Codul de marketing responsabil pentru pariurile sportive

AGA și membrii săi se angajează să susțină practicile de marketing responsabile pentru pariurile sportive, pe măsură ce pariurile sportive legalizate se extind în Statele Unite.

De Dan Iliovici, Vicepreședinte, ROMBET
(continuare din ediţia precedentă)

Codul de Marketing Responsabil pentru Procesul de Conformitate cu Pariurile Sportive

Fiecare membru al AGA este dedicat filozofiei și respectării codului. Toți membrii AGA sunt obligați să revizuiască și să respecte acest cod. Oricine este implicat în publicitate și marketing pentru pariuri sportive din S.U.A. este de așteptat să adere la cod și să respecte legile, regulile și reglementările aplicabile.

Următorul proces de reclamație permite oricărei persoane sau entități, inclusiv consumatorilor, (reclamanții) să semnaleze potențialele încălcări ale codului de către agenții de publicitate pentru pariuri sportive și agenții de marketing (Compania Raportată) și să permită Companiei Raportate să răspundă și să ia măsuri corective după cum este justificat. O companie raportată nu trebuie să fie membru AGA. Un reprezentant al personalului AGA (AGA CCRB Liaison) va sprijini acest proces.

Următoarele puncte subliniază procesul de revizuire a conformității, inclusiv înființarea și rolul Comitetului de evaluare a conformității codului (CCRB). Acest proces va fi revizuit periodic și poate fi actualizat după cum este necesar de către AGA.

Monitorizarea Conformității Codului

 • AGA va oferi un mecanism online pentru a primi de la orice Reclamant o plângere scrisă că un mesaj publicitar sau de marketing pentru pariuri sportive transmis sau publicat de o Companie Raportată nu respectă codul.
 • Reclamantul furnizează o copie a mesajului de pariuri sportive care face obiectul plângerii, selectează prevederile codului în cauză și descrie neconcordanța pretinsă a acestuia cu prevederile codului sau încălcările acestuia. De asemenea, Reclamantul trebuie să furnizeze un nume de contact și informații de contact.
 • Legătura AGA CCRB este disponibilă pentru a răspunde întrebărilor despre procesul de depunere a reclamațiilor. AGA CCRB Liaison va trimite reclamații complete și relevante către Compania Raportată.
 • Compania raportată va oferi un răspuns inițial reclamantului și agentului AGA CCRB Liaison în termen de trei zile lucrătoare care:
  • Subliniază acțiunile întreprinse pentru a aborda preocuparea ridicată;
  • Detaliază evaluarea de către Companie a cererii; și/sau
  • Solicită o prelungire a procesului, care poate fi acordată de AGA CCRB Liaison.
 • Dacă se justifică, un răspuns cuprinzător, inclusiv orice evaluări suplimentare ale revendicării, răspunsului și/sau măsurilor corective planificate trebuie să fie comunicat reclamantului și Agenției AGA CCRB Liaison în termen de șapte zile lucrătoare suplimentare.

 • Dacă activitatea de marketing în cauză este de natură digitală, Compania Raportată se va strădui să facă ajustări și/sau să întrerupă imediat activitatea în așteptarea revizuirii interne.
 • Dacă Compania Raportată nu răspunde la reclamația inițială, Reclamantul poate solicita o revizuire suplimentară de către CCRB, după cum este menționat mai jos.
 • Dacă Reclamantul nu solicită o revizuire suplimentară la CCRB, plângerea și orice răspuns vor fi rezumate într-un forum disponibil public pe site-ul AGA. Reclamantului i se oferă opțiunea de a rămâne anonim în astfel de rapoarte publice; în astfel de cazuri, va fi făcut public doar fondul plângerii.
 • Dacă Reclamantul crede în continuare că Compania Raportată nu este conformă după ce Compania Raportată răspunde, Reclamantul poate solicita o revizuire suplimentară de către CCRB prin intermediul AGA CCRB Liaison. Această solicitare trebuie primită în termen de trei zile de la răspunsul Companiei Raportate. Reclamantul poate oferi orice alt material relevant pentru reclamație în termen de șapte zile de la primirea răspunsului companiei raportate. Companiei raportate i se va oferi, de asemenea, posibilitatea de a trimite orice documentație suplimentară spre examinare de către CCRB. AGA CCRB Liaison va furniza toate materialele transmise CCRB prin procesul descris mai jos.

Procesul de Revizuire CCRB

 • La cererea de revizuire ulterioară a reclamantului, AGA CCRB Liaison va trimite toate materialele membrilor CCRB pentru revizuire.
 • CCRB se va întâlni, personal sau virtual, pentru a evalua dacă activitatea de marketing sau publicitate pentru pariuri sportive în cauză încalcă codul.
 • CCRB se va strădui să transmită reclamantului și Companiei raportate o notificare scrisă cu privire la decizia sa în termen de șapte zile lucrătoare de la primirea contestației la plângere. Pentru a constata că o Companie Raportoare încalcă Codul, trebuie să existe un vot afirmativ din partea a cel puțin unui Președinte și a majorității Delegaților Membrii la ședință.
 • Cel puțin unul dintre președinți și trei delegați membri trebuie să fie prezenți pentru ca CCRB să se întâlnească și să decidă asupra încălcărilor codului. Dacă societatea unui Delegat Membru face obiectul unei plângeri sau este Reclamantul, acest membru va fi refuzat de la discuție și decizie.
 • Decizia scrisă a CCRB va include dacă a avut loc o încălcare a codului și, dacă da, se așteaptă ca Compania Raportată să retragă sau să revizuiască prompt materialul publicitar și promoțional și/sau plasarea în cauză.
 • Decizia CCRB și plângerea inițială vor fi rezumate într-un forum disponibil public pe site-ul web AGA. Reclamantului i se oferă opțiunea de a rămâne anonim în astfel de rapoarte publice; în astfel de cazuri, va fi făcut public doar fondul plângerii.

Consiliul de Examinare a Conformității Codului (CCRB)
CCRB va fi compus din doi președinți independenți, care nu fac parte din industria jocurilor de noroc (președinți) și cinci reprezentanți ai membrilor (delegați membri). Președinții trebuie să aibă o experiență relevantă în domeniul marketingului, al jocurilor responsabile sau al reglementărilor. Delegații membri vor fi selectați din membrii AGA. Toți membrii CCRB vor servi mandate de trei ani. Delegații membri trebuie să mențină angajarea la un membru actual AGA în stare bună. Doi membri supleanți vor fi, de asemenea, selectați în cazul în care un delegat membru desemnat demisionează sau nu își poate îndeplini obligația. CCRB va fi angajat numai după (1) o plângere a fost înregistrată împotriva unei companii raportate; (2) Compania Raportată a avut la dispoziție trei zile lucrătoare necesare pentru a răspunde sau a confirma; și (3) Reclamantul solicită, în conformitate cu procesul descris mai sus, ca CCRB să efectueze o revizuire.

Raportare
AGA va posta în mod regulat rezumate ale constatărilor reclamațiilor înregistrate, răspunsurilor/acțiunilor raportate ale companiei și deciziilor CCRB (dacă este necesar) într-o secțiune dedicată a site-ului web AGA. Reclamantului i se oferă opțiunea de a rămâne anonim în astfel de rapoarte publice; în astfel de cazuri, va fi făcut public doar fondul plângerii. O listă cuprinzătoare a tuturor reclamațiilor și acțiunilor complete și relevante va fi disponibilă permanent pe site-ul web AGA.

Depunerea unei Plângeri
Pentru a depune o reclamație cu privire la o anumită reclamă pentru pariuri sportive sau material de marketing care face obiectul acestui cod, vă rugăm să vizitați AmericanGaming.org. Întrebările despre cod sau procesul de conformitate pot fi adresate către AGA CCRB Liaison.

1 Pe lângă acest Cod, membrii AGA au adoptat și un Code of Conduct general și o declarație de Best Practices for Anti-Money Laundering Compliance.

2 Publicitatea și marketingul privind pariurile sportive ar trebui plasate în comunicații transmise, prin cablu, radio, tipărite sau digitale numai acolo unde se așteaptă în mod rezonabil că cel puțin 71,6% din audiență să aibă vârsta legală pentru jocuri de noroc (determinat prin utilizarea datelor de încredere și actualizate privind compoziția publicului).

Articolul precedentContinuăm împreună!
Articolul următorStephen Winters a câștigat Evenimentul #20 WSOP: Gladiators of Poker No-Limit Hold’em