Sectorul jocurilor de noroc a fost supus în ultimii ani presiunilor de tot felul care au creat incertitudine în rândul organizatorilor şi au dus la declinul industriei

Ce aşteptări aveţi de la ediţia din acest an a Entertainment Arena Expo?

Cristian Pascu – Preşedinte Executiv A.O.P.J.N.R.
Entertainment Arena Expo este deja o manifestare tradiţională aşteptată cu mult interes de operatorii interni, de producătorii din domeniul de slot- machine autohtoni şi internaţionali prezenţi deja pe piaţa noastră dar şi de cei care vor să pătrunda pe aceasta. Prilej de expunere a celor mai noi echipamente ca trend precum şi a celor deja de succes pe piaţa autohtonă, ne aşteptăm şi anul acesta să prezinte atractivitate pentru operatori şi chiar şi pentru jucători. Dar evenimentul nu este doar o ocazie de cunoaştere tehnică a produselor şi semnare de contracte, este şi un bun prilej de întâlnire a părţilor implicate din industrie, operatori, producători, asociaţii de profil, reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, presa şi mass media care se ocupă de acest fenomen complex al jocurilor de noroc. Starea la zi a industriei precum şi propunerile legislative existente cu implicaţii majore pentru viitorul acesteia vor fi subiecte care atât la standurile expozanţilor, dar cu precădere la cele ale asociaţiilor din sector precum şi la seminarul organizat de Casino Life& Business Magazine vor fi intens dezbătute .

Ovidiu Teci, Preşedinte EXPROGAME
Ca şi în fiecare an Entertainment Arena Expo este un prilej de întâlnire al organizatorilor de jocuri de noroc din România, ocazie cu care cele mai noi produse sunt prezentate. Pe lângă producătorii români îşi expun produsele şi producători de echipamente străini, cu mărci de renume. Mă aştept ca anul acesta numărul expozanţilor să crească comparativ cu anii trecuţi şi să vedem soluţii noi, inovatoare în domeniu.

Viorela Radoi – Director Executiv Romslot
Anul acesta, va fi a treia oară în care Romslot va participa la Entertainment Arena Expo, deci avem experienţa a 2 ediţii ale târgului. Într-un mod natural, ne dorim să vedem o evoluţie a evenimentului, atât din punct de vedere al numărului de expozanţi, dar si a informaţiilor prezentate de către aceştia.

Încă de la înfiinţare, Romslot a lucrat activ la alinierea legislaţiei cu nevoile pieţei, însă, ca şi Asociaţie, ne dorim să vedem o conlucrare mult mai strânsă la nivel de industrie privind aspectele legislative care afectează piaţa jocurilor de noroc. Târgul reprezentă aşadar o bună ocazie ca operatorii să se pună la acceaşi masă şi să formuleze poziţii comune şi coerente care să ducă la o imbunătăţire a legislaţiei în domeniu.
De aceea considerăm că ar fi binevenite workshop-uri şi întâlniri pe marginea acestor subiecte care reprezintă riscuri pentru industrie.
De asemenea, ţinând cont de realităţile pieţei şi trendurile globale, ar fi util ca în cadrul târgului să fie evidenţiată preocuparea industriei pentru protejarea jucătorului, fie prin evenimente dedicate, fie printr-un infochiosc.
Romslot împreună cu Romanian Bookmakers au dezvoltat un program de promovare a unei atitudini responsabile de joc, la care lucrăm în continuare foarte intens. Programul se numeşte ”Joc Responsabil”, iar în cadrul târgului vom prezenta noutăţi despre acesta.
Astfel de programe reprezintă dovada unei pieţe mature, pentru care protecţia jucătorului ar trebui să reprezinte o componentă importantă în strategia de business pe termen lung a oricărui operator de jocuri de noroc.

Sorin Constantinescu Preşedinte –Asociaţia Organizatorilor Cazinourilor din România
Entertainment Arena Expo este cea mai mare expoziţie românească dedicată industriei jocurilor de noroc şi amusament şi ar trebui să satisfacă nevoile participanţilor şi vizitatorilor atât din perspectiva networkingului şi educației cât și a afacerilor. Aşa că mă aştept să întâlnesc mulţi expozanţi care să prezinte ultimele inovaţii şi trenduri din domeniu şi, bineînţeles, mulţi vizitatori.

Cum comentaţi situaţia legislativă actuală din România privind jocurile de noroc?

Cristian Pascu – Preşedinte Executiv A.O.P.J.N.R.
Legislativ se impun unele modificări ale reglementărilor actuale, constând în principal la cele discutate şi agreate de către industrie împreună cu ONJN printr-o bună cooperare şi un efort conjugat, mă refer concret la propunerile de modificare ale OUG77 şi ale Codului Fiscal la acele prevederi care ne afectează. La acest capitol nu putem să nu menţionăm îngrijorarea majorităţii operatorilor mici şi mijlocii faţă de preconizată creştere a taxelor pentru slot-machine cu circa 30% faţă de nivelul actual, ceea ce cu toate propusele ridicări de bariere în operare impuse încă de actuala legislaţie (număr de maşini pe spaţiu artificial limitat, etc..) este de natură să poată depăşi limita de suportabilitate economică.

Dar nu în ultimul rând toată industria este preocupată la ordinea zilei de multitudinea de propuneri legislative venite din partea unor parlamentari, iniţiative care chiar dacă la bază au fost bine intenţionate, prin necunoaşterea suficientă a acestui domeniu complex al jocurilor de noroc, cu toate implicaţiile lui economice, bugetare, sociale, au îmbrăcat forme de acte normative cel puţin neadecvate la situaţia reală, care dacă ar fi adoptate în forma propusă ar crea prejudicii ireparabile pentru toate părţile implicate, bugetul de stat, operatori şi jucători.
Există însă un dialog pe aceste teme serios început de către asociaţiile de profil cu reprezentanţii forului legislativ împreună cu ONJN, astfel încât cu bună credinţă şi o mai bună documentare în domeniu la care ne vom aduce aportul necondiţionat, avem speranţa de găsire a unor soluţii convenabile pentru aceste iniţiative.

Ovidiu Teci, Preşedinte EXPROGAME
Din punct de vedere al unui om de afaceri din orice domeniu, nu doar din jocuri de noroc, legislaţia trebuie să fie stabilă, echitabilă şi aplicabilă.

În prezent legislaţia de jocuri de noroc din România nu îndeplineşte nici unul dintre aceste criterii. În plus, cum poţi să-ţi faci un plan de afaceri, pe orice perioadă, când există simultan în dezbatere un proiect de lege care îţi desfiinţează afacerea, unul care o taxează peste limita de 100% din profit şi unul care îţi desfiinţează aleatoriu punctele de lucru.

Viorela Radoi – Director Executiv Romslot
Industria jocurilor de noroc din România contribuie semnificativ la bugetul de stat şi la piaţa forţei de muncă, şi acesta ar trebui să reprezinte un element extrem de important pe care decidenţii politici ar trebui să-l ia în considerare atunci când doresc să intervină asupra legii.
Romslot promovează nevoia existenţei unui cadru legislativ clar, echitabil şi transparent. În momentul de faţă, industria are nevoie de o legislaţie aplicabilă, fără prevederi şi interpretări echivoce.
Înfiinţarea în anul 2013 a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc a reprezentat un pas înainte în relaţia Guvernului cu industria noastră. Unele aspecte au fost reglate, însă, există încă multe lacune în reglementarea pieţei jocurilor de noroc. La acestea se adaugă o serie de propuneri legislative care vor împiedica eforturile pentru asigurarea unei mai bune colectări la bugetul de stat a taxelor şi impozitelor aferente jocurilor de noroc sau eliminarea piaţei neagră. Este nevoie de o legislaţie mai clară, care să ţină cont de specificitatea tipurilor de jocuri de noroc, într-un mod unitar care să ţină cont atât de aspectele economice, cât şi cele sociale.
Romslot a fost întodeauana deschisă dialogului cu autorităţile furnizând soluţii clare pentru mai multe aspecte privind reglementarea industriei jocurilor de noroc, şi îi asigurăm pe această cale că le suntem în continuare parteneri de dialog, oferindu-le întregul nostru suport

Sorin Constantinescu – Preşedinte Asociaţia Organizatorilor Cazinourilor din România
Sectorul jocurilor de noroc a fost supus în ultimii ani presiunilor legislative – supraimpozitarea progresivă a veniturilor, regimul drastic de autorizare – care au creat incertitudine în rândul organizatorilor şi au dus la declinul industriei.

Odată cu înfiinţarea în 2013 a O.N.J.N., guvernul şi-a anunţat intenţia de a adapta legislaţia la realităţile pieţei şi a iniţiat un proiect de act normativ care să modifice cadrul legal general în domeniul jocurilor de noroc (OUG nr. 77/2009). Doar că adoptarea noului proiect a fost amânată şi este posbil că până la momentul aprobării să sufere modificări importante. Cred totuţi, că în 2014, după o lungă aşteptare, vom avem o legislaţie coerentă şi stabilă care să contribuie la reaşezarea şi dezvoltarea pieţei jocurilor de noroc din România.

Ce părere aveţi despre faptul că cea de a doua ediţie a seminarului Ora Exactă în Gambling organizat de Casino Life & Business Magazine tot în cadrul Entertainment Arena Expo se desfăşoară sub patronajul O. N. J. N. iar ca parteneri s-au anunţat: DGL PRO, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi majoritatea asociaţiilor profesioanle?

Cristian Pascu – Preşedinte Executiv A.O.P.J.N.R.
Este exact în spiritul acestei manifestări expoziţionale cu multiple valenţe organizarea acestui seminar, la care este bine să participe toate părţile implicate în viitorul industriei, în primul rând reprezentanţii industriei împreună cu ONJN, dar este binevenită şi participarea altor instituţii cu atribuţii cum ar fi ANPC, şi desigur sprijinul acordat de către participanţi în mod direct este necesar şi benefic. Salutăm această formă organizată de dialog!

Ovidiu Teci, Preşedinte EXPROGAME
Este o iniţiativă lăudabilă a echipei ”Casino Life & Business Magazine” de a organiza un dialog între ”arbitrii” şi ”jucătorii” din domeniu în cadrul unui eveniment ”specializat”. Totuşi, în acest moment sectorul are nevoie de iniţiative care să familiarizeze şi persoane din afara industriei jocurilor de noroc cu acest domeniu, mai ales că există în prezent foarte multe prejudecăţi folosite ca argument în fundamentarea unor iniţiative legislative părtinitoare care distrug la propriu industria jocurilor de noroc.

Viorela Radoi – Director Executiv Romslot
O astfel de iniţiativă nu poate decât să ne bucure. Fiecare dialog pe care industria îl poartă cu autorităţile reprezintă o foarte bună oportunitate de dezbatere a problemelor cu care se confruntă piaţa, dar şi de găsire a soluţiilor, bazate pe input-ul oferit de reprezentanţii industriei. „Ora Exactă în Gambling” ne ajută să punem pe agenda publică subiectele de interes ale business-ului de entertainment, iar faptul că seminarul se desfăşoară sub patronajul O.N.J.N. aduce un plus de valoare evenimentului.

Sorin Constantinescu – Preşedinte Asociaţia Organizatorilor Cazinourilor din România
Este esenţială participarea la seminar a celor mai importanți actori din industria jocurilor de noroc: autorităţi de reglementare, oficiali din domenii conexe, precum şi reprezentanţi ai producătorilor şi organizatorilor din domeniu. Prezenţa reprezentanţilor ONJN, va transforma garantat întâlnirea într-o dezbatere activă, care sper să genereze idei profitabile atât pentru operatori cât şi pentru jucători.

La ce stand vă pot găsi vizitatorii târgului?

Cristian Pascu – Preşedinte Executiv A.O.P.J.N.R.
Ca în fiecare an prin sprijinul şi profesionalismul inimoşilor organizatori, Expo 24 România, vom fi localizaţi în zona dedicată asociaţiilor de profil şi altor entităţi care sunt în slujba industriei de jocuri de noroc, AOPJNR fiind un promotor activ şi participant constant la acest eveniment expoziţional încă de la prima ediţie a acestuia.

Viorela Radoi – Director Executiv Romslot
Pe parcursul celor trei zile ale târgului, suntem la dispoziţia celor care sunt interesaţi să afle mai multe informaţii despre Romslot, despre membrii nostri şi despre programele pe care le derulăm, la standul cu numărul 131.

Articolul precedentSpecialiștii au cuvântul
Articolul următorVal dupa val super premii vă așteaptă duminică la Super Bingo Metropolis

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.