Practica jocurilor de noroc

Modul de calcul, declarare și plata taxei de licență, autorizare și de viciu

Joc de noroc tip slot-machine

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc” de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte Rombet

1) Taxa pentru licența de organizare a jocurilor de noroc
Depunerea și aprobarea documentației, în ianuarie 2018 – prima licențiere
Declararea și plata taxei de licență
– în sumă fixa – anticipat:
– în luna ianuarie, cu intrare în vigoare de la 01.02.2018
– sau cel mai târziu la 25.02.2018, cu intrare în vigoare la 01.03.2018
– curs valabil, 1 euro = 4,5878 lei
Joc de noroc tip slot-machine = 20.000 euro x 4,5878 = 91.756 lei, se declară:
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 66 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 536 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează ca dată de raportare, 2018 – 01, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 31.01.2018, ca data scadentă;
➤ sau se declară, ca dată de raportare, 2018 – 02, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.
In următorii 9 ani – se declară și plătește taxa de licență – cu zece zile calendaristice înainte de expirarea anului precedent, la cursul din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2) Taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc și taxa de viciu
Prevederi legale-OUG 77 din 2009, actualizată:
n Autorizația de exploatare se acordă pentru fiecare mijloc de joc, care constituie bază de impunere cf.art.12, alin.3;
n Nivelul taxei de autorizare este, cf.art.14, alin.1, calculat pe întregul an de autorizare, la cursul valabil, la data intrării în vigoare a autorizației:
– 2600 euro/an/mijloc de joc – pentru slot-machine cu risc nelimitat;
– 1500 euro/an/mijloc de joc – pentru slot-machine cu risc limitat.
n Taxa anuală, aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește, cf.art.14, alin.2:
– In avans,integral, cu o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat, pentru slot-machine fără risc limitat;
– Trimestrial, pentru fiecare mijloc de joc, se plătește în 4 rate trimestriale, egale.
n Taxa de viciu, se datorează pentru fiecare slot-machine, cu risc nelimitat, în funcție de perioada de exploatare, și se plătește până la data de 25 a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul în curs, nivelul taxei este de 400 euro/ post autorizat /an, la cursul valabil pe perioada de valabilitate a autorizației, cf.art.14, alin.5.
Depunerea și aprobarea documentației, în ianuarie 2018 – prima autorizare
A) Declararea și plata taxei de autorizare
– Pentru primul an de autorizare
– anticipat, în luna ianuarie, cu intrare în vigoare de la 01.02.2018;
– sau cel mai târziu la 25.02.2018, cu intrare în vigoare la 01.03.2018
– curs valabil, 1 euro = 4,5878 lei
In exemplificare considerăm ca varianta intrării în vigoare, a licenței și autorizației, se dorește să fie data de 01.03.2018 pentru: 100 aparate cu risc nelimitat și 10 cu risc limitat.
Plata integrală, cu 10% bonificație, doar pentru cele cu risc nelimitat, până în 25 februarie:
– 2.600 euro x 4,5878 = 11.928,28 lei – 1.192,82 = 10.735,46 lei din care maxim 10% bonificație = 1.192,82 lei – 1.500 euro x 4,5878 = 6.881,70 lei, nu au bonificație
Obligația bugetară, privind taxa de autorizare, pentru fiecare bază impozabilă:
➤ 10.735 lei/an – risc nelimitat cu bonificație;
➤ 11.928 lei/an – risc nelimitat fără bonificație;
➤ 6.882 lei/an- risc limitat, primele 2 trimestre = 1.721 lei, și următoarele 2 trimestre = 1.720 lei
Se declară și plătește:
– fără risc limitat, cu bonificație -100 x 10.735 = 1.073.500 lei – cu risc limitat, trimestrial – 10 x 1.721 = 17.210 lei
TOTAL = 1.090.710 lei
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 67 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 537 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează, ca dată de raportare, 2018 – 02, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.
1. Suma datorată = 1.090.710 lei
2. Suma datorată anterior
3. Suma de plată = 1.090.710
lei
➤ Următoarea declarare și plată, pentru slot-machine fără risc limitat, după aprobarea documentației, până la 28.02.2019;
➤ Pentru cele cu risc limitat: la 25.03.2018, 25.06.2018, 25.09.2018, apoi până la 28.02.2019 – după aprobarea documentației.
Plata trimestrială, fără bonificație, până în 25 februarie:
– 2.600 euro x 4,5878 = 11.928,28 lei;
– 1.500 euro x 4,5878 = 6.881,70 lei.
Obligația bugetară, privind taxa de autorizare, pentru fiecare bază impozabilă:
– 11.928 lei/an – risc nelimitat, plata trimestrială, fără bonificație = 2.982 lei/trimestru;
– 6.882 lei/an- risc limitat, primele 2 trimestre = 1.721 lei, și următoarele 2 trimestre = 1.720 lei.
Se declară și plătește:
– fără risc limitat, trimestrial – 100 x 2.982 = 298.200 lei
– cu risc limitat, trimestrial – 10 x 1.721 = 7.210 lei
TOTAL = 15.410 lei
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 67 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 537 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează, ca dată de raportare, 2018 – 02, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.
1. Suma datorată = 315.410 lei
2. Suma datorată anterior
3. Suma de plată = 315.410 lei
➤ Următoarea declarare și plată, pentru slot-machine fără risc limitat: la 25.03.2018, 25.06.2018, 25.09.2018, apoi după aprobarea documentației, până la 28.02.2019;
➤ Pentru cele cu risc limitat: la 25.03.2018, 25.06.2018, 25.09.2018, apoi până la 28.02.2019 – după aprobarea documentației.

B) Taxa de viciu – primă plată, pentru trimestrul în curs, până la 25.03.2018
Obligația bugetară, privind taxa de viciu, pentru fiecare bază impozabilă:
– 400 euro/an x 4,5878 = 1.835 lei, plata trimestrială pentru trimestru în curs:
1.835/4 = 459 lei, primele 3 trimestre, 458 lei în ultimul trimestru;
Se declară și plătește, doar pentru o lună de exploatare:
– Taxa viciu, fără risc limitat, trimestrial
– 100 x 459/3 = 15.300 lei
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 70 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 539 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează, ca dată de raportare, 2018 – 03, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, șI se trece data 25.03.2018, ca data scadentă.
1. Suma datorată = 15.300 lei
2. Suma datorată anterior
3. Suma de plată = 15.300 lei
➤ Următoarea declarare și plată, pentru slot-machine fără risc limitat: la 25.06.2018, 25.09.2018, 25.12.2018, apoi după aprobarea documentației, până la 25.03.2019;

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentCASINO SINAIA
Articolul următorBonusuri Jucători – rocomandări de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc