GHIDUL CEPD 6/2022 ȘI SOLUȚIONAREA PE CALE AMIABILĂ A PLÂNGERILOR PERSOANELOR VIZATE

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

Organismul european specializat în protecția datelor – CEPD, a adoptat la 12 mai 2022 Ghidul 6/2022 privind implementarea practică a soluționării pe cale amiabilă. Deși titlul reglmentării pare eliptic, aceasta se referă în concret la plângerile persoanelor vizate, respectiv la posibilitatea acesteia de a formula și depune plângerea la Autoritatea de supraveghere.

Pentru o înțelegere mai facilă, precizăm faptul că persoana vizată are la dispoziție două variante de depunere a plângerii: atât la operator/persoană împuternicită, cât și la autoritatea de suprveghere. Astfel, pentru prima posibilitate – depunerea plângerii direct la operator/persoana împuternicită sunt aplicabile prevederile comune din RGPD, privind regimul de înregistrare, analiză și răspuns în temenul cel mai scurt sau de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Instrumentul în discuție – Ghidul 6/2022 face precizări referitoare la cea de-a doua posibilitate, respectiv modalitatea practică de soluționare a plângerii depusă la nivelul autorității de supraveghere, potrivit considerentului 131 din RGPD.

Ghidul 6/2022 este structurat pe patru capitole, respectiv: Domeniul de aplicare și scopul, Definiția sintagmei de soluționare amiabilă, Analiza juridică generală și Consecințe juridice și recomandări practice pentru autoritățile de supraveghere.

De asemenea, Ghidul 6/2022 mai prezintă și două anexe, PRIMA conținând o Lista de verificare: Pași în soluționarea unui caz prin soluționare pe cale amiabilă și ANEXA 2: Țări în care soluționarea amiabilă nu este posibilă conform legislației naționale.

În ceea ce privește Anexa 1 – Lista de verificare, CEPD menționează un număr de 5 pași care trebuie urmați de autoritățile de supraveghere, respectiv:
1) Contextul cauzei.
2) Cooperare timpurie cu alte AS (dacă este cazul).
3) Consultarea tuturor părților implicate într-un stadiu incipient.
4) S-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă?
5) Este decizia finală în conformitate cu articolul 60 GDPR (în cazurile OSS)? •

Anexa nr.2 menționează faptul că următoarele 14 țări au indicat că soluționările pe cale amiabilă nu sunt posibile în conformitate cu legislația lor națională, respectiv Cipru, Republica Cehă, Danmarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

În completare, mai precizăm și faptul că din perspectiva Codului de conduită, acesta cuprinde precizări acoperitoare pentru ambele posibilități, respectiv atât pentru asigurarea faptului că operatorii/persoanele împuternicite, care au aderat la acest instrument respectă prevederile RGPD privind soluționarea plângerilor, cât și faptul că este creat mecanismul de verificare și supervizare pentru Autoritatea de supraveghere în exercitarea competențelor de investigare și corective.

În plus, pentru membrii Codul de conduită mai este prevăzută și existența unui mecanism suplimentar specific prin care se adoptă măsuri concrete în vederea soluționării amiabile a litigiilor.

În concluzie, cu excepția celor 14 state membre UE care nu recunosc această posibilitate de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor persoanelor vizate la nivelul AS, în celelalte state membre UE sau SEE, este aplicabilă această procedură, fiind pe deplin recunoscută și valabil efectuată.

Articolul precedentExpoziția anuală a industriei s-a încheiat
Articolul următorVENITURILE OBȚINUTE DE PERSOANELE FIZICE DIN ACTIVITĂȚILE DE JOCURI DE NOROC