Teodora Luca
Avocat – C.A Luca Mihai Cătălin

Tema comunicărilor publice realizate de organizatorii de jocuri de noroc a revenit în actualitate în contextul în care Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a punctat în cadrul recentei conferințe (Entertainment Arena Expo) necesitatea ca piața să se autoreglementeze astfel încât mesajele privind acest gen de activitățI să fie (auto)cenzurate, ca volum, dar mai ales în ceea ce privește conținutul.
Intr-un articol anterior, remarcam progresul făcut de organizatorii de jocuri de noroc în privința mesajelor de promovare a activității, aspect reținut și de autoritate, care apreciază, însă, că se impune completarea eforturilor începute astfel încât promovarea să fie limitată și cantitativ.
Singura justificare de facto pentru a limita operatorii de jocuri de noroc să promoveze activitățile licențiate și autorizate în România este reprezentată de riscul potențial și teoretic pe care acest gen de activități îl pot reprezenta pentru categoriile vulnerabile (minori și persoane cu risc de a dezvolta dependența). Rămâne de văzut și de analizat maniera în care autoritatea va putea impune legislativ aceste limite, fără a aduce atingere dreptului societăților de a promova activitatea, în condițiile în care aceasta se desfășoară în temeiul autorizației emise de statul român.
Legiuitorului român a dovedit constant un interes deosebit în a reglementa activitatea de jocuri de noroc inclusiv din perspectiva comunicărilor publice, condițiile în care se realizează promovarea activității de jocuri de noroc este reglementată chiar în cuprinsul art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. In înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice ne-solicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă.
Nu există, așadar, nicio îndoială cu privire la posibilitatea organizatorului de jocuri de noroc (persoana juridică deținătoare a licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității) de a promova activitățile desfășurate, fiind stabilite neechivoc condițiile pentru realizarea unor astfel de activități.
Trebuie precizat că promovarea activității organizatorilor licențiați era permisă și de legislația anterioară, reticența din ultima perioadă înainte de modificarea legislativă a operatorilor și a furnizorilor de servicii de a efectua acțiuni publicitare fiind generată (neîntemeiat) de seria de sancțiuni aplicate de autoritatea de reglementare (fie Consiliul Național al Audiovizualului, respective Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) pentru eliminarea din spațiul public a publicității activităților neautorizate.
Pentru a da eficiență reglementării și a exclude complet riscul ca operatorii neautorizați să poată fi promovați pe teritoriul României, au fost modificate și dispozițiile art. 26 din Ordonanța sancțiunea contravențională principală, constând în amenda în cuantum cuprins între 50.000 – 100.000 de lei fiind completată de sancțiunea confiscării sumelor rezultate din săvârșirea contravenției.
Introducerea sancțiunii complementare s-a dovedit necesară dat fiind că, în cele mai multe cazuri, amenda contravențională aplicată furnizorului de servicii nu se dovedea eficientă, fiind un cost asumat împreună cu beneficiarul.
Odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor legii noi, eventualele beneficii ale furnizorul de serviciu puteau fi confiscate de autoritate, lipsind activitatea acestuia de interes, ceea ce a determinat eliminarea din spațiul public a acțiunilor publicitare pentru activitățile neautorizate pe teritoriul României.
La o primă vedere, condițiile de promovare a activității sunt extrem de facil de respectat, organizatorii asigurându-se, în cele mai multe cazuri, materialele de promovare cuprins detaliile obligatorii (numărul licenței deținute, interdicția de participare la joc a minorilor și sigla ONJN), acestea fiind apreciate drept suficiente pentru realizarea acțiunilor de marketing.
Cercetarea devine de interes pentru departamentul de conformitate (legal) al societății atunci când, în stabilirea conținutului acestor materiale se încearcă implementarea principiilor prevăzute în cuprinsul dispozițiilor art. 10 alin. 3, pe cât posibil fără a afecta major scopul final al acțiunii – de promovare a activității de jocuri de noroc.
Dintre principiile enunțate de dispozițiile art. 10 alin. 3 din Ordonanță, în opinia noastră, cele care ar putea intra sub incidența art. 12 sunt, cele privitoare la interdicția minorilor de a participa la astfel de activități, precum șI cele referitoare la desfășurarea responsabilă a jocurilor de noroc (înțeleasă, în acest context, drept necesitatea de a asigura protecția jucătorilor vulnerabili împotriva dependenței de jocurile de noroc).
A asigura protecția eficientă a minorilor față de o activitate care le este interzisă nu se rezumă la simpla expunere a interdicției de participare pe materialele de promovare, ci implică fie ajustarea conținutului acestora astfel încât să nu trezească interesul acestora, fie transmiterea acestora numai în spații ori în intervale orare în care accesul minorilor la materialul publicitar este restricționat.

(continuarea în numărul viitor)

Articolul precedentDr. Joerg Hofmann este keynote speaker la Marketing in Gambling Forum
Articolul următorNEWTON SLOTS – Ne menținem poziția de lider de piață

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.