INSTRUMENTELE ADOPTATE DE CEPD ÎN DECEMBRIE 2022

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

Comitetul European pentru Protecția Datelor – CEPD a adoptat în ședințele plenare din 5 și respectiv 13/14 decembrie mai multe documente, între care semnalăm cele mai importante dintre acestea, astfel:

√ trei Decizii din mecanismul de consistență ce au ca obiect obiecțiile relevante privind proiectul deciziei APD Irlanda referitoare la Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE) – platformele Facebook, Instagram and WhatsApp Ireland Limited, în temeiul art. 65 alin. (1) litera (a) din GDPR.

√ Declarația 5/2022 privind implicațiile Deciziei C-817/19 a Curții Europene de Justiție a UE referitoare la implementarea Directivei (UE) 2018/681 cu privire la utilizarea datelor PNR în statele membre*1.

În continuare, prezentăm aspectele dezvoltate de declarația menționată:

La 21 iunie 2022, la sesizarea Curții Constituționale Belgiene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat hotărârea cu privire la Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din evidența cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (denumită în continuare Directiva PNR).

Curtea a constatat că valabilitatea Directivei PNR nu a fost afectată. În același timp, Curtea a decis că, pentru a asigura conformitatea cu Carta, Directiva PNR trebuie interpretată ca incluzând limitări importante ale prelucrării datelor cu caracter personal. Acest lucru este de o importanță deosebită, având în vedere ingerințe grave în drepturile garantate în articolele 7 și 8 din Cartă.

Pentru a limita aceste interferențe la ceea ce este strict necesar, Curtea identifică mai multe aspecte pe care legile naționale care transpun directiva trebuie să le respecte. Printre cele mai relevante se numără în special:

– limitarea la scopurile prevăzute în Directiva PNR, care sunt exhaustive,

– aplicarea sistemului PNR numai infracțiunilor de terorism și infracțiunilor grave având o legătură obiectivă, chiar dacă este doar indirectă, cu transportul de pasageri pe calea aerului și, prin urmare, de asemenea, excluderea infracțiunii obișnuite,

– limitarea aplicării Directivei PNR în ceea ce privește zborurile intra-UE și alte mijloace de transport;

– nicio aplicare nediscriminatorie a perioadei generale de păstrare de cinci ani a datelor personale pentru toți pasagerii aerieni.

Prin hotărârea sa, Curtea a stabilit în mod cuprinzător limitările stricte care trebuie respectate la transpunerea și aplicarea Directivei PNR. Această interpretare restrânge în mod semnificativ modalitățile în care Statele Membre pot prelucra datele PNR.

Prin urmare, este probabil ca procesarea actuală a datelor PNR în multe, dacă nu în majoritatea Statelor Membre, să nu respecte pe deplin Directiva PNR, astfel cum este interpretată de CJUE. În consecință, sistemele PNR din întreaga UE pot continua să interfereze în mod disproporționat cu drepturile fundamentale ale persoanelor vizate în fiecare zi.

Prin urmare, CEPD solicită Statelor Membre să ia instantaneu toate măsurile necesare pentru a se asigura că implementările naționale respective ale Directivei PNR sunt conforme cu Carta, în special cu dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal. Acești pași pot cuprinde măsuri legislative, dar ar trebui, de asemenea, să identifice măsuri care trebuie puse în practică cu promptitudine, de exemplu de către Unitatea de Informații despre Pasageri respectivă, pentru a proteja în mod eficient drepturile fundamentale ale persoanelor vizate. În acest sens, CEPD observă că autoritățile de supraveghere sunt pe deplin competente să investigheze conformitatea cu cerințele UE de protecție a datelor la nivel național.

Pentru aprofundarea aspectelor, menționăm că, atât Decizia CJUE în cauza C-817/19, cât și Concluziile Avocatului General, au fost publicate pe site-ul CJUE și pot fi consultate*2.

—————————————————–
*1 https://edpb.europa.eu/ourwork-tools/our-documents/statements/statement-implications-cjeu-judgment-c-81719-use-pnr-member_ro
*2 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=C-817/19&jur=C

Articolul precedentNe revenim!
Articolul următorBogdan Coman despre ce s-a interzis în industria de gambling