Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2019
Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – tip slot-machine – este necesar să se obțină licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp.
Un deținător de licență, de tip slot-machine, poate să exploateze această activitate prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, în condițiile autorizării fiecărui mijloc de joc, dar cu respectarea condițiilor prevăzute de lege:
1. Un număr minim de mijloace de joc, care pot fi exploatate de același operator economic, respectiv 75 de aparate electronice cu miză și câștiguri nelimitate și/sau aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat;
2. Maximum trei aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, pentru spațiile în care se desfășoară alte activități cu caracter economic, amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locației numai de către un singur organizator;
3. Mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze: fiecare mijloc de joc conectat, locația în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate. Sistemul informatic centralizator, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține, va raporta și va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puțin 5 zile înainte de ședința Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N., fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie identificat în sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioară va fi comunicată O.N.J.N.-ului cu cel puțin 5 zile înainte de a fi operațională. Toate mijloacele de joc tip slot-machine vor fi conectate la sistemul informatic centralizator de la O.N.J.N.
Jocurile tip slot-machine – jocuri tradiționale – sunt exploatate prin aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care nu vor fi operate în locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este limitat și depinde de hazard.
Taxa anuală de licență, pentru această activitate, este de 20.000 euro, plătită anticipat cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent iar taxa de autorizare este de 1.500 euro/an/aparat și se plătește în 4 rate trimestriale egale – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru.
Valoarea în lei a taxelor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.
În mod practic, reprezentanții organizatorilor de jocuri de noroc, vor completa și depune Declarația 100, în termenul legal, prin înscrierea sumelor prevăzute în Anexa 3, la nr. 66 din Nomenclator, pentru taxa de licență, prin înserarea taxei datorate la obligația fiscală 536 și la nr. 67 din Nomenclator pentru taxa de autorizare, prin înserarea taxei datorate la obligația fiscală 537.
Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat vor fi marcate, la loc vizibil frontal, cu mențiunea: ”Joc de noroc cu risc limitat” iar afișul va fi de dimensiunea minimă 200/100 mm.
Condiții cumulative, obligatorii, pentru aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat:
1. miza maximă admisă pentru un joc este de 2 lei;
2. câștigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct. Prin joc distinct (spin) se înțelege orice generare individuală de elemente aleatoare a simbolurilor din tabela de câștiguri a programului de joc, în orice stadiu al jocului (în jocul de bază sau în jocurile bonus);
3. procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform certificatului de verificare tehnică emis de organismele de evaluare a conformității;
4. creditul maxim obținut de jucător este de 1.000 lei, la atingerea acestei valori aparatul blocându-se până la încasarea câștigului;
5. maximum 1.000 lei câștig posibil la jocul de risc (dublaj).

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentMai puțin de 2 luni până la AASBS 2019
Articolul următorReducere de 30% la biletele pentru Zurich iGaming Affiliate Conference