Despre măsurile fiscal

Cu Dan Ghiță, Președinte Executiv ROMBET despre piața jocurilor de noroc din România

➤ Domnule Ghiță, România este o piață foarte interesantă, în care structura este exact aceeași cu celelalte teritorii. După cum știm, site-urile web ale operatorilor ilegali sunt blocate, dar mai sunt câțiva operatori internaționali care își pot desfășura afacerea cu licențe internaționale. Ați putea detalia mai multe despre acest subiect, cum este reglementată piața și care sunt detaliile în acest sens?
Organizarea și funcționarea jocurilor de noroc online în România sunt reglementate în principal de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și Normele metodologice de aplicare a OUG 77/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.
Activitatea poate fi desfășurată în România numai de către persoanele juridice care au licență de organizare și autorizație de exploatare a activităților de jocuri de noroc online eliberate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc acelor persoane juridice care îndeplinesc cerințele legale românești. Site-urile web ilegale sunt într-adevăr, monitorizate și blocate prin decizie a Autorității pentru jocuri de noroc.
În conformitate cu legislația în vigoare a jocurilor de noroc, singura autoritate română în măsură să acorde licențe de organizare și autorizații de exploatare pentru activități de jocuri de noroc este Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, persoană juridică în subordinea Guvernului României.
În cadrul Oficiului Național pentru Jocurilor de Noroc funcționează Comitetul de Supraveghere, structură constituită din reprezentanți ai autorităților implicate în domeniul jocurilor de noroc, direct sau indirect, având ca principale atribuții:
i) acordarea operatorilor de jocuri de noroc a licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare a activităților de jocuri de noroc;
ii) eliberarea licențelor pentru operatorii care desfășoară activități conexe pentru operatorii de jocuri de noroc, în condițiile prevăzute de lege;
iii) aplicarea reglementărilor privind jocurile de noroc și a regulilor interne aplicabile operatorilor licențiați.
Conform legislației în vigoare, activitățile de jocuri de noroc online includ activitățile desfășurate numai prin sisteme de comunicare (internet, telefon sau alte mijloace similare) și care presupun acordarea aleatorie de către organizator a câștigurilor materiale către participant, percepând taxe directe sau indirecte, conform legislației în vigoare. Regulile Jocului, emise de operator și aprobate de Oficiul Național de Jocuri de Noroc.
Această categorie include diferite tipuri de jocuri: jocuri de cazinou online (care includ ruleta online, slot-machine și poker), pariuri online (cote fixe, pari-mutuale, schimb de pariuri), bingo și keno sau tombolă.
Licența de organizare a activităților de jocuri de noroc online poate fi acordată operatorilor economici, români sau companiilor înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte semnatară a Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană.
Licența conferă proprietarului dreptul de a organiza activități de jocuri de noroc online pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, dacă operatorul respectă cerințele legale și cu condiția plății taxei de licență.
Taxa anuală pentru licență de organizare a jocurilor de noroc se stabilește în funcție de cifra de afaceri a organizatorului și are o valoare minimă de 6000 Euro (pentru startup-uri) sau maxim 120.000 Euro, datorată de companiile cu cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane EURO.
Cifra de afaceri aferentă nu se leagă doar de activitățile de jocuri de noroc desfășurate pe teritoriul României, iar taxa de licență se stabilește pe baza tuturor veniturilor solicitantului pentru anul fiscal precedent.
Autorizația de exploatare a activităților de jocuri de noroc online se acordă operatorilor care dețin licență de organizare a unei astfel de activități sau care solicită simultan ambele documente.
Autorizația este valabilă pe o perioadă de 12 luni de la eliberare, care poate fi prelungită pentru perioade similare, la cererea operatorului și cu condiția dovedirii că nu s-a modificat temeiul eliberării acesteia.
Taxa anuală de autorizare este de 16% din veniturile brute din jocuri de noroc ale operatorului, dar nu mai puțin de 100.000 de euro.Valoarea minimă a impozitului se plătește în avans, cel târziu până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost aprobată cererea solicitantului.
În cazul în care veniturile depășesc valoarea minimă (100.000 Euro), impozitul se recalculează prin aplicarea cotelor procentuale la veniturile organizatorului. Recalcularea se face lunar, pe toată perioada de licență, începând cu prima lună în care rezultatele estimate sunt depășite.
Operatorul trebuie să înregistreze în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc o situație a veniturilor pentru fiecare lună, în baza căreia se va regulariza valoarea taxei; declarația se depune cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei menționate și plata se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.
În scopul licenței și autorizației este necesară o garanție pentru executarea plăților către bugetul de stat al României, în valoare de 100.000 euro/tip joc.

➤ Câți operatori locali licențiați sunt prezenți astăzi în România și câți operatori internaționali au voie să opereze?
De când piața on-line a fost reglementată, în 2015, România a devenit o destinație interesantă pentru investițiile străine.
Există 31 de licențe on-line valabile, dintre care doar 6 sunt deținute de investitori locali. Este de remarcat faptul că există un interes constant pentru piață și că, în contextul restricțiilor privind limitarea răspândirii COVID-19, numărul cererilor de licențiere a fost în creștere. Aceasta este pentru online.
Pentru retail, există peste 200 de companii care au licențe de bază și operează cazinouri live, aparate de slot și locații de pariuri.

➤ Care este tendința operatorilor offline de a lansa operațiuni online? Care a fost efectul covid asupra acestei tendințe?
Desigur, din cauza restricțiilor impuse de Autorități operatorilor offline în scopul limitării răspândirii COVID-19, tendința este de a desfășura activitate on-line mai degrabă decât de a licenția sau reînnoi licențele pentru operațiunile offline, aceasta din urmă fiind negarantate și volatile.
În ciuda sprijinului pe care Autoritățile Române l-au acordat operatorilor offline, activitatea acestora a fost puternic afectată de restricțiile menționate, în consecință, în timp ce investițiile au devenit incerte, operatorii au solicitat măsuri suplimentare de protecție. În acest context, unii dintre operatori au evaluat oportunitățile de extindere a activității în mediul online.
Acum, toată lumea se așteaptă ca pandemia de COVID-19 să se termine și ca afacerea cu amănuntul să înceapă încet să-și revină.

➤ România are taxe atât pentru jucători, cât și pentru operatori. Cum funcționează, sunt jucătorii obligați să calculeze taxele și plătesc sau întreprind operatorii această activitate în numele jucătorilor?
Începând cu anul 2018, toată responsabilitatea pentru calcularea, reținerea și plata impozitelor aferente activităților de jocuri de noroc a fost transferată companiilor. Nu există niciun demers sau procedură pe care jucătorii să fie obligați să o îndeplinească în acest sens.
Companiile sunt obligate să plătească la Bugetul de Stat taxa de depozit (2% din transferul în conturile de joc), în timp ce taxa pe câștiguri se încasează și se plătește în numele clienților. Toate taxele trebuie achitate până la data de 25 a lunii următoare transferului în contul de joc sau plății către client (retragerea executată din contul de joc).

➤ Pe scară internațională, care sunt cele mai interesante oportunități din România? Intră pe piață sau există produse sau furnizori de servicii care sunt inovatori și ar putea contribui semnificativ la companiile internaționale?
Pe lângă avantajele de a avea o piață maturizată, cu o legislație clară, puternic adaptată la realitățile industriilor, operatorii internaționali, precum și cei români, beneficiază de prezența unor furnizori consacrați și foarte apreciați, cărora accesul este acordat într-un mod facil și transparent, deoarece lista furnizorilor licențiați de clasa II este publică, disponibilă pe pagină web a autorității.
Nu sunt de neglijat conexiunea la internet foarte bună, disponibilă pe întreg teritoriul, care este cunoscut în întreagă lume, profesioniștii români, pregătiți să susțină activitatea companiilor internaționale, precum și apetitul clienților români pentru on-line, produse de vânzare cu amănuntul și nivelul rezonabil de impozitare.

➤ Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre Rombet și modul de abordare al asociației.
Asociația Organizatorilor de jocuri de noroc – ROMBET a devenit, într-o perioadă de activitate intensă, marcată de evenimente interne și internaționale, parteneriate, seminarii și interacțiuni directe cu reprezentanții industriei, cele mai reprezentative, asociație în domeniul jocurilor de noroc din România, cu peste 60 de membri naționali și internaționali. Categoriile de companii care au ales să devină membri ROMBET sunt din următoarele domenii:
– Operatori tradiționali de aparate de slot, de la companii mari – câteva mii de sloturi operate – până la companii mijlocii și mici ;
– Operatorii tradiționali de pariuri cu cote fixe;
– Operatori de jocuri online;
– Companii dezvoltatoare de platforme de jocuri online;
– Companii care dezvoltă software pentru aparate de slot, jocuri online și virtuale;
– Firme specializate în certificări tehnice, atât în mediul on-line, cât și în cel tradițional;
– Companii care oferă servicii de procesare a plăților pentru piața online;
– Companii care furnizează software pentru interconectarea sloturilor pentru mediul offline;
– Producători de aparate de slot și AWP.

ROMBET a contribuit la consolidarea afacerii de mediu din industrie, cu o preocupare deosebită acordată colaborării cu Oficiul Național pentru jocuri de noroc – ONJN – și dezvoltarea de programe în domeniul Jocului Responsabil.
Reprezentanții ROMBET sunt în contact permanent cu mediul legislativ și executiv, cu autoritățile locale și centrale: intervenim ori de câte ori situația o impune pentru a opri anumite inițiative care ar prejudicia industrie, sau pentru a corecta situații de neexecuție în mod unitar.
În urmă cu câteva săptămâni am avut o întâlnire cu ministrul de finanțe, Adrian Câciu, în care am discutat și i-am adus la cunoștință situația industriei și lucrurile care ar putea fi schimbate sau îmbunătățite în legislație pentru a fi adaptată societății și vremurilor în care trăim.
Asociația ROMBET este extrem de activă și pe plan internațional, având cea mai constantă prezență la evenimente internaționale, oferind membrilor săi și întregii industrii românești mai multă reprezentativitate.
În toți acești ani ROMBET a participat în calitate de delegat sau partener la următoarele evenimente live și online: ICE Totally Gaming – Londra, EGR – Praga, CEEGC – Budapesta, SBC Betting on Sports – Londra, BEGE și EEGS – Sofia, Prague Gam Summit – Praga , VIGE – Viena, Mare Balticum Gaming Summit – Vilnius, iGB Live – Amsterdam, SIGMA – Malta, WrB – Londra și multe altele.

„ROMBET va intensifica eforturile de reprezentare a intereselor industriei de jocuri de noroc din România la nivel național și internațional, în contextul de pandemie, care a testat întreaga economie, și în special operatorii de jocuri de noroc pe teren.
În plus, avem semne clare că multe companii românești vor demara un proces de expansiune în diverse țări din Europa, după modelul unuia dintre cei mai mari membri ai asociației.
Pe plan local, suntem convinși că asociația va continua să crească – membrii noștri actuali și viitori sunt cei în jurul cărora ne construim strategiile. Este evident că piața s-a maturizat, concurența a întărit toate aspectele afacerii, iar relația cu autoritatea – fie direct, la nivel de ONJN, fie la nivel mai larg, legislativ și executiv – va tinde anul acesta spre normalizare.
Asociația noastră va continua să fie un pol activ de acțiune și influență și vom încerca să schimbăm permanent sentimentul din industrie, de la unul aproape defensiv la unul de leadership, caracteristic noului mediu de afaceri global.
Vom susține mereu prin dialog o abordare modernă a domeniului, care trebuie să evolueze firesc în același ritm cu tehnologia și cu toate cerințele societății în care trăim. Facem campanie pentru un cadru legislativ transparent, echilibrat, care să ofere o evoluție competitivă corectă și în același timp să nu creeze eventuale situații de dublu standard sau abuzuri.”, a declarat domnul Dan Ghiță, Președintele ROMBET.

Articolul precedentCu Alin Teodor, Președinte ONJN despre încetarea stării de alertă pe teritoriul României…
Articolul următorInterviuri la cald în a doua zi la ICE Londra 2022 (video ziua II)