associate
Mihai Luca Law Office

La mai bine de 12 luni de la momentul intrării în vigoare a noilor reguli legislative cu privire la reclama și publicitatea activității de jocuri de noroc, ni s-a părut de interes să purcedem la o analiză succintă a efectelor dispozițiilor nou – introduse, utilizând acest prilej pentru a remarca progresele efectuate de operatori în ceea ce privește conformarea față de dispozițiile legale, dar și pentru a evidenția faptul că,în ceea ce privește comunicarea publică, există încă abordări care trebuie corectate.
Așa cum aminteam într-un articol interior, legiuitorului român a dovedit un interes deosebit în a reglementa activitatea de jocuri de noroc inclusiv din perspectiva comunicărilor publice,condițiile în care se realizează promovarea activității de jocuri de noroc este reglementată chiarîn cuprinsul art. 12din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:
Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă.
Au fost înlăturate astfel orice îndoieli cu privire la posibilitatea organizatorului de jocuri de noroc (persoana juridică deținătoare a licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității) de a promova activitățile desfășurate, fiind stabilite neechivoc condițiile pentru realizarea unor astfel de activități.

Trebuie precizat că promovarea activității organizatorilor licențiați era permisă și de legislația anterioară, retincența din ultima perioadă înainte de modificarea legislativă a operatorilor și a furnizorilor de servicii de a efectua acțiuni publicitare fiind generată (neîntemeiat) de seria de sancțiuni aplicate de autoritatea de reglementare (fie Consiliul Național al Audiovizualului, respectiv Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) pentru eliminarea din spațiul public a publicității activităților neautorizate.
Pentru a da eficiență reglementării și a exclude complet riscul ca operatorii neautorizați să poată fi promovați pe teritoriul României, au fost modificate și dispozițiile art. 26 din Ordonanța sancțiunea contravențională principală, constând în amenda în cuantum cuprins între 50.000 – 100.000 de lei fiind completată de sancțiunea confiscării sumelor rezultate din săvârșirea contravenției. Introducerea sancțiunii complementare s-a dovedit necesară dat fiind că, în cele mai multe cazuri, amenda contravențională aplicată furnizorului de servicii nu se dovedea eficient, fiind un costasumat împreună cu beneficiarul.
Odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor legii noi, evetualele beneficii ale furnizorul de serviciu puteau fi confiscate de autoritate, lipsind activitatea acestuia de interes, ceea ce adeterminat eliminarea din spațiul public a acțiunileor publicitare pentru activitățile neautorizate pe teritoriul României.

Odată cu acordarea dreptului provizoriu de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc on-line, s-au inițiat primele campanii publicitare în noile condiții.

La o primă vedere, condițiile de promovarea activității sunt extrem de facil de respectat, organizatorii asigurându-se, în cele mai multe cazuri, materialele de promovare cuprins detaliile obligatorii (numărul licenței deținute, interdicția de participare la joc a minorilor și sigla ONJN), acestea fiind apreciate drept suficiente pentru realizarea acțiunilor de marketing.
Cercetarea devine de interes pentru departamentul de conformitate (legal) al societății atunci când, în stabilirea conținutului acestor materiale se încearcă implementarea principiilor prevăzute în cuprinsul dispozițiilor art. 10 alin. 3, pe cât posibil fără a afecta major scopul final al acțiunii – de promovare a activității de jocuri de noroc.

(continuarea în numărul viitor)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.