BILANȚUL LEGISLATIV

BILANȚUL LEGISLATIV AL ANULUI 2019 ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC de Nicoleta Bărăgan, Avocat Definitiv și Loredana Dumitru, Avocat Stagiar, C.A. LUCA Mihai Cătălin

Cum acest an se apropie de final, considerăm oportun să realizăm o trecere în revistă a celor mai importante modificări legislative survenite în domeniul jocurilor de noroc pe perioada anului 2019, a propunerilor legislative/proiectelor aflate încă în curs de dezbatere, precum și a previziunilor legislative ce s-au conturat până în acest moment.
Industria jocurilor de noroc a fost încă de la începutul anului 2019 zdruncinată de intrarea în vigoare a OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Nici reglementările ce i-au urmat n-au fost mai puțin mobilizatoare de eforturi din partea organizatorilor de jocuri de noroc.
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative avea să aducă în atenția organizatorilor de jocuri de noroc aspecte legislative noi, proceduri noi și noi emoții cu privire la o eventuală destabilizare a activității industriei.
De asemenea, nici proiectele aflate pe masa legislativului în toată această perioadă nu au creat confortul vreunei relaxări din partea organizatorilor de jocuri de noroc.
Vom face în continuare o scurtă expunere a celor mai importante modificări legislative din domeniul jocurilor de noroc, de anul acesta.
Cum am amintit într-o prezentare anterioară, OUG 114/2018 a fost adoptată la sfârșitul anului trecut, fiind publicată în Monitorul Oficial în data de 29 decembrie și a fost dur criticată de industria jocurilor de noroc, reprezentând reglementarea care cu siguranță a stârnit cea mai vocală reacție în domeniu.
Una dintre măsurile care a stârnit cele mai multe reacții a constat în stabilirea, în cuprinsul art. 53 din Ordonanță, unei noi taxe în ceea ce îi privește pe organizatorii de jocuri de noroc la distanță prevăzuți în OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în cuantum de 2%, aplicată totalului taxelor de participare încasate lunar de la participanții la jocurile de noroc de către organizatori.
Potrivit art. 1 alin. (3) din Ordinul nr. 38 din data de 15 ianuarie 2019 pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 totalul taxelor de participare încasate lunar se definesc ca orice transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc.

BILANȚUL LEGISLATIV
BILANȚUL LEGISLATIV AL ANULUI 2019 ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC

În afara acestei taxe, OUG nr. 114/2018 stabilește în cuprinsul art. 58 contribuția datorată de organizatori pentru combaterea efectelor negative ale jocurilor de noroc, astfel:
(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I – 5.000 euro anual;
(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II – 1.000 euro anual;
(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;
(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 euro anual.
Este foarte important de punctat faptul că această contribuție se regăsea și în cuprinsul reglementării anterioare, fiind prevăzută în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc încă din anul 2015. Din motive administrative, beneficiarul acestor contribuții, Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, nu a fost constituit niciodată, organizatorii de jocuri de noroc fiind titularii unei obligații pe care nu au putut în concret să o îndeplinească.
O altă modificare importantă o reprezintă creșterea taxei de autorizare pentru aparatele slot machine. Conform noilor prevederi, taxa aferentă autorizației de exploatare pentru fiecare mijloc de joc de tip slot-machine clasa A a fost majorată de la 2600 Euro/an la 3600 Euro/an.
A fost, de asemenea, eliminată bonificația pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizației de exploatare atât pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor și cluburilor de poker, cât și pentru a jocurilor de noroc tip slot-machine.
Anumite modificări au intervenit și în ceea ce privește destinația finală a taxei speciale prevăzute în sarcina operatorilor de videoloterie (VLT).
O altă importantă modificare legislativă este reprezentată de reglementarea adoptată în luna iulie în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului – Legea nr. 129/2019.
Legea nr. 129/2019 transpune în România prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/ CE a Comisiei.

BILANȚUL LEGISLATIV AL ANULUI 2019 ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC
(continuarea în numărul viitor)