Synthesis of licensing Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2020

Continuarea articolului din numărul precedent al revistei…

Fiscalitatea organizatorilor de jocuri de noroc, tip slot-machine, în anul 2020

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Obligațiile fiscale prevăzute în Codul Fiscal

1. Impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit
Creanțele fiscale, privind impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit, datorate de persoane fizice, reținute prin stopaj la sursă de angajatori se stabilesc prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia. În declaraţia de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale.

Impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit cuprind:

A) Impozitele pe venit

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, să reţină, să plătească şi să declare impozitul reţinut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.
Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, aceştia având obligaţia depunerii declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Impozitele pe venit, datorate de organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine, cuprind:
a) Impozitul pe salarii și asimilate acestora – în cotă de 10%, aplicată la baza de impozitare – iar practica stabilirii creanței fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 112, până la data de 25 a lunii următoare, conform Ordinului nr. 1942, din 12 mai 2020, pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a acestei declarații;
b) Impozitul pe dividende – în cotă de 5% aplicată la baza de impozitare – iar practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata dividendelor, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale:
150–Impozit pe dividende distribuite / plătite persoanelor juridice;
604–Impozit pe venituri din dividende distribuite persoanelor fizice;
631–Impozit pe venituri din dividende obținute din România de persoane nerezidente;

c) Impozitul pe venitul din premii și concursuri – veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 608–Impozit pe venitul din premii sau 637–Impozit pe venituri obținute de persoanele fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
d) Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc datorat se determină, la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: până la 66.750, inclusiv, cu 1%; peste 66.750 – 445.000, inclusiv, cu 667,5 + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 și peste 445.000 cu 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000. Nu sunt impozabile veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc, caracteristice jocurilor tip slot-machine, sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc. Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 621–Impozit pe venitul din jocuri de noroc sau 638–Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoanele fizice nerezidente.
Impozitele de la lit. b, c și d, prevăzute la capitolul „Impozite și taxe care se plătesc în contul unic”, se stabilesc în sumă globală urmând ca ulterior, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, să se depună declarațiile informative privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar, respectiv D 205, pentru beneficiarii de venit rezidenți și D 207, pentru beneficiarii de venit nerezidenți, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 48 din 2019.

B) Contribuțiile sociale obligatorii:

a) Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat – se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în cotă de 25% aplicată la baza impozabilă;
b) Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate – se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10% aplicată la baza impozabilă;
c) Contribuţia asiguratorie pentru muncă – se datorează de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, în cotă de 2,25% aplicată la baza de impozitare calculată ca sumă a câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor.
Practica stabilirii creanței fiscale, pentru contribuțiile sociale obligatorii, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.112, până la data de 25 a lunii următoare, conform Ordinului nr. 1942, din 12 mai 2020, pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a acestei declarații.

2. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – impozit obligatoriu pentru persoanele juridice care: la 31 decembrie a anului precedent au realizat venituri sub nivelul de 1.000.000 de euro; capitalul social al acestora este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% din venituri pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;
b) 3% din venituri pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 121–Impozit pe venitul microîntreprinderilor cota 1% sau 121–Impozit pe venitul microîntreprinderilor cota 3%.
3. Impozitul pe profit – stabilit și datorat de cei care nu îndeplinesc condițiile pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor iar cota de impozit pe profit, care se aplică asupra profitului impozabil, este de 16%.
Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 103–Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat de persoane juridice române sau cu sediul social în România sau 105–Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat de persoane juridice străine, urmând ca ulterior, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, să depună Declaraţia privind impozitul pe profit – D 101.
4. TVA – operațiunile privind activitatea de slot-machine, efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăşoare astfel de activităţi sunt scutite de TVA, fără drept de deducere.

Vom revenim, în următoarele numere ale revistei, cu practicile și procedurile fiscalității pe tipuri de jocuri de noroc…

Articolul precedentDespre HR pe perioada pandemiei și cum se schimbă criteriile în “noua normalitate” cu Aida Dinu, Global Human Resources Manager al Ezugi
Articolul următorRezultatele alegerilor locale în prim-planul Clubului Casino