Dan Iliovici

O posibilă sursă de inspirație

De Dan Iliovici, vicepreședinte, ROMBET

Provocările și problemele cu care se confruntă autoritățile din domeniul jocurilor de noroc sunt asemănătoare în majoritatea statelor.
Astfel, prinse cumva între ciocan și nicovală, reprezentanții autorităților sunt supuși presiunilor și criticilor venite atât din partea jucătorilor, a publicului larg, a mass-mediei, cât și criticilor venite din partea politicienilor, a guvernanților ori a legiuitorilor.
Chiar dacă la nivel european nu există, și nici nu se întrevede, o reglementare unitară a jocurilor de noroc, cred că dacă vom ”privi peste gard”, putem să ne inspirăm în preluarea unor idei bune, și eventual să evităm unele greșeli făcute de de-a lungul timpului de cei care sunt implicați nemijlocit în domeniul jocurilor de noroc.
În articolul de astăzi vom face o succintă prezentare a recent publicatei strategii a Comisiei de jocuri de noroc din Marea Britanie, UK Gambling Commission (UKGC), una dintre cele mai active și… criticate (din toate direcțiile!) autorități.
Fără a încerca o traducere mot-a-mot a acestei strategii, disponibilă online pe site-ul autorității https://www.gamblingcommission.gov.uk , voi încerca să subliniez cele mai importante aspecte, adăugând totodată unele comentarii, cu speranța că toate acestea vor fi utile.
Trei sunt obiectivele strategice avansate de UKGC pentru următorii trei ani:
Protejarea copiilor (a minorilor) și a persoanelor vulnerabile față de efectele negative ale jocurilor de noroc;
O piață mai echitabilă și consumatori mai informați;
Păstrarea criminalității în afara domeniului jocurilor de noroc.
Cred că nu întâmplător pe primul loc în această enumerare este problematica minorilor și a celor vulnerabili. Autoritățile din fiecare stat consideră, fără excepție, o prioritate absolută protejarea acestor categorii, și in special a copiilor.
Aș începe cu o subliniere importantă:
Unul dintre cuvintele care revin des în text este ”colaborarea”.

rombet

Cred că nimeni nu poate să se erijeze într-un fel de guru al jocurilor de noroc, deținătorul celor mai bune soluții și programe de protecție împotriva efectelor negative ale acestora, îndiferent câtă ”experiență” are în acest domeniu. Așadar, pe bună dreptate, Comisia din Marea Britanie îndeamnă la conlucrare, la colaborare, la consultarea tuturor părților interesate, dar și a publicului larg, cu privire la problemele legate de jocurile de noroc și la găsirea de soluții care să ducă la prevenirea și diminuarea acestor probleme.
Un alt aspect important este trecerea pe care Comisia a făcut-o în ultimii doi ani de la sintagma clasică ”joc responsabil”, la cea cu o mult mai amplă semnificație, ”efectele negative cauzate de jocurile de noroc”, – traducere adaptată a originalului ”gambling related harm”.
Cred că acest nou concept este mai potrivit în analiza și abordarea mult mai largă, holistică, a efectelor negative pe care le pot avea jocurile de noroc.
Iată ce se spune în strategia Comisiei:
”Efectele negative ale jocurilor de noroc (gambling related harm) sunt o problemă de sănătate publică care necesită un răspuns coordonat. Acestea includ atât vătămarea persoanelor, dar și impactul mai larg pe care îl pot avea asupra vieții de familie, accesul la serviciile publice și costurile pentru comunitate și economie. Rolul nostru (al autorității n.m.) este de a ne asigura că deținătorii de licențe (operatorii n.m.) acționează pentru a minimiza riscul efectelor negative.(…)
Este nevoie de mai multă muncă pentru a evalua amploarea daunelor (efectelor negative n.m.) legate de jocurile de noroc, și pentru a înțelege ce funcționează cel mai bine pentru a le reduce.
Având în vedere ritmul în care industria jocurilor de noroc se schimbă, este important să înțelegem factorii care influențează comportamentul jucătorilor, astfel încât să ne putem concentra asupra prevenirii daunelor, înainte ca acestea să apară.(…)
Ne vom asigura că deținătorii de licențe colaborarează între ei pentru a dezvolta modalități inovatoare de a reduce daunele și de a proteja consumatorii.(…)
Vom aduna dovezi despre modul în care oamenii pariază și factorii care afectează comportamentul lor de joc.”

UKGC pune în mod constant accentul pe elaborarea de măsuri – reglementări – bazate pe date și informații relevante, obținute în urma unor studii și informații obiective.
Măsurile bazate pe emoții sau pe bunul simț, dau impresia unei preocupări de a face bine, dar în lipsa unor dovezi clare, indubitabile, nu fac decât să cadă în populism.
Ca să nu mai amintim de costurile materiale și logistice pe care le suportă operatorii, obligați să respecte astfel de reguli, fără nicio dovadă că măsura respectivă are vreun efect pozitiv.
”Vom dezvolta metodele de cercetare, pentru a asigura colectare de date de înaltă calitate.
Vom colabora cu autoritățile, cu grupurile consultative și alți parteneri, vom valorifica experiența consumatorilor (jucătorilor), pentru a îmbunătăți modul în care colectăm dovezi cu privire la impactul pe care îl pot avea jocurile de noroc.
Vom colabora(!) cu toate părțile interesate și partenerii, pentru adunarea de dovezi cu privire la eficacitatea activităților de reducere a daunelor legate de jocuri de noroc și luarea de măsuri în urma acestor dovezi.”

În numărul următor vom continua prezentarea strategiei Comisiei de jocuri de noroc din Marea Britanie.