Synthesis of licensing Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2020

Fiscalitatea organizatorilor de jocuri de noroc, tip slot-machine, în anul 2020

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

În acest articol sintetizăm aspectele practice privind fiscalitatea în activitatea jocurilor de noroc de tipul slotmachine – jocuri tradiționale – respectiv: slot-machine cu câștigul nelimitat și slot-machine cu riscul și câștigul limitat.

Taxele specifice acestui tip de activitate, precum și termenele de plată, sunt prevăzute în reglementarea specială privind jocurile de noroc în România. Celelalte impozite și taxe sunt reglementate de Codul Fiscal iar procedurile fiscale și practicile contabile se regăsesc în reglementările comune, sub forma procedurilor fiscale și a reglementărilor contabile.

I. Taxele specifice:
1. Taxa anuală de licență
– este stabilită și datorată, în sumă fixă, reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro, curs valabil pentru toată perioada anului 2020.
Taxa anuală de licență se declară și se plătește anticipat, astfel:
a) pentru primul an de activitate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
b) pentru următorii nouă ani de activitate, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.
Creanța fiscală, privind taxa de licență, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale inștiințării de plată de la data depunerii acesteia. În declarația de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei de licență, se realizează prin intocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „536—Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc” de la capitolul „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de licență.

2. Taxa anuală de autorizare – este stabilită și datorată, în sumă fixă, pe fiecare tip de activitate, astfel:
a) Pentru slot-machine cu câștig nelimitat, taxa anuală, pentru obținerea autorizației de exploatare, stabilită și datorată, reprezentand echivalentul în lei a 3.600 euro, pentru fiecare mijloc de joc, la cursul de 4,7511 lei/euro, pentru anul de autorizare 2020.
Declararea și plata taxei anuale de autorizare se realizează în 4 rate trimestriale egale, astfel:
– pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei in care documentația a fost aprobată;
– pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor.
Creanța fiscală, reprezentand taxa pentru obținerea autorizației de exploatare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale inștiințării de plată de la data depunerii acesteia. În declarația de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, așa cum este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei pentru obținerea autorizației de exploatare, se realizează prin intocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, conform Ordinului ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „537–Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc” de la capitolul „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea in contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare lunare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de autorizare.
b) Pentru slot-machine cu riscul și câștigul limitat, taxa anuală, pentru obținerea autorizației de exploatare, stabilită și datorată, reprezentând echivalentul în lei a 1.500 euro, pentru fiecare mijloc de joc, la cursul de 4,7511 lei/euro, pentru anul de autorizare 2020.
Declararea și plata taxei anuale de autorizare se realizează în 4 rate trimestriale egale, astfel:
– pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei in care documentația a fost aprobată;
– pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor.
Creanța fiscală, reprezentand taxa pentru obținerea autorizației de exploatare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale inștiințării de plată de la data depunerii acesteia. În declarația de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, așa cum este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei pentru obținerea autorizației de exploatare, se realizează prin intocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, conform Ordinului ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „537–Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc” de la capitolul „Impozite,taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de autorizare.

3. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc – stabilită și datorată pentru slot-machine cu câștig nelimitat, reprezentand echivalentul în lei a 400 euro/post autorizat/an, care se declară și achită de organizator odată cu taxa de autorizare, la cursul de 4,7511 lei/euro pentru anul de autorizare 2020.
Declararea și plata taxei anuale de viciu se realizează în 4 rate trimestriale egale, respectiv până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru fiecare trimestru.
Creanța fiscală, reprezentand taxa de viciu, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale inștiințării de plată de la data depunerii acesteia. În declarația de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, așa cum este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei de viciu, se realizează prin intocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, conform Ordinului ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „539–Taxa de viciu” de la capitolul „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli de exploatare, corespunzătoare taxei calculate lunar, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de viciu.
O copie a declarațiilor de impunere sau orice alte modificări ale acestora precum și a documentelor de plată aferente se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plății.

4. Contribuție anuală – stabilită și datorată, în sumă fixă de 1.000 euro/an, la cursul de 4,7511 lei/euro pentru anul 2020, de fiecare organizator de jocuri de noroc, urmând să fie utilizate în scopul de a preveni dependența de jocuri de noroc. Veniturile proprii, ale ONJN, au natura juridică a unei creanțe bugetare și se execută pe baza notificării O.N.J.N., ce reprezintă titlu executoriu, iar termenul de plată a sumelor prevăzute este 15 decembrie a fiecărui an.

Revenim, în următoarele numere ale revistei, cu practicile și procedurile fiscalității pe tipuri de jocuri de noroc…

Articolul precedentFavBet Romania își unește forțele cu EGT Interactive
Articolul următorCazinourile italiene aflate sub asediu după redeschiderea din iulie