Practica jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Regulamentul acțiunilor de promovare a jocurilor de noroc

Reglementările speciale, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în Romania, prevăd o serie de restricții și în ceea ce privește desfășurarea acțiunilor promoționale în vederea popularizării serviciilor de jocuri de noroc.
În acest sens trebuie precizat faptul că acțiunile promoționale, în activitatea de jocuri de noroc, se pot desfășura:
a) direct în locațiile proprii sau pe paginile de internet proprii iar promovarea lor se realizează în baza licenței organizare și a autorizației de exploatare deținute, fără să fie necesare alte aprobări sau avize;
b) în afara locațiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii
iar atunci cand acestea se organizează în scopul atribuirii unor câștiguri bănești sau de orice fel și atunci cand presupun utilizarea modalităților de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se supun avizării ONJN.
În toate cazurile în care, acțiunea promoțională, se organizează în scopul atribuirii de caștiguri bănești sau materiale este obligatorie publicarea Regulamentului promoției iar în anunțurile de prezentare a acestuia se vor preciza natura, numărul și valoarea comercială a respectivelor caștiguri, precum și mențiunea că Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. În acest scop se va menționa adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută.
De asemenea acțiunile de promovare a activităților de jocuri de noroc, desfășurate pe teritoriul național se realizează cu respectarea principiilor privind protecția minorilor și participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituțiilor de învățămant, a așezămintelor socio-culturale sau religioase și vor cuprinde în mod vizibil interdicția minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum și seria și numărul licenței de organizare a activității de jocuri de noroc, precum și sigla ONJN.
În opinia mea, din conținutul Regulamentului promoțiilor, prin care se acordă premii, nu trebuie să lipsească modul de punere în practică a acestor acțiuni promoționale, cu referire sintetică la:
– datele de identificare ale organizatorului promoției precum si faptul că îndeplinește condițiile legale pentru a organiza aceste acțiuni;
– faptul că acțiunea promoțională este organizată în condițiile legii, în scopul stimulării vanzărilor și nu presupune taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare;
– prezentarea și descrierea numărului, natura și valoarea totală a premiilor ce vor fi acordate precum și modalitatea de desemnare a câștigătorilor;
– mijloacele de joc auxiliare sau alte elemente care concură la organizarea și desfășurarea promoției, condițiile și modalitatea de procurare a acestora;
– dreptul legal de participare la promoție;
– mențiunea specială că accesul minorilor în locațiile specializate, unde se desfășoară acțiuni promoționale, precum și participarea acestora la orice tip de acțiune de acest fel, sunt interzise;
– descrierea modului de selecție aleatorie a rezultatelor evenimentelor, care fac obiectul promoției și că ele se vor realiza fără implicarea organizatorilor;
– validarea caștigurilor;
– termenele de plată;
– reținerea impozitului asupra premiilor, prin stopaj la sursă, documentele solicitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea depunerii declarațiilor informative prevăzute de lege și eventuale prelucrări, în interes legitim, cu limitarea la cazurile prevăzute de Regulamentul UE:
a) persoana vizată și-a dat consimțămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
– măsuri privind punerea în aplicare ale prevederilor Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu descrierea operațiunilor ce urmează să fie efectuate privind:
a) întocmirea rapoartelor cu premiile achitate în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;
b) măsuri standard de cunoaștere a clientelei care să permită identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronică, în momentul acordării premiilor, a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, printr-o singură operațiune.
Revenim cu alte opinii, din seria „Practica jocurilor de noroc”, în următorul număr al revistei…