STATISTICI

STATISTICI ALE RESURSELOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

Comitelul European pentru Protecția Datelor a evaluat și publicat o serie de date statistice privind resursele alocate de Statele Membre UE către autoritățile naționale de supraveghere■1. Demersul a fost realizat ca urmare a solicitării Comisiei pentru libertăți civile, justiție și Afaceri Interne (Comisia LIBE) a Parlamentului European. Precizăm că statisticile vizează atât cei 26 membri UE, cât și 3 state AELS – Islanda, Liechtenstein și Norvegia, care împreună formează SEE – Spațiul Economic European.

În continuare prezentăm o selecție a categoriilor de date – resurse și aplicare, și a răspunsurilor oferite, cu indicarea reperelor declarate pentru primele și ultimele clasate, și cu precizarea poziției României în cadrul acestora, astfel:

I. Resurse puse la dispoziția autorităților de către Statele Membre:

A. RESURSELE FINANCIARE.
Bugetele autorităților naționale de suraveghere – în continuare AS, trebuie interpretate în lumina posibilelor diferențe în domeniul de competențe, activități și responsabilități financiare la nivel național. Date pentru anii 2020 și 2021:
1. Germania – 82.601.600 Euro și 94.793.900 Euro
…….
26. România – 1.005.843 Euro și 1.023.563 Euro
……
29. Malta – 550.000 Euro și 620.000 Euro.
Marea majoritate a AS declară în mod explicit că nu au resurse suficiente – 82%, în timp ce există unele AS care nu văd nevoia de resurse financiare suplimentare, în această etapă – 18%.

B. RESURSE UMANE.
Graficele oferă informații despre resursele umane puse la dispoziția AS din SEE în 2020 și 2021■2. Aceste resurse trebuie interpretate în lumina diferențelor posibile în domeniul de competențe, activități și responsabilități financiare la nivel național.
Primul grafic este împărțit în 2 capitole, cu peste 100 și sub 100 de angajați. În primul capitol – peste 100 angajați, se regăsesc 9 state membre, din care Germania are un număr de 1004 angajați în 2020 și de 1084 de angajați în 2021. România se regăsește pe locul 15 între cele 20 de state membre din al doilea capitol – sub 100 angajați, cu un număr de 29 angajați, atât pentru 2020, cât și pentru 2021. Ultima clasată este Lichtenstein cu 7 angajați în 2020 și 2021.
Marea majoritate a AS au declarat în mod explicit că nu au suficiente resurse umane – 86%, în timp ce există unele AS care nu văd necesitatea unor resurse suplimentare în această etapă – 14%.

1). Numărul de personal care lucrează la reclamații, punere în aplicare și sancțiuni (FTE) Situația actuală la 01.01.2021
1. Germania = 717
……
22. România = 14
…..
29. Liechtenstein = 2

2). % din personalul care lucrează la cazurile transfrontaliere și naționale – la 01.01.2021.
Din cele 22 state, primele 3 care declară procentul de 100%, pentru cazurile transnaționale și pentru cele naționale sunt Cipru, Bulgaria și Luxemburg. România declară un procent de 50% pentru cele transnaționale, situându-se pe locul 8 cu Suedia și 100% pentru cele naționale.

3). Numărul de personal după funcție și studii
Numărul de personal pe AS și după funcție (echivalent full-time, ocupat posturi) la 01/01/2021. Acesta se divide în Asistență generală, Juridic, IT și Altele. Secțiunea „Asistență generală” acoperă asistența administrativă a secretariatului, departamentul de resurse umane, bugetul și finanțele, traducerea, responsabilii cu protecția datelor și departamentele pentru libertatea informației. Secțiunea „Altele” poate acoperi, de exemplu, directori, personal care lucrează pentru departamente de comunicare sau educație, cercetători.
Germania | România | Liechtenstein
Asistență generală = 195 | 6 | 1
Juridic = 380 | 6 | 4
IT = 103 | 0 | 2
Altele = 17 | 3 | 0

data PROTECTION

II. Aplicare
1. Numărul total de cazuri de aplicare (cazuri naționale și transfrontaliere)
Numărul de cazuri naționale de aplicare (din 25/05/2018 până în 31/05/2021)
Conceptul cazurilor de executare trebuie să fie înțeles în general, ca un caz în care AS este pusă la îndoială despre respectarea legislației privind protecția datelor, inclusiv gestionarea reclamațiilor, sfaturi și semnale referitoare la posibilele neconformități și cazuri pentru care nu este lansată nicio anchetă formală.

Numărul de cazuri de executare națională înregistrate pe an:
Germania | România | Cipru
2018 , de la 25.05.2018: 28.296 | 294 | 5
2019 = 57.278 | 527 | 36
2020 = 62.451 | 296 | 34
2021, până la 31.05.2021: 17.616 | 288 | 19

Numărul de cazuri de aplicare transfrontalieră
AS cooperează reciproc în temeiul capitolului VII din RGPD utilizând informațiile privind piața internă (IMI) și câteva proceduri dedicate cooperării în temeiul RGPD. Există diferite proceduri, cum ar fi pentru identificarea Autorității principale de supraveghere (LSA) și a Autorităților de supraveghere implicate (CSA), pentru lansarea unei cereri de asistență reciprocă în conformitate cu articolul 61 RGPD sau pentru proceduri legate de ghișeul unic.

Numărul de cazuri transfrontaliere per LSA și CSA
Germania | România | Liechtenstein | Slovenia
CSA 887 | 285| 225 | 305
LSA 183 | 5 | 5 | 0

2. Reclamații/Plângeri
Numărul de cazuri bazate pe reclamații
Numărul de cazuri pe baza reclamațiilor primite în temeiul art. 77 RGPD
Germania | România | Cipru |
2018 , de la 25.05.2018 = 13.252 | 4.822 | 5
2019 = 27.474 | 5.808 | 12
2020 = 40.309 | 5.082 | 21
2021, până la 31.05.2021 = 8.098 | 1.733 | 9

Status la 31/05/2021 a cazurilor bazate pe reclamații
Numărul de cazuri bazate pe reclamații pe status (România nu apare în statistică)
Franța | Germania | Liechtenstein
Plângeri rezolvate 32.000 | 25.849* | 169
Plângeri în curs de rezolvare 10.103 | 19.752 | 11
* – cifrele raportate nu includ valorile de la toate AS din Germania

3. Investigații din oficiu
Pe baza RGPD, toate AS sunt competente să inițieze investigații din oficiu. Statistici privind numărul de investigații oficiale lansate pe AS, pe an sunt incluse în graficul prezentat. Vă rugăm să rețineți totuși că conceptele despre ceea ce constituie o investigație din oficiu pot varia între Statele Membre, de exemplu, bazate pe dreptul național.
Numărul de anchete din oficiu lansate pe an
România | Franța | Malta
2018 , de la 25.05.2018 = 64 | 170 | 3
2019 = 385 | 301 | 5
2020 = 398 | 247 | 4
2021, până la 31.05.2021 = 133 | 162 | 1

Situația la 31/05/2021 a investigațiilor din oficiu
România | Danemarca | Spania
Închise = 980 | 511 | 0
În derulare = 0 | 135 | 2

protectia datelor

4. Exercitarea competențelor corective ale SA în cazurile naționale și transfrontaliere (din 25/05/2018 până în 31/05/2021)
Numărul total de cazuri în care au fost executate puteri corective
Irlanda | Spania | România
Numărul de cazuri în care SA a limitat sau a
interzis activitățile de prelucrare a datelor = 0 | 0| 176
Numărul total de cazuri în care au fost
executate puteri corective = 4086 | 2094 | 359

Numărul total de decizii cu amendă pe SA
Numărul de decizii cu amendă pe SA –
Germania | România | Slovenia
606 | 52 | 0

Numărul de decizii cu amendă pe an și pe SA
Numărul de cazuri cu amendă pe an și pe SA (25/05/2018 la 31/05/2021)
Germania | România | Liechtenstein
2018 = 25 | 0 | 0
2019 = 166 | 28 | 0
2020 = 263 | 9 | 2
2021 = 152 | 15 | 0

Cea mai mare amendă emisă de SA
Franța | România | Liechtenstein
Cea mai mare amendă emisă de SA –
50 mil. Euro | 150.000 Euro | 4.400 Euro

Proporția cazurilor cu game de amenzi
76% = sub 10.000 Euro,
19% = între 10.000 și 100.000 Euro
3% = între 100.000 și 500.000 Euro
2% = peste 500.000 Euro

Resursele alocate – fonduri și personal, raportat la volumul de activitate, arată o perspectivă destul de clară în exercitarea atribuțiilor AS.
Nu credem că se poate absolutiza în funcție de rezultate, dar cifrele statistice ale activităților desfășurate în cei doi ani – 2020 și 2021, sunt destul de cuprinzătoare și mai ales, convingătoare.

––––––––––––––––––––––––––
■1. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/overview-resources-made-available-member-states-data-protection_ro
■2. CEPD a oferit deja o prezentare generală a resurselor umane ale AS din 2016-2019 în contribuția sa la RGPD evaluare realizată în 2020 la cererea Comisiei Europene.
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_contributiongdprevaluation_20200218.pdf, p. 26-27 .

Articolul precedentSporturile electronice și jocurile de noroc
Articolul următorPentru cei care nu au participat la conferința Ora Exactă în Gambling