Practica jocurilor de noroc

Modul de calcul, declarare și plata taxei de licență și autorizare

Joc de noroc tip pariuri în cota fixă

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc” de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte Rombet

1) Taxa pentru licența de organizare a jocurilor de noroc
Depunere și aprobare documentație, în ianuarie 2018 – prima licențiere
Declararea și plata taxei de licență – în sumă fixă – anticipat:
– în luna ianuarie, cu intrare în vigoare de la 01.02.2018
– sau cel mai târziu la 25.02.2018, cu intrare în vigoare la 01.03.2018
– curs valabil, 1 euro = 4,5878 lei
Joc de noroc tip pariuri în cota fixă = 25.000 euro x 4,5878 = 114.695 lei, se declară:
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 66 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 536 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează ca dată de raportare, 2018 – 01, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25 și se trece data 31.01.2018, ca data scadentă;
sau se declară, ca dată de raportare, 2018 – 02, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.
În următorii 9 ani – se declară și se plătește taxa de licență – cu zece zile calendaristice înainte de expirarea anului precedent, la cursul din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2) Taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc
Depunere și aprobare documentație, în ianuarie 2018 – prima autorizare
Declararea și plata taxei de autorizare
– Pentru primul an de autorizare – anticipat, în luna ianuarie, cu intrare în vigoare de la 01.02.2018;
– sau cel mai târziu la 25.02.2018, cu intrare în vigoare la 01.03.2018
– curs valabil, 1 euro = 4,5878 lei
În exemplificare considerăm ca varianta intrării în vigoare, a licenței și autorizației, se dorește sa fie data de 01.03.2018.
A) Estimare venit pentru un an – din care rezultă baza de impozitare x 16% – dar nu mai puțin de 90.000 euro, apoi;
Regularizare lunară, după ce venitul realizat depășește venitul estimat sau minimul legal.
Declararea și plata taxei de autorizare, anticipat:
– În luna februarie 2018 (în documentație taxa este mai mică de 90.000 euro)

Taxa de autorizare = 90.0000 euro x 4,5878 = 412.902 lei
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 67 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 537 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează, ca dată de raportare, 2018 – 02, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.
1 Suma datorată = 412.902 lei
2 Suma datorată anterior
3 Suma de plată = 412.902 lei
➤ Următoarea declarare și plată, după ce venitul realizat depășește venitul estimat:
1. În data de 25, din luna aprilie 2018, pentru luna martie 2018, se calculează venitul realizat:
➤ = taxa colectată + bonusuri – premii acordate
Tc = 10.000.000 lei;
B = 1.000 lei;
Pa = 8.000.000 lei.
Venit realizat = 10.000.000 + 1.000 – 8.000.000 = 2.001.000 lei
Taxa de autorizare = 2.001.000 x 16% = 320.160 lei
Taxa de autorizare, calculată în funcție de venitul realizat, este mai mică decât taxa calculată la venitul estimat – nu se declară și nu se plătește nimic
B) Recalcularea efectuată lunar, pentru toată perioada de licențiere

2. În data de 25, luna mai 2018, pentru aprilie 2018, se calculează venitul realizat cumulate (03.2018 + 04.2018)
➤ = taxa colectată + bonusuri – premii acordate
Tc = 20.000.000 lei;
B = 5.000 lei;
Pa = 15.000.000 lei.
Venit realizat = 20.000.000 + 5.000 – 15.000.000 = 5.005.000 lei
Taxa de autorizare = 5.005.000 x 16% = 800.800 lei
Taxa de autorizare calculată este mai mare decât cea estimată – se declară și plătește diferența,
Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 65 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 504 din Declarația 100;
➤ astfel:
1 Suma datorată = 800.800 lei
2 Suma datorată anterior = 412.902 lei
3 Suma de plată = 387.898 lei
Începând cu această Declarație, pe toată perioada de licențiere, se regularizează taxa de autorizare, în funcție de venitul realizat de organizator prin completarea poziție 65 din Nomenclator, respectiv Obligația fiscală 504, din Declarația 100, așa cum prevede Ordinul 587 din 2016.
3) Taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc – anul doi de autorizare
Depunere documentație, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare, pentru obținerea prelungirii autorizației – încă 12 luni – depunere documentație în ianuarie 2018
Aprobarea documentație, în februarie 2018 – pentru anul doi de autorizare
A) Declararea și plata taxei de autorizare – anul doi de autorizare – anticipat, în luna februarie 2019, cu intrare în vigoare de la 01.03.2019
Declararea și plata taxei de autorizare, anticipat, așa cum prevede art.24 din HG 111 din 2016, pentru intrarea în vigoare a autorizației la data de 01.03.2019

Prin urmare taxa de autorizare, datorată anticipat, este calculată, prin aplicarea procentului de 16%, asupra venitului realizat de organizator, în luna ianuarie 2019, respectiv, veniturilor înregistrate de organizator în luna anterioară celei în care se analizează documentația de către Comitetul de supraveghere (documentația este analizată de Comitetul de supraveghere în februarie 2019), astfel:
➤ = taxa colectată + bonusuri – premii acordate
Tc = 10.000.000 lei;
B = 1.000 lei;
Pa = 8.000.000 lei.
Venit realizat = 10.000.000 + 1.000 – 8.000.000 = 2.001.000 lei
Taxa de autorizare, datorata anticipat = 2.001.000 x 16% = 320.160 lei
În luna februarie 2019, respectiv, până la data de 28.02.2019, se declară și plătește anticipat 2.001.000 x 16% = 320.160 lei
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 67 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 537 din Declarația 100;
➤ Declarația se completează, ca dată de raportare, 2019 – 02, se bifează în declarație, obligație cu alt termen decât 25, și se trece data 28.02.2019, ca data scadenta, astfel:
1 Suma datorată = 320.160 lei
2 Suma datorată anterior
3 Suma de plată = 320.160 lei
B) Recalcularea efectuată lunar, pentru toată perioada de licențiere

În data de 25, luna aprilie 2019, pentru luna martie 2019, se calculează venitul realizat efectiv de organizator
Venitul = taxa colectată + bonusuri – premii acordate
Tc = 1.500.000 lei;
B 10.000 lei;
Pa = 1.000.000 lei.
Venit realizat = 1.500.000 + 10.000 – 1.000.000 = 510.000 lei
Taxa de autorizare =510.000 x 16% = 81.600 lei
Taxa de autorizare calculată se declară, asa cum prevede Ordinul 587 din 2016, actualizat:
➤ Cf. Ordin 587 din 2016 – Declarația 100, Anexa 3 – nr. 65 din Nomenclator, respectiv, Obligația fiscală 504 din Declarația 100;
➤ astfel:
1 Suma datorată = 81.600 lei
2 Suma datorată anterior = 320.000 lei
3 Suma de plată = -238.400 lei
Pe toată perioada de licențiere, se regularizează taxa de autorizare, în funcție de venitul realizat de organizator prin completarea poziție 65 din Nomenclator, respectiv Obligația fiscală 504, din Declarația 100, așa cum prevede Ordinul 587 din 2016.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…