anchidim zagrean

Practica jocurilor de noroc în 2021

Practica bonusurilor în activitatea jocurilor de noroc din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Președinte ROMBET

În perioada imediat următoare redeschiderii, la capacitate maximă, a activității jocurilor de noroc tradiționale, au apărut și ofertele organizatorilor, promovate prin toate canalele posibile, privind acordarea suplimentară, cu adăugare la mizele proprii ale jucătorilor, a unor diverse categorii de bonusuri, probabil cu scopul atragerii unui număr cât mai mare de participanți la joc, în vederea recuperării rapide a pierderilor suferite. Este motivul pentru care readucem în actualitate o temă mai veche, tratată în numerele trecute ale revistei, privind practica acordării bonusurilor în activitatea jocurilor de noroc în România.

Se cunoaște deja faptul că reglementările speciale, privind activitatatea jocurilor de noroc, dau posibilitatea organizatorilor de jocuri de noroc, tradiţionali sau la distanţă, să acorde jucătorilor, din fondurile proprii, bonusuri sub orice formă, dar numai în condiţiile şi limitele prevăzute în Regulamentele de joc aprobate de Comitetul de supraveghere al ONJN.

Prin modul în care se desfășoară în practică, activitatea specifică jocurilor de noroc, rezultă că bonusurile pot fi acordate:
■ Sub formă de taxă de participare la joc;
■ Sub formă de premii sau câştiguri.

Practica jocurilor de noroc

Însă, trebuie precizat că indiferent de forma sub care se acordă bonusurile, ca taxă suplimentară de participare la joc sau sub formă de premii ori câștiguri, acestea trebuie să parcurgă întregul mecanism de joc, respectiv, taxa colectată, premii acordate şi venitul realizat, cu evidenţierea separată a acestora prin documentele specifice jocurilor de noroc.

În practica jocurilor de noroc bonusul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
■ Să reprezinte pentru jucător un beneficiu obţinut suplimentar mizelor de joc;
■ Să nu fie percepute jucătorului taxe de participare sau costuri suplimentare;
■ Toate bonusurile să fie prevăzute în regulamentul de joc al organizatorului;
■ Să se refere la o perioadă determinată sau la anumite evenimente.

Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai:
■ În locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor;
■ Prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active, din baza proprie de date, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

În cazul bonusurile acordate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc, vor fi transferate numai în contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Aceste bonusuri acordate se vor evidenţia în mod distinct faţă de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment.

Practica jocurilor de noroc în 2021
gambling

De asemenea aceste bonusuri acordate se evidenţiază în mod distinct în contabilitatea operatorului de jocuri de noroc la distanţă şi se asimilează, pe măsura utilizării acestora, taxei de participare la joc. Bonusurile neutilizate în joc se evidenţiază separat conform destinaţiei acestora sau pot fi retrase de organizatori în conformitate cu prevederile termenelor şi condiţiilor sau regulamentului în baza cărora se acordă.

Un organizator de jocuri de noroc este obligat:
■ Să nu furnizeze credit în contul de plată sau în contul de joc al unui jucător şi să nu permită participarea gratuită la jocul de noroc în alte condiţii decât cele prevăzute în normele legale pentru acordarea bonusurilor;
■ Să nu crediteze participanţii la jocul de noroc şi să asigure distribuţia bonusurilor către jucători în condiţiile prevăzute în regulamentele aprobate;
■ Să respecte regulamentele de joc aprobate de Comitetul de supraveghere, precum şi prevederile referitoare la oferirea, transferarea şi evidenţierea bonusurilor.

Evidența contabilă a bonusurilor trebuie să asigure reflectarea conţinutului precum şi realitatea economică a operaţiunilor, în succesiunea lor, prin consemnarea în contul de cheltuieli (sunt acordate din fonduri proprii), în taxa de participare şi apoi, dacă e cazul, în premiile sau câştigurile acordate.

Din punct de vedere fiscal bonusurile reprezintă o activitate de natura publicităţii, desfăşurată în vederea creşterii veniturilor, prin urmare este o cheltuială deductibilă fiscal, la calculul impozitului pe profit.

Revenim, în următoarele numere ale revistei, cu alte opinii privind activitatea jocurilor de noroc…

Articolul precedentO companie a cerut în instanță anularea Ordinului Președintelui ONJN nr.86
Articolul următorGame World devine noul sponsor principal al echipelor de handbal feminin și masculin ale Clubului Sportiv Municipal București