anchidim zagrean

Practica jocurilor de noroc în 2021

Onestitate, responsabilitate și transparență în activitatea jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Președinte ROMBET

Legalitatea, imparţialitatea, rolul activ şi disponibilitatea în activitatea jocurilor de noroc, sunt principii care trebuie să stea la baza modului de desfășurare a activității de către organismul specializat de reglementare, monitorizare și controlul jocurilor de noroc dar este esențial ca aceste principii să se regăsească și în activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau în manifestarea publică a reprezentanților organismelor profesionale.

Plecând de la aceste principii, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, are obligația de a respecta norma legală și în ceea ce privește:
– aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor speciale;
– asigurarea protecției participanților la jocurile de noroc astfel încât acestea să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă și transparentă;
– prevenirea unor posibile modificări în ceea ce privește construcţia, datele sau parametrii iniţiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de şansă sau metodelor de selecţie în activitatea jocurilor de noroc.

Practica punerii în aplicare, ale unor prevederi din reglementarea specială, se realizează, de către organismul de specialitate, prin adoptarea de Ordine, Decizii sau Instrucțiuni iar la momentul aprobării acestora trebuie să se asigure că sunt respectate întocmai prevederile legale privind:
– asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate;
– prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc;
– implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor în vederea diminuării şi limitării unor posibile vulnerabilităţi ale acestui sector economic faţă de potenţiale activităţi infracţionale, precum şi a diminuării expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum şi prevenirea infracţiunilor privind ordinea publică, siguranţa naţională şi sănătatea publică.

Practica jocurilor de noroc în 2021
practica jocurilor de noroc

Măsurile adoptate, în perioada trecută, au vizat în special diminuarea sau eliminarea unor jocuri de noroc frauduloase iar în perioada curentă a început implementarea unor măsuri, de ordin calitativ, în activitatea jocurilor de noroc, necesare pentru respectarea, în mod special, a normelor de mai sus dar și pentru asigurarea principiilor onestității, responsabilității, transparenței și nu în ultimul rând asigurarea protecției jucătorilor. În acest sens au fost adoptate și apoi corectate și normele privind condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.

Este cel puțin surprinzătoare și incorectă, (apropo de onestitate), poziția publică a unor reprezentanți ai organismelor profesionale față de aceste norme, mai ales față de termenul de 24 de luni acordat pentru implementarea noilor reguli de verificare ale condițiilor tehnice de funcționare. Spun asta în condițiile în care, prevederea legală principală, era în vigoare din anul 2009 și stabilea faptul că aceste norme tehnice de verificare vor fi adoptate prin ordin comun al ministrului economiei şi al ministrului finanţelor publice, iar timp de un an, (deci nu 24 de luni), aceste verificări se vor realiza conform normelor existente la data intrării în vigoare a OUG 77 din 2009. Ulterior, mai exact începând cu data de 12 iunie 2015, prevederea din OUG 77, actualizată, a fost modificată prin normă nouă, conform căreia condiţiile minime tehnice de verificare, utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare a conformităţii, se stabilesc prin ordin al preşedintelui O.N.J.N. iar pentru primul an de aplicare a ordonanţei de urgenţă, controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc se va desfăşura conform normelor tehnice în vigoare. Această ultimă prevedere, care este în vigoare și la această dată, limitează practic termenul, pentru intrarea în vigoare a ordinului privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, la un an, după adoptare, așa cum se poate înțelege văzând articolul 19, alin.6 din ordonața de urgență, la care ne raportăm.

Practic, până la adoptarea și apoi corectarea ordinului ONJN, de la data intrării în vigoare a OUG 77, au trecut 12 ani, la care se mai adaugă 24 luni, prevăzute de acest ordin, pentru implementarea noilor condiții tehnice de verificare a mijloacelor de joc exploatate. O fi mult, o fi puțin….pentru adoptarea și intrarea în vigoare ale unor reglementări de punere în practică a prevederilor legale existente?

Revenim, în următoarele numere ale revistei, cu alte opinii privind activitatea jocurilor de noroc…

Articolul precedentDGL PRO o companie românească care muncește exclusiv pentru operatorii din România.
Articolul următorPlenara CEPD nr.51/7 iulie 2021 (exclusiv)