AVIZUL 8/2024 – PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL VALID ÎN CONTEXTUL MODELELOR DE CONSIMȚĂMÂNT SAU DE PLATĂ IMPLEMENTATE DE MARILE PLATFORME ONLINE

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

În cursul ultimei sale sesiuni plenare, CEPD a adoptat un aviz – Avizul 8/2024 privind consimțământul valid în contextul modelelor de consimțământ sau de plată implementate de marile platforme online[1] – în urma unei cereri formulate în temeiul articolului 64 alineatul (2) din RGPD din partea autorităților de protecție a datelor din Țările de Jos, Norvegia și Hamburg (APD).

Avizul abordează valabilitatea consimțământului de a prelucra date cu caracter personal în scopul publicității comportamentale în contextul modelelor de consimțământ sau de plată utilizate de platformele online mari.

Președintele CEPD, Anu Talus, a declarat: „Platformele online ar trebui să ofere utilizatorilor o alegere reală atunci când utilizează modele de consimțământ sau de plată. Modelele pe care le avem astăzi necesită, de obicei, ca indivizii să-și dea toate datele sau să plătească. Prin urmare, majoritatea utilizatorilor sunt de acord cu prelucrarea pentru a utiliza un serviciu și nu înțeleg implicațiile depline ale opțiunilor lor.

CEPD consideră că oferirea doar a unei alternative plătite la serviciile care implică prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare comportamentale nu ar trebui să fie calea implicită de urmat pentru operatori. Atunci când dezvoltă alternative, platformele online mari ar trebui să ia în considerare oferirea unei „alternative echivalente” persoanelor fizice care nu implică plata unei taxe. În cazul în care operatorii optează să perceapă o taxă pentru accesul la „alternativa echivalentă”, aceștia ar trebui să ia în considerare în mod semnificativ oferirea unei alternative suplimentare. Această alternativă gratuită ar trebui să fie fără publicitate comportamentală, de exemplu cu o formă de publicitate care implică prelucrarea unor date cu caracter personal mai puține sau deloc. Acesta este un factor deosebit de important în evaluarea consimțământului valabil în temeiul RGPD.

CEPD subliniază că obținerea consimțământului nu împiedică operatorul să adere la toate principiile enunțate la articolul 5 din RGPD, cum ar fi limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor și echitatea. În plus, platformele online mari ar trebui, de asemenea, să ia în considerare respectarea principiilor necesității și proporționalității și sunt responsabile de demonstrarea faptului că prelucrarea lor este, în general, în conformitate cu RGPD.

Platformele online mari ar trebui, de asemenea, să analizeze dacă decizia de a nu-și da consimțământul poate conduce persoana la consecințe negative, cum ar fi excluderea de la un serviciu proeminent, lipsa accesului la rețele profesionale sau riscul de a pierde conținut sau conexiuni. CEPD observă că este probabil să apară consecințe negative atunci când platformele online mari utilizează un model de „consimțământ sau plată” pentru a obține consimțământul pentru prelucrare.

Operatorii trebuie, de asemenea, să evalueze, de la caz la caz, dacă există un dezechilibru de putere între individ și operator. Printre factorii care trebuie evaluați se numără poziția marilor platforme online pe piață, măsura în care persoana se bazează pe serviciu și publicul principal al serviciului.

De asemenea, CEPD furnizează elemente pentru a evalua criteriile de consimțământ în cunoștință de cauză, specific și lipsit de ambiguitate pe care platformele online mari ar trebui să le ia în considerare atunci când pun în aplicare modele de consimțământ sau de plată.

Președintele CEPD, Anu Talus, a adăugat: „Operatorii ar trebui să aibă grijă în orice moment să evite transformarea dreptului fundamental la protecția datelor într-o caracteristică de care persoanele fizice trebuie să plătească pentru a se bucura. Indivizii ar trebui să fie pe deplin conștienți de valoarea și consecințele alegerilor lor.

În plus față de acest aviz în temeiul articolului 64 alineatul (2), CEPD va elabora, de asemenea, orientări privind modelele de consimțământ sau de remunerare cu un domeniu de aplicare mai larg și va colabora cu părțile interesate cu privire la aceste orientări viitoare.

[1] https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-082024-valid-consent-context-consent-or_ro

Articolul precedentDaniel Negreanu câștigă cea de-a 7-a brățară WSOP la $50,000 Poker Players Championship
Articolul următorEra Tudor Simota devine istorie