teodora luca

Malta inclusă pe ’’Lista Gri’’ a Grupului de Acțiune Financiară

De Teodora Luca
Senior Associate Lawyer
Mihai Cătălin Luca Law Office

La finalul lunii trecute, FATF (Financial Action Task Force / Grupul de Acțiune Financiară) a inclus Malta pe lista statelor aflate sub monitorizarea sporită a organizației (așa-numita ’’lista gri’’), ca urmare a deficiențelor în implementarea legislației pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Financial Action Task Force / Grupul de Acțiune Financiară este organism interguvernamental, format din 39 de membri, dintre care 37 de state și 2 organizații regionale (Comisia Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului), având rolul de reglementare (la nivel de recomandare) și de supraveghere în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

Cu peste 200 de țări și jurisdicții angajate să le pună în aplicare, FATF (Grupul de Acțiune Financiară) a elaborat Recomandările / Standardele GAFI, menite să asigure un răspuns global coordonat pentru prevenirea criminalității organizate, corupției și terorismului și să sprijine autoritățile identificarea persoanelor care săvârșesc infracțiuni (trafic de droguri, trafic de persoane și alte infracțiuni). FATF (Grupul de Acțiune Financiară) acționează, de asemenea, pentru a opri finanțarea armelor de distrugere în masă.

FATF (Grupul de Acțiune Financiară) monitorizează țările pentru a se asigura că pun în aplicare standardele pe deplin și eficient.
Organismul interguvernamental identifică jurisdicțiile cu măsuri slabe de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în două documente publice, care sunt emise de trei ori pe an, în urma sesiunilor plenare:

1) Lista statelor cu grad ridicat identifică țările sau jurisdicțiile cu deficiențe strategice grave în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Pentru toate țările identificate ca fiind cu risc ridicat, FATF (Grupul de Acțiune Financiară) solicită tuturor membrilor și recomandă tuturor jurisdicțiilor să aplice măsuri sporite de cunoaștere a clientelei, iar în cele mai grave cazuri, membrii sunt solicitați să aplice măsuri restrictive, care să asigure protecția sistemului financiar internațional împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Această listă este adesea denumită extern „lista neagră” și cuprinde în prezent 2 state, Republica Populară Democrată Coreea de Nord și Iran.
Cu privire la aceste state, pe lângă un control mai aprofundat, FATF (Grupul de Acțiune Financiară) solicită membrilor săi și recomandă tuturor jurisdicțiilor să aplice contramăsuri eficiente și sancțiuni financiare specifice în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pentru a-și proteja sectoarele financiare de spălarea banilor, finanțarea terorismului. Statele ar trebui să ia măsurile necesare pentru a închide sucursalele, filialele și reprezentanțele existente ale băncilor din aceste state pe teritoriile lor și să încheie relațiile de corespondență cu băncile din aceste state, acolo unde se impune prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Malta inclusă pe ’’Lista Gri’’ a Grupului de Acțiune Financiară
malta

2) Lista statelor aflate sub monitorizare sporită cuprinde statele deficiențe strategice în reglementările de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, care s-au angajat să coopereze activ cu GAFI pentru a corecta aceste deficiențe.
Atunci când FATF (Grupul de Acțiune Financiară) plasează o jurisdicție sub monitorizare sporită, înseamnă că țara s-a angajat să rezolve rapid deficiențele strategice identificate în termenele convenite și este supusă unei monitorizări sporite. Această listă este adesea denumită extern „lista gri”.
Malta este primul stat membru al Uniunii Europene inclus pe lista statelor aflate sub monitorizare sporită, fiind inclusă în aceeași categorie ca țări precum Zimbabwe, Botswana, Siria, Yemen și Myanmar, decizia putând avea consecințe negative semnificative pentru statul membrul UE și pentru activitatea de jocuri de noroc, în mod special.
Guvernul maltez și-a asumat „un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și MONEYVAL pentru a consolida eficacitatea regimului său AML / CFT”.

MONEYVAL este organismul permanent de monitorizare al Consiliului Europei, însărcinat cu evaluarea conformității cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a eficacității implementării acestora, precum și cu sarcina de a face recomandări autorităților naționale cu privire la îmbunătățirile necesare aduse sistemelor lor.

Grupul de Acțiune Financiară a prezentat Maltei un plan de acțiune, axat pe trei direcții, pe care guvernul maltez s-a angajat să le pună în aplicare:
1. autoritățile malteze vor continua să demonstreze că informațiile privind beneficiarii reali sunt exacte și actualizate și că, acolo unde este cazul, sancțiuni eficiente, proporționale cu riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului vor fi aplicate persoanelor juridice în cazul în care informațiile se dovedesc inexacte
2. îmbunătățirea utilizării informațiilor financiare obținute de Unitatea de informaţii financiare pentru a sprijini autoritățile care cercetează infracțiunile financiare și de spălare a banilor, inclusiv prin clarificarea rolurilor și responsabilităților Comisarului pentru venituri și al Unității de informații financiare; și
3. aprofundarea analizei Unității de informații financiare asupra infracțiunilor financiare pentru a produce informații care să sprijine forțele de ordine malteze să detecteze și să investigheze infracțiunile în conformitate cu riscurile de spălare a banilor identificate de Malta în legătură cu evaziunea fiscală.

Malta inclusă pe ’’Lista Gri’’ a Grupului de Acțiune Financiară
teodora luca

În raportul publicat de Unitatea informații financiare malteză în cursul lunii mai 2021, autoritatea a evidențiat deficiențe ale unor operatori de jocuri la distanță legate de verificările pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a avertizat că mulți dintre operatorii de jocuri la distanță colectează date care „nu adaugă valoare” pentru jucători cu risc ridicat în efectuarea verificărilor anti-spălare a banilor (AML).

Raportul a menționat că o serie de investigații asupra operatorilor de jocuri de noroc au relevat că acești operatori adunau adesea doar detalii insuficiente în construirea profilului unui client, cum ar fi simpla afirmație potrivit căreia clientul este angajat.
Unitatea informații financiare malteză a făcut referire la operatori de jocuri care aplică verificări insuficiente și inadecvate, cum ar fi un operator care nu a implementat „nicio formă de măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei’’, în ciuda faptului că au permis accesul la activitate unor jucători din țări cu risc ridicat, inclusiv mulți care au plasat pariuri mari la cote mici.
S-a constatat, de asemenea, că un alt operator avea un manual de proceduri AML „destul de robust”, dar nu a implementat politicile din manual, cum ar fi verificările obligatorii pentru jucătorii care cheltuiesc 2.000 EUR sau mai mult.
În plus, Unitatea informații financiare malteză a enumerat cele mai frecvente tipuri de încălcare a prevederilor privind în sectoarele nefinanciare, care includ jocurile.
Cel mai frecvent, încălcarea a constat în evaluare inadecvată a factorilor de risc privind clienți, reprezentând 11,6% din încălcări. A doua cea mai frecventă încălcare a fost lipsa măsurilor pentru a verifica dacă un jucător este o persoană expusă politic, reprezentând 7,6% din totalul încălcărilor.

Consecințele negative pe termen mediu și scurt al deciziei de includere a Maltei în Lista statelor aflate sub monitorizare sporită a FATF (Grupul de Acțiune Financiară) vor fi cel mai probabil resimțite și de operatorii care desfășoară activitate de jocuri de noroc online și pe teritoriul României.

malta

Dacă la nivel macroeconomic, o astfel de decizie poate genera scăderea încrederii investitorilor, care conduce la reducerea investițiilor acestora și mutarea resurselor în jurisdicții apreciate drept stabile, la nivelul operatorilor este așteptată o reticență sporită a sistemului bancar de a accepta relațiile de afaceri cu clienții înregistrați în jurisdicții care prezintă risc înalt de neconformitate cu reglementările privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În contextul în care sistemul bancar din România manifestă deja reticență vădită în a accepta relațiile de afaceri cu organizatorii de jocuri de noroc, în special în cazul companiilor nerezidente, pentru menținerea în vigoare a contractelor deja încheiate este de așteptat ca verificările să fie realizate mai frecvent și să fie chiar mai aprofundate, decizia de menținere a relației de afaceri fiind adoptată pentru fiecare companie, în mod individual, pe baza evaluării de risc privind clientul.

Pe de altă parte, este de așteptat ca, în vederea îndeplinirii planului de acțiune agreat de guvernul maltez cu FATF (Grupul de Acțiune Financiară), acțiunile de control ale autorităților privind implementarea reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor în domeniul jocurilor de noroc să se intensifice, consecințele urmând a fi resimțite și în activitatea desfășurată pe teritoriul României.

Nu în ultimul rând, este de așteptat ca autoritățile române să aplice la rândul lor setul de măsuri de control în vederea asigurării conformării la legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și, cel mai probabil, să accelereze procedura de adoptare a normelor sectoriale.

Malta inclusă pe ’’Lista Gri’’ a Grupului de Acțiune Financiară
De Teodora Luca
Senior Associate Lawyer
Mihai Cătălin Luca Law Office