Teodora Luca
Senior Associate
Mihai Luca Law Office

(continuare din numărul trecut)
Dintre principiile enunțate de dispozițiile art. 10 alin. 3 din Ordonanță, in opinia noastră, cele care ar putea intra sub incidența art. 12 sunt, cele privitoare la interdicția minorilor de a participa la astfel de activități, precum și cele referitoare la desfășurarea responsabilă a jocurilor de noroc (ințeleasă, in acest context, drept necesitatea de a asigura protecția jucătorilor vulnerabili impotriva dependenței de jocurile de noroc).
A asigura protecția eficientă a minorilor față de o activitate care le este interzisă nu se rezumă la simpla expunere a interdicției de participare pe materialele de promovare, ci implică fie ajustarea conținutului acestora astfel incât să nu trezească interesul acestora, fie transmiterea acestora numai in spații ori in intervale orare in care accesul minorilor la materialul publicitar este restricționat.
O astfel de interpretare este confirmată de legislația aplicabilă comunicărilor audiovizuale, in temeiul cărora principiul de protecție a minorilor trebuie să guverneze orice comunicare comercială audiovizuală, indifferent de forma și de durata acesteia.
Analizând conținutul unei astfel de comunicări (realizată sub imperiul legii vechi), Consiliul Național al Audiovizualului a constat că transmiterea unui mesaj public in care indemnul de participare la joc este neechivoc, intr-un interval orar care permite ca acesta să fie recepționat inclusiv de publicul minor, este nelegală. Având in vedere că legislația in domeniul audiovizual nu a suferit modificări, nu este exclus că și unele dintre materialele promovate prin aceste mijloace in prezent să fie considerate neconforme.
In materialul publicitar analizat, pe durata a 30 de secunde, erau prezentate in mod explicit cadre cu persoane care participau la jocul de noroc, adresând indemnuri neechivoce de participare la joc de tipul Joacă ____!
In motivarea deciziei anterior menționate, autoritatea a reținut că minorii sunt ușor influențabili comportamental și nu au reprezentarea corectă a acțiunilor proprii, având in vedere capacitatea redusă de a discerne, dată de lipsa de experiență, context in care prezentarea jocurilor de noroc drept o modalitate de câștig facil sau indemnul direct de participare la joc contravine dispozițiilor legale privind protecția acestei categorii, indiferent de forma sau durata acesteia.
Această formă de promovare s-a menținut in mare parte dintre materialele operatorilor, jocul de noroc fiind prezentat de cele mai multe ori drept o cale de imbogățire ușoară sau o cale a accede către medii sociale exclusiviste. In aceeași ordine de idei, ar fi de menționat și indemnurile de participare la joc realizate de persoane publice, modele pentru minori, asocierea imaginii acestora cu jocul de noroc acreditând idea că participarea la jocul de noroc este lipsită de riscuri, urmare a garanției de integritate furnizate de persoana publică. Sigur că astfel de comunicări nu sunt interzise și se pot dovedi extrem de eficiente pentru operatori, dar, in considerarea dispozițiilor art. 12 raportate la dispozițiile art. 10 alin. 3) din Ordonanță, apreciem că inclusiv accesul minorilor la astfel de mesaje trebuie restricționat.
In ceea ce privește transpunerea principiului privind protecția persoanelor cu risc de adicție față de jocul de noroc, apreciem că obligația organizatorului se asigură prin respectarea interdicției de a transmite mesaje promoționale către jucătorii excluși temporar sau permanent, precum și prin interdicția de a include in materialele de promovare transmise public informații privind bonusurile acordate.
Avantajele speciale, bonusurile acordate participanților de organizator in condițiile prevăzute in regulamentele de joc pot fi promovate numai in locațiile proprii, pe paginile de internet proprii sau ale afiliaților sau prin transmiterea de mesaje electronice jucătorilor care dețin conturi active in baza de date a organizatorului.
O astfel de abordare este menită să asigure potențialului client criteriile corecte pentru luarea deciziei privind participarea la joc. Numai după ce o astfel de decizie a fost adoptată, participantului i se asigură accesul la informațiile privind bonusurile de care poate beneficia și care vor constitui, eventual, criterii de selecție a companiei cu care va intra in relație comercială.
Intr-o primă parte a etapei analizate, mare parte dintre operatorii de jocuri de noroc on-line și-a concentrate activitatea de promovare a jocului de noroc in jurul bonusurilor acordate, justificat din punct de vedere legal pe imprejurarea că interdicția de promovare a acestora, prevăzută in cuprinsul normelor metodologice nu ar fi fost aplicabilă societăților care desfășura activitate in temeiul dreptului provizoriu. Nu am impărtășit această interpretare, considerând că aplicarea in timp a acestor dispoziții se analizează in raport de momentul in care se realiza comunicarea publică și nu de momentul in care s-a acordat dreptul de desfășurare a activității de jocuri de noroc.
Remarcăm totuși eforturile constante ale operatorilor de conformare, in timp relativ scurt aceste mesaje fiind eliminate din spațiul public.
In mod sigur, un rol important in reglementarea comunicării publice legată de activitatea de jocuri de noroc revine autorităților competente (CNA sau ONJN), care dețin mijloacele legale pentru a elimina mesajele al căror conținut poate fi considerat ofensator sau neconform.
Un rol special revine operatorilor inșiși, care poate, combinând resursele creative ale marketingului cu necesitatea de conformare legală, poate modifica percepția publică negativă asociată jocurilor de noroc, in primul rând prin crearea și promovarea unor mesaje care să plaseze fără nici un dubiu activitatea in sfera activităților de divertisment, fără ca in acest fel să fie denaturat scopul acțiunii de promovare – obținerea de venituri, pe termen lung.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.