In acest numar al revistei vom prezenta atribuţiile şi obligaţiile operatorului de monitorizare şi raportare, in ceea ce priveste jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobile.

Acestea sunt:

   a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc, care nu deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare potrivit legislaţiei române;
   b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activităţi de marketing, reclamă, publicitate sau alte activităţi cu caracter promoţional, oferă legături către jocurile de noroc sau activităţi şi servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislaţiei române;
   c) comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate către comisie şi către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;
   d) comunicarea informaţiilor privind aceste website-uri neautorizate şi către instituţiile şi organele statului cu competenţe în domeniu, pentru a nu permite plăţile către şi de la aceste site-uri neautorizate;
   e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea;
   f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc şi al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc
   g) eliberarea, în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc a unui document din care să rezulte că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu, îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare nu emite un astfel de document în termenul menţionat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;
   h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activităţii organizatorilor de jocuri de noroc, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor iniţiale din orice software deţinut de organizatorul de jocuri de noroc;
   i) monitorizarea permanentă a modului de implementare şi respectare de către organizatorii de jocuri de noroc a prevederilor legale cu privire la protecţia minorilor, protecţia jucătorilor care prezintă risc de dependenţă patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor şi a măsurilor de prevenire a finanţării actelor de terorism;
   j) asigurarea conectării permanente, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este încheiat un contract de monitorizare şi colaborarea permanentă cu aceştia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;
   k) deţinerea programului care să asigure interfaţa API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi şi cele ale comisiei;
   l) arhivarea tuturor tranzacţiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat şi jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;
   m) informarea comisiei cu privire la orice neregulă constatată cu privire la jocurile de noroc;
   n) întocmirea unei evidenţe a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizaţi, în care evidenţiază zilnic problemele identificate ori semnalate în activitatea de monitorizare şi raportare, şi predarea către comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare şi raportare desfăşurată până în data de 20 a lunii următoare;
   o) ducerea la îndeplinire a deciziilor comisiei şi informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;
   p) furnizarea operativă a informaţiilor solicitate de comisie sau de către celelalte instituţii ale statului cu competenţe în domeniul jocurilor de noroc;
   q) achitarea la termen a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat;
   r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii şi combaterii participării, în mod direct sau prin persoane interpuse, a întregului personal şi a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare şi raportare la jocurile de noroc;
   s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice şi de management necesare astfel încât să nu îşi poată înceta activitatea şi prerogativele de monitorizare şi raportare decât prin decizia comisiei. În cazul în care organismul de monitorizare şi raportare îşi întrerupe ori îşi încetează activitatea din orice motiv, este obligat să pună la dispoziţia comisiei şi organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare toate informaţiile şi documentele necesare pentru a asigura continuarea activităţii organizatorilor de jocuri de noroc;
   t) păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui/oricărei fapt, dată sau informaţie aflat/aflată la dispoziţia sa care priveşte persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi ori asupra informaţiilor referitoare la solduri, rulaje, operaţiuni derulate de aceştia sau de jucători, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucătorilor, în măsura în care a luat cunoştinţă despre acestea în orice mod;
   u) asigurarea securităţii, integrităţii, continuităţii şi funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare şi raportare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice;
   v) desfăşurarea activităţii exclusiv în locaţii autorizate de către comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi raportarea jocurilor de noroc se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;
  w) realizarea conectării permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, în vederea asigurării accesului instituţiilor statului cu atribuţii directe sau indirecte în materie la datele de interes pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
  x) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată, asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare şi raportare.
   

Articolul precedentRudel Obreja se mândreşte cu Gala de Box
Articolul următorŞef la PokerStars doar 18 luni

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.