Direcția către responsabilitate socială și autoreglementare

FEDBET elaborează Codul de Etică, Bune Practici și Comunicare al industriei de jocuri de noroc.

Invitație deschisă către asociații și operatori

De: FEDBET

FEDBET – Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc lucrează la elaborarea unui Cod de Etică, Bune Practici și Comunicare al industriei de jocuri de noroc. Acest Cod va reprezenta un set de reguli de autoreglementare referitoare la comunicarea comercială în domeniul jocurilor de noroc, dar și standarde privind practici operaționale. Toate asociațiile și organizatorii de jocuri de noroc care își desfășoară activitatea în România au fost invitate să adere la acest Cod și să-și ajusteze practicile comerciale conform normelor care vor fi agreate, pentru a asigura că jocurile de noroc sunt promovate într-un mod etic, consumate cu responsabilitate și percepute corect.

Industria jocurilor de noroc a cunoscut o creștere semnificativă în ultimele decenii, devenind o parte integrantă a peisajului de divertisment și a economiei globale. Cu toate acestea, o astfel de creștere aduce și noi provocări, mai ales în ceea ce privește modul în care comunică și este promovată această industrie către publicul larg și, ulterior, percepută. În acest context, elaborarea unui Cod de Etică, Bune Practici și Comunicare reprezintă o inițiativă imperios necesară pentru industria de jocuri de noroc din România, pentru a ne asigura că jocurile de noroc sunt prezentate și promovate într-un mod etic, transparent, percepute corect, ca fiind o activitate recreațională și consumate cu responsabilitate.

Codul pe care FEDBET îl va elabora presupune un set de reguli de autoreglementare referitoare la practicile operaționale, pe toate tipurile de jocuri de noroc, precum și la comunicarea comercială, scopul fiind de a oferi o direcție clară și etică pentru operatorii din industria jocurilor de noroc, astfel încât aceștia să-și poată comunica corect și responsabil produsele și serviciile.

Obiectivele principale ale Codului sunt: protejarea intereselor jucătorului din perspectiva comunicării comerciale, a organizării și exploatării jocurilor de noroc astfel cum prevede legea, precum și a practicării în exces a jocurilor de noroc; protejarea interesului public general împotriva eventualelor consecințe negative ale comunicării jocurilor de noroc; asigurarea cadrului necesar unei concurențe loiale pe piață.

Toate asociațiile de reprezentare, inclusiv cele neafiliate la FEDBET, precum și organizatorii de jocuri de noroc care nu fac parte dintr-o asociație și își desfășoară activitatea în România au fost deja invitate să adere la acest Cod și să se constituie într-un grup de lucru format din specialiști pe mai multe arii (marketing, legal, operational), care să propună și ulterior să agreeze ajustarea practicilor conform normelor autoimpuse prin acest Cod.

Codul va cuprinde definiții, principii generale aplicabile, reguli pentru practici operaționale, împărțite pe diferite tipuri de activități de jocuri de noroc (landbased, online, slots, pariuri, etc), reguli privind comunicarea către public și proceduri de urmat în cazul în care apar încălcări sau derapaje.

În ceea ce privește practicile operaționale, Codul va avea în vedere, de exemplu, reducerea vizibilității domeniului, măsuri suplimentare pentru a preveni accesul minorilor la jocurile de noroc, asumarea dezvoltării/participării la cursuri pentru personalul din săli pentru gestionarea situațiilor de risc, asigurarea de informații și măsuri pentru prevenirea apariției dependenței în rândul jucătorilor, precum și instrumente pentru ajutor în cazul celor care întâmpină deja astfel de probleme.

Referitor la practicile comerciale, Codul va cuprinde reguli privind principiile de bază în comunicarea acestui domeniu (respectarea legislației în vigoare, mesaje, target, frecvență, difuzare, îndemn la joc, promovare bonusuri, premii, etc), încurajarea consumului responsabil, promovarea principiilor de responsabilitate socială.

Printre criteriile stabilite în acest Cod se vor mai regăsi:

Protejarea minorilor: Măsuri suplimentare pentru a preveni accesul minorilor la jocurile de noroc și pentru a proteja această categorie vulnerabilă împotriva expunerii la conținut inadecvat.

Promovarea jocului responsabil: Operatorii trebuie să promoveze jocul responsabil și să ofere acces la resurse și suport specializat pentru persoanele care dezvoltă probleme legate de consumul în exces al jocurile de noroc.

Transparență și onestitate: Comunicările comerciale vor fi transparente, oneste vor oferi informații corecte despre riscurile asociate jocurilor de noroc.

Au avut loc o serie de întâlniri între reprezentanții FEDBET, ai asociațiilor și operatori în cadrul cărora au fost avansate propuneri și idei de redactare Codului, iar documentul se află într-o fază avansată de elaborare. Lansarea Codului va avea loc, în luna septembrie a acestui an, în cadrul unui eveniment public, la care vor fi invitați să participe toți semnatarii.

Autoreglementarea pe care ne-o dorim trebuie să stabilească un echilibru între alegerea consumatorilor, plăcerea pe care o pot aduce jocurile de noroc, pe de o parte, și riscurile pe care le prezintă jocurile de noroc pentru unii consumatori și pentru societate în general. Nu este un echilibru ușor de atins. Încrederea publicului în domeniul jocurilor de noroc a scăzut în ultimii ani, există o preocupare publică semnificativă cu privire la vizibilitatea jocurilor de noroc și la impactul pe care acestea îl pot avea asupra copiilor, a tinerilor și a altor persoane vulnerabile. Deși jocurile de noroc sunt o activitate legală, percepția asupra acestui domeniu este negativă, ori dacă nu vom lucra la a îmbunătăți acest aspect, este foarte greu de crezut că vom fi tratați altfel de către societate și autoritățile de reglementare. Este esențial ca toți operatorii să-și asume responsabilitatea de a comunica în mod corect și transparent. În calitate de cea mai importantă organizație de reprezentare a acestei industrii, avem datoria, atât statutară, cât și morală, de a ne asigura că jocurile de noroc și practicile membrilor noștri sunt în deplină concordanță cu principiile de responsabilitate socială și de protecție a consumatorilor. Să ne asigurăm că jocurile de noroc se desfășoară într-un mod corect și transparent și că protejăm copiii și persoanele vulnerabile de efectele negative pe care jocurile de noroc le pot avea. Aceste obiective reprezintă baza cadrului de autoreglementare pe care ni-l dorim prin intermediul acestui Cod și, prin urmare, considerăm că este important ca întreaga industrie de gambling din România să vină alături de noi și să și le assume într-un mod benevol”, susține Vlad Soare, președinte FEDBET – Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc.

Angajamentul voluntar al fiecărui operator de jocuri de noroc în respectarea principiilor enunțate mai sus reprezintă o dovadă concretă a responsabilității, implicării companiilor și de maturizare a acestui domeniu. Sustenabilitatea pe termen lung a industriei de jocuri de noroc poate fi asigurată doar dovedind în mod real interesul pentru responsabilitate socială.

Industria face eforturi în această direcție, cea mai mare parte a operatorilor a aderat la conceptul și principiile de joc responsabil, iar dovada este Asociația Joc Responsabil și programele pe care aceasta le derulează. De altfel, încă din anul 2016, când Asociația Joc Responsabil era doar un program de prevenție și tratare a problemelor cauzate de practicarea jocurilor în exces, industria, prin cele mai importante asociații profesionale, a elaborat un set de principii în scopul asigurării unei dezvoltări a industriei în armonie cu societatea. Principii pe care Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc le-a susținut și promovat inclusiv pe website-ul instituției.

Articolul precedentDimensiunea pieței globale a loteriei va crește cu 211,8 miliarde USD în perioada 2024-2028
Articolul următorDependența de jocuri de noroc și cum o gestionăm