CMBSU

CMBSU întrunit în ședință extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare a adoptat Hotărârea nr.10 din 04.02.2022.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a întrunit în ședință extraordinară și a adoptat o nouă Hotărâre, cea cu numărul 10 din 04 februarie 2022.

Pentru operatorii licențiați în jocuri de noroc prezenta Hotărâre dedică în mod explicit articolele 19, 22 și 23, dar și celelalte articole generale.
Articolul 19 impune programul de funcționare 05:00-22:00, dar și regimul de ocupare de 30% din capacitatea sălilor de jocuri de noroc precum și persoanele care pot să aibă acces în sălile de jocuri de noroc.


Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 07.02.2022,ora 00.00 și are efecte până în data de 08.03.2022 ora 24:00.

Hotărârea nr.10 din 04.02.2022 poate fi citită integral chiar aici…
Hotararea CMBSU nr. 10_04.02.2022

Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la articolele 64-70 din Legea nr.55/2020.

Hotărârea este semnată de către Președintele Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, Georgiana Alexandra Văcaru.

Documentul care abrogă orice dispoziții anterioare contrare prevăzute prin Hotărâri ale Comitetului trebuie adus la cunoștința publicului prin emiterea unui Comunicat de Presă, dar și prin publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului Municipiului București.

Articolul precedentProcesarea de plăți în domeniul jocurilor de noroc
Articolul următorStanleybet, schimbări în acționariat după integrarea Game World România și Game World Invest