ZIUA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI DATELOR
– 28 Ianuarie 2023 –

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

Data de 28 ianuarie 2023 marchează celebrarea Zilei Europene a Protecției Datelor de către toate statele membre ale Consiliului Europei, când se împlinesc 42 de ani de la adoptarea Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, de către Consiliul Europei, primul instrument juridic în domeniu.

Sărbătorirea anuală a acestei zile se subsumează obiectivului ridicării nivelului de conștientizare a publicului larg cu privire la regulile de utilizare a datelor cu caracter personal, sub egida evidențierii importanței dreptului la viață privată și la protecția datelor personale.

Convenția 108 rămâne, până în prezent, singurul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind protecția universală a datelor personale ca domeniu, făcându-l „Convenția globală privind protecția datelor”. Convenția 108 nu poate fi cunoscută de publicul larg și miliardelor de persoane pe care le protejează (55 de țări din Africa, America Latină și Europa au ratificat sau a aderat la Convenția 108, implementând-o zilnic), dar rolul său a fost esențial în îmbunătățirea protecției noastre.

În prezent, Ziua protecţiei datelor este celebrată la nivel global şi se numeşte Ziua confidenţialităţii în afara Europei. La această dată, guvernele, parlamentele, organismele naţionale pentru protecţia datelor şi alţi actori desfăşoară activităţi pentru creşterea conştientizării asupra drepturilor privind protecţia datelor personale şi confidenţialitatea. Între aceste activităţi sunt incluse campanii ce vizează publicul general, proiecte educaţionale pentru profesori şi studenţi, conferinţe şi zilele porţilor deschise în agenţii de profil*1.

La nivelul UE, Comitelul European pentru Protecția Datelor a prezentat un clip video de promovare a Zilei europene a protecției datelor personale*2.

La nivel național a fost adoptată Legea nr.290/2021, publicată în M.Of. nr.1171/10.12.2021, prin care a fost ratificat Protocolul, adoptat la Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

Pentru celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor, pe data de 27 ianuarie 2023, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Dadtelor cu Caracter Personal*3 a organizat Conferința on-line intitulată „Efectivitatea aplicării RGPD într-o lume conectată”, în care s-au prezentat și dezbătut aspecte relevante din cazuistică. La acest eveniment au fost invitate, în principal, autoritățile și instituțiile publice centrale reprezentative, cele mai importante asociații și uniuni profesionale, camere de comerț, companii și reprezentanți mass-media.
Marcarea Zilei Europene a Protecției Datelor s-a realizat și cu sprijinul postului național de televiziune TVR și a Societății de Transport București, care vor difuza clipul informativ privind Regulamentul General privind Protecția Datelor (mesaj de interes public), realizat de ANSPDCP.

În acest context, menționăm că autoritatea națională de supraveghere a inițiat o colaborare cu Ministerul Educației și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în vederea identificării mijloacelor adecvate destinate creșterii nivelului de conştientizare cu privire la regulile de prelucrare a datelor personale și riscurile implicate.

De asemenea, pentru cei interesați, informații sintetice privind activitatea Autorității din anul anterior sunt prezentate, ca în fiecare an, în Broșura dedicată Zilei Europene a Protecției Datelor, disponibilă, alături de pliantul aferent, postat în site-ul oficial.

Pe măsură ce viața noastră este din ce în ce mai activă și societatea continuă să profite de potențialul dezvoltat în era digitală, Convenția 108+ devine din ce în ce mai importantă pentru fiecare dintre noi, asigurând umanitatea, demnitate și integritate, într-o epocă a inteligenței artificiale și a luării de decizii automatizate, oferind un spațiu juridic comun la nivel internațional pentru a facilita fluxurile de date între țări.

În concluzie, 28 ianuarie este ziua care ne amintește că noile tehnologii, mai ales noua inteligență artificială și nu numai, trebuie să servească individul într-un mod care să respecte drepturile omului, în special drepturile la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

–––––––––––––––––––
*1 https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised
*2 https://edpb.europa.eu/news/news/2023/data-protection-day-2023_ro
*3 https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_20.01.2023&lang=ro

Articolul precedentPoziția Romanian Bookmakers față de propunerea legislativă aprobată de Senat
Articolul următorPrimii moderatori confirmați de la CEGS23