La aproape șase luni de la intrarea in vigoare a uneia dintre inițiativele legislative larg dezbătute pe agenda publică din România, legea care interzice fumatul in spațiile publice inchise rămâne un subiect fierbinte pentru industria jocurilor de noroc.

Din acest motiv, am considerat potrivit să il reluăm și să aflăm părerea ROMSLOT, prima asociație despre care știm că a luat o poziție oficială, incă de anul trecut, de la inceperea dezbaterilor din Parlament pe marginea acestui proiect. Valentina Dobre, vicepreședinte ROMSLOT, care a luat parte la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru sănătate, ne-a mărturist că nu a fost un moment ușor in Parlament și că s-a confruntat, incă o dată, cu preconcepțiile privind industria jocurilor de noroc.
Din afară s-a putut observa că a existat un segment al societății civile care a avut o poziție vehementă impotriva fumatului in spațiile publice. Ce ne puteți spune despre cum au decurs dezbaterile in Parlament?
Inclusiv discuțiile din Parlament s-au aflat sub presiunea mediatică a subiectului, in contextul in care au fost oameni care au ieșit in stradă pentru a milita impotriva fumatului in spațiile publice. A fost chiar și o audiență mai numeroasă decât de obicei in sala de dezbateri. ROMSLOT a propus exceptarea jocurilor de noroc de la prevederile acestei legi.
Ceea ce am susținut noi a fost faptul că este necesară reglementarea unor soluții care să asigure atât protecția clienților și a personalului față de efectele fumatului, cât și o funcționare optimă a operatorilor economici din această industrie. Miza principală a fost exceptarea jocurilor, dar am propus și variante alternative, de back-up, care să susțină interesele legitime ale industriei noastre, spre exemplu să se permită fumatul sub condiția existenței unor sisteme performante de aerisire (aparate care extrag fumul șI il inlocuiesc cu aer proaspăt). ROMSLOT, Asociația Organizatorilor de Sloturi, a subliniat și va continua să atragă atenția asupra faptului că industria jocurilor de noroc are propriile caracteristici și că proiectele legislative in măsură să o influențeze trebuie să țină cont de interesele legitime ale actorilor economici de aici și de specificul industriei. Faptul că industria s-a autoreglementat, prin inițiative ce promovează un comportament responsabil la nivelul jucătorilor și al operatorilor, precum programul „Joc Responsabil”, a contribuit la dezvoltarea șI la consolidarea unui dialog real cu autoritățile. Acestea au putut observa, prin dovezi concrete, că suntem o industrie cu abordare profesionistă și responsabilă și avem increderea că autoritățile vor ține cont de caracteristicile sectorului in care activăm in stabilirea formelor finale ale proiectelor aflate in discuție.

In ce stadiu ne aflăm? Se joacă mizele, din nou, in această toamnă?
Discuțiile pentru rafinarea legii prin introducerea de amendamente menite să echilibreze lucrurile continuă să fie intens dezbătute. Marea miză e reprezentată de modul de definire a „spațiului public inchis” și a excepțiilor care vor fi menținute.
Următoarea rundă importantă are loc in această toamnă. Deși contextul este deosebit de complex, in noua repriză de dezbateri mai există o ocazie de a susține argumentele specifice industriei, iar ROMSLOT va milita, din nou, in interesul pieței jocurilor de noroc. In prezent, in procesul legislative există in discuție trei proiecte de lege privind modificarea actualei legi pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun. Există un proiect de lege care se află in discuții destul de avansate in Camera Deputaților, după ce in vară acesta a trecut de Plenul Senatului. La deschiderea sesiunii parlamentare din această toamnă vor reincepe discuțiile in comisiile de specialitate unde acest proiect de lege va trebui adoptat și de către Plenul Camerei Deputaților deoarece legea vizează, in sine, transpunerea unei directive europene privind produsele din tutun, al cărei termen de punere in aplicare este deja depășit. Prin intermediul acestui proiect, s-a incercat și o modificare a legii privind fumatul, printr-o redefinire mai puțin restrictivă a „spațiului public inchis” și introducerea unor noi excepții privind locurile in care se poate fuma. Propunerile au fost adoptate de Senat, insă intâmpină deja opoziție in Camera Deputaților din partea unui grup mare de parlamentari.
Pe lângă acest proiect de lege, mai există alte două proiecte ce vizează fumatul care se află pe circuitul legislativ in Senat, prin care vom incerca, de asemenea, exceptarea jocurilor de noroc. Direcțiile pe care vom merge in continuare sunt cele au fost susținute și in sesiunea anterioară, respectiv: exceptarea jocurilor de noroc și reamintirea soluțiilor alternative existente. In această toamnă, mizăm și pe faptul că unele proiecte vor ajunge, pentru debateri, și in comisiile de specialitate, care sunt mai orientate spre evaluarea aspectelor de ordin economic.

Pe ce argumente se bazează industria jocurilor de noroc in discuția cu autoritățile?
Multe dintre statele Uniunii Europene permit fumatul in sălile de jocuri. Deși există interdicții in o mare parte din statele Uniunii Europene, fumatul este totuși permis in multe dintre acestea, in anumite condiții. In țări ca Italia, Austria, Belgia, Suedia, spațiile de divertisment, adică și sălile de jocuri de noroc, fac excepție de la interdicțiile aplicate fumatului.
Scăderea veniturilor business-urilor din acest sector conduce implicit la scăderea contribuțiilor la bugetul de stat. Cifrele vehiculate la nivelul industriei indică deja o scădere de aproximativ 30% – 40% a veniturilor afacerilor din industria jocurilor de noroc. Procentele sunt cu atât mai ingrijorătoare cu cât acestea vin și pe fondul majorării taxelor aferente industriei.
Restricțiile privind fumatul vor avea un impact semnificativ la nivelul pieței. In multe cazuri, jucătorul imbină jocul in sine cu fumatul, motiv pentru care interdicția totală aplicată fumatului in săli a dus și va continua să producă pierderi semnificative pentru operatorii din industrie.
Așadar, indepărtarea jucătorilor din sălile de joc din cauza acestor restricții va continua să aibă impact negativ asupra business-urilor și va determina, implicit, o scădere de venituri la buget. Insă, lucrurile nu se opresc aici. Dacă situația va continua să se mențină in forma actuală, unele firme vor fi nevoite să ia in considerare diminuarea numărului de slot-machines, implicit a locurilor de muncă, aspecte ce vor afecta nu doar bugetul de stat, ci și piața muncii.
Industria susține, direct și indirect, programe sociale și promovează un model de business responsabil. Din interacțiunea avută in Parlament, faptul că derulăm un proiect de responsabilitate socială a ajutat in discuții, dovedind că această industrie are o abordare serioasă și profesionistă, că industria se duce intr-o zonă reglementată.
Pe lângă contribuția semnificativă la bugetul de stat, ROMSLOT a argumentat concret in discuția cu autoritățile, in numeroase rânduri, că sectorul jocurilor de noroc contribuie deja direct la susținerea unor obiective de interes social, inclusiv la susținerea sănătății publice și la incurajarea abordărilor responsabilela nivel de piață, prin:
– Finanțarea directă a unor programe sociale prin redirecționarea taxelor colectate in bugetele instituțiilor responsabile.
Spre exemplu, 7% din taxele percepute la bugetul de stat sunt direcționate către proiecte cu impact social direct: fondul cinematografic, restaurarea monumentelor istorice, programe de educație, programe adresate tineretului și sportului, precum și programul de reabilitare a spitalelor.
– Programe de responsabilitate socială adresate propriilor clienți, ce dovedesc alinierea industriei românești la tendințele europene și profesionalismul pieței locale. Proiectul “Joc Responsabil”, program de autoreglementare existent de 4 ani deja, este derulat in prezent de asociațiile ROMSLOT și Romanian Bookmakers. Este cel mai eficient proiect ce oferă un ajutor real acelor jucători care se confruntă cu probleme de joc, dar și familiilor acestora prin: consiliere psihologică telefonică (linie dedicată de tip TEL VERDE), ședințe de consiliere oferite de echipa de specialiști a programului și prin oferirea de informații și teste de autoevaluare disponibile pe site-ul programului, www.jocresponsabil.ro.
E nevoie de unitate la nivelul industriei și de o abordare responsabilă a afacerilor ROMSLOT va continua să depună eforturi in această toamnă pentru a reprezenta interesele industriei. Pentru a preveni insă adoptarea de inițiative legislative in forme extreme, ce periclitează existența unei intregi ramuri economice importante pentru bugetul de stat, asociația subliniază că este esențial ca toți actorii prezenți pe această piață să acționeze unit. Să aibă o singură voce și să militeze impreună pentru protejarea intereselor comune, care, in acest caz, influențează insăși supraviețuirea multora dintre ei. Până la urmă, pentru a fi corecte, proiectele adoptate trebuie să ia in considerare specificul tuturor ramurilor economice și posibilele efecte. Acest aspect devine posibil in urma consultărilor cu actorii din industrie și a ințelegerii argumentelor lor. Pentru acest lucru insă este nevoie ca noi, toți cei din industrie, să acționăm unit pentru ca punctele noastre legitime de vedere să capete greutate și să fie auzite.
In privința fumatului, mesajul pe care ne dorim să-l ințeleagă autoritățile, și nu putem să facem acest lucru decât impreună cu intreaga industrie land based, este faptul că jocurile de noroc reprezintă o formă de divertisment și trebuie reglementat ca atare, ținând cont de specificul acesteia. ROMSLOT a militat mereu pentru un cadru legislativ ce reglementează corect și transparent agenții economici, le protejează interesele legitime și ii responsabilizează atât pe aceștia, cât și pe participanții la joc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.