In acest numar va vom prezenta formalitatile de inregistrare pentru a participa la jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobile.

Pentru a participa la jocurile de noroc, un jucător trebuie să fie înregistrat la un organizator de jocuri de noroc.
În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetăţenia, locul şi data naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul şi seria documentului legal de identificare şi detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

Înregistrarea jucătorilor se poate face:
a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispoziţia organizatorului, în mod obligatoriu, şi o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie, iar pentru cetăţenii români ori cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o
fotografie şi semnătura titularului;
b) la oricare dintre spaţiile aparţinând organizatorului de jocuri de noroc , caz în
care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare menţionate la lit. a), în original.

La primirea informaţiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua
verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse şi în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea şi va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri şi transmis operatorului de monitorizare şi raportare la deschiderea unui cont de joc.
În cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse şi/sau în lista
persoanelor indezirabile şi acesta acceptă termenii şi condiţiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.
În situaţia în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc şi îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.
În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă
reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăţi din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.
Organizatorul de jocuri de noroc transformă contul de joc temporar într-un cont
de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.
Dacă jucătorul a furnizat informaţii false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentaţia necesară pentru verificarea corectitudinii informaţiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc.
Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul
persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.
Organizatorii de jocuri de noroc păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, iar apoi şterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

Articolul precedentUn spaniol, recordman mondial pentru cele mai multe mâini jucate într-o zi
Articolul următorAmarillo Slim s-a stins din viaţă la 83 de ani

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.