(prezintă evenimente din anul calendaristic 2015 şi reflectă datele la data de 31 decembrie 2015)

Cuprins:

Mesajul Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
Consideraţii generale
Noile reglementări legislative
2015 pe scurt
Autorizare și Licențiere
Supraveghere şi Control
Informatizare și Monitorizare

Mesajul Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Anul 2015 a reprezentat pentru Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc crearea premiselor unei industrii puternice şi stabile.
De asemenea, și anul ce urmează a fi și el un an de tranziție către o piață a jocurilor de noroc de nivel european, modernă, eficientă, corect și complet reglementată și va fi un an în care vom depune toate eforturile pentru ca toți organizatorii de jocuri de noroc care au fost prezenți, într-un fel sau altul, pe piața românească până acum, să intre în perfectă legalitate pe teritoriul României.
Ne dorim ca piața de gambling din România să devină un model la nivel european, să devină una dintre cele mai bine reglementate piețe, atât pentru organizatori, cât și pentru jucători, o piață care să genereze încredere, activă și responsabilă, cu măsuri specifice împotriva dependenței de jocurile de noroc și în pas cu ultimele tendințe și inovații în materie de mijloace de joc.
Întelegem pe deplin importanţa pe care această industrie o are pentru că vorbim de un sector care produce nu doar profituri semnificative, ci şi un impact social considerabil. Tocmai de aceea, crearea unor reglementări eficiente care să stimuleze industria, nu să o îngrădească este esențială.
E foarte important să tratăm acest subiect cu responsabilitate.
Pe lângă un cadru legislativ adecvat și coerent, piața românească de gambling are nevoie și de o strategie de schimbare a imaginii. Pentru că trebuie să fim sinceri: jocurile de noroc nu au înregistrat mari performanțe la capitolul imaginii pe care o au la nivelul percepției publice. Schimbarea mentalității și a percepției asupra acestei piețe se poate realiza numai dacă statul va asigura un cadru legislativ corect, transparent și concurențial, dacă operatorii vor oferi servicii de calitate raportate la specificul pieței românești și dacă jucătorii vor avea un comportament responsabil și ponderat.
Eforturile comune ne pot aduce performanțe, mai mult decât am putea face fiecare, separat.
Suntem doar la începutul unui drum și trebuie să fim conștienți că ne așteaptă multe provocări. Dacă ar fi să ne comparăm cu alte state și cu experiența lor în domeniu, am făcut doar primul pas. Primul pas dintr-o lungă călătorie. Dar am încredere că suntem pe direcția corectă și că vom obține rezultatele pe care ni le-am propus.

onjn

Considerații generale

Odată cu înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocurile de Noroc, s-au creat premisele dezvoltării unei industrii puternice şi stabile. Cu toţii ştim care sunt problemele gamblingului românesc: legislaţia deficitară, existenţa jocurilor exploatate fără licenţă, criza economică, ca să enumerăm doar câţiva din factorii care continuă să afecteze acest domeniu.
În România, industria jocurilor de noroc nu a beneficiat de o promovare adecvată, iar acest lucru este reflectat foarte bine la nivelul de percepţie generală. Avem de-a face cu o piaţă foarte complexă, care presupune atenţie şi responsabilitate. Problemele ridicate de potenţiala dependenţă şi protecţia minorilor şi a consumatorilor, în general, sunt aspecte sensibile de care trebuie să ţinem seamă. Sectorul de gambling nu presupune doar noroc, ci şi viziune, strategie, memorie şi inteligenţă. Trebuie lucrat mult la nivel de imagine.
Un alt deziderat este armonizarea legislaţiei naţionale cu normele Uniunii Europene. În acest sens, am iniţiat discuţii cu organismele cu atribuţii în industria jocurilor de noroc din statele membre, pentru a putea pune bazele unor acorduri de colaborare pentru schimb de informaţii şi bune practici.
De asemenea, am avut consultări cu reprezentanţi ai pieţei jocurilor de noroc. Discuţiile avute cu membrii Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri din domeniul jocurilor de noroc, au fost demarate tocmai din nevoia de a crea un echilibru între cerinţele şi aşteptările pieţei de profil şi cadrul legislativ românesc. Pe parcursul acestor discuţii, au fost exprimate o serie de puncte de vedere şi de propuneri cu diferite grade de utilitate şi aplicabilitate şi a fost analizată oportunitatea transpunerii în practică a fiecăreia dintre aceste propuneri. Au fost purtate multe discuții în urma cărora am reușit sa creăm o punte de legătură, o bază comună de lucru cu marea majoritate a celor implicați în piața reglementată. Inclusiv operatorii prezenți în RGA (Remote Gambling Association), prin reprezentanții lor în Consiliul Consultativ și-au manifestat interesul și susținerea pentru noua legislație în domeniu (http://www.casino-magazine.ro/rga-saluta-oportunitatile-pe-care-le-va-oferi-piata-romaneasca.html).
Pentru că utilitatea promovării noilor reglementări pe plan extern este evidentă, am încercat să fim cât mai vizibili și, de aceea, reprezentanți ai instituției noastre au fost prezenți la o serie de evenimente cu tradiție pentru jocurile de noroc și care se bucură de o importanță deosebită în rândul reprezentanților industriei (Forumul European în domeniul Jocurilor de Noroc Online C5, ICE Totally Gaming 2015). Pe parcursul acestor evenimente, am primit semnale pozitive, în sensul că atât mari operatori, furnizori, laboratoare de testare, într-un cuvânt reprezentanți din toate ramurile industriei, au salutat inițiativa noastră de adaptare la realitățile pieței și și-au exprimat dorința de a se licenția în România.
Având în vedere provocările socio-economice, legislative şi tehnice cu care se confruntă acest domeniu specific, considerăm că este necesară adoptarea şi implementarea de iniţiative, măsuri şi politici relevante care să contracareze aceşti factori negativi. Oficiul va revizui în mod regulat politicile sale cu privire la autorizare, reglementare, raportare şi orice altă chestiune care este considerată necesară.
Moralitatea, respectul față de jucători, respectul față de lege, ar trebui să fie dezideratele principale ale organizatorilor serioși de jocuri de noroc pentru anul 2016, cum au fost și în anul ce s-a încheiat.
Suntem siguri că prin activitatea noastră şi cu sprijinul operatorilor de jocuri de noroc, diferenţele dintre gambligul românesc şi cel din străinătate se vor estompa cât de curând.

Noile reglementări legislative

Având în vedere nevoia de reașezare a jocurilor de noroc land-based, precum și dinamica dezvoltării jocurilor de noroc online (în principal, a dezvoltării din punct de vedere tehnic), Guvernul României a aprobat O.U.G. nr. 92/2014.
Până la momentul apariției O.U.G. nr. 92/2014, situația din piața jocurilor de noroc a demonstrat necesitatea aducerii de modificări, în sensul îmbunătăţirii, pentru a răspunde cât mai bine realităţilor economico-sociale şi situaţiei specifice existente în acest domeniu extrem de activ.
Prin modificarea prevederilor legale, s-au reglementat taxarea jocurilor de noroc pe mai multe categorii, precum și a celorlalți furnizori de servicii implicați în domeniu (furnizorii de software, auditorii), condițiile referitoare la licențierea operatorilor economici care vor exercita supravegherea și raportarea jocurilor de noroc online, au fost introduse noi categorii de jocuri de noroc (pariurile în contrapartidă on-line, festivalurile de poker, jocurile de noroc temporare) și, cel mai important lucru, s-a eliminat reținerea la sursă a impozitării cu 25% a veniturilor jucătorilor, introducându-se noi modele de taxare, în funcție de specificul fiecărui joc de noroc.
În ceea ce privește jocurile de noroc online, o măsură extrem de importantă pentru organizatori a fost schimbarea modului de impozitare al veniturilor obținute din activitate, în sensul că impozitarea se va realiza progresiv în funcție de venitul brut din jocuri de noroc, așa numitul, în termeni de specialitate, gross gambling revenue (GGR).
Experiența unor state precum Anglia, Malta, Italia, Franța, țări cu unele dintre cele mai avansate sisteme legislative în domeniul jocurilor de noroc, ne-a ajutat să creăm, în conformitate cu specificul pieții românești, o nouă piață reglementată pentru jocurile de noroc online, la standarde înalte, care răspunde deopotrivă necesităților și cerințelor de a avea o piață a jocurilor de noroc bine organizată și supravegheată, care să poată asigura protecția necesară pentru jucători, inclusiv prin măsuri de prevenire a dependenței față de jocurile de noroc, dar și în așa fel încât piața să rămână atractivă pentru organizatorii serioși de jocuri de noroc ce doresc să-și extindă business-ul și în România.
În luna iunie a anului 2015, promulgarea Ordonanței de Urgență nr. 92/2014 prin Legea nr. 124/2015 a adus o serie de noutăți, prin modificări ale textului legislativ față de forma sa inițială. Printr-un amendament adus pe parcursul dezbaterilor din Parlament, legislația specifică jocurilor de noroc a acordat o perioadă de grație (amnistie fiscală și penală) de 90 de zile pentru achitarea obligațiilor de plată. Odată cu promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 124/2015, a început și această perioadă de aministie, având termen limită data de 10 septembrie 2015. A fost instituită o ”taxă de penalitate”, modalitate prin care statul român a oferit operatorilor interesați de piața din România, posibilitatea să vină în condiții legale, cu plata taxelor datorate statului român (nu retroactiv, așa cum s-a vehiculat) pentru perioada în care au operat în România.
Dorim să subliniem faptul că această măsură a amnistierii a fost gândită pentru a veni în sprijinul operatorilor care doresc să intre în legalitate pe piața din România și, totodată, ca o modalitate de absolvire a responsabilităților juridice și fiscale, cu plata obligațiilor la bugetul de stat. Este o măsură ce a vizat strict perioada incriminată de lege, perioadă în care anumiți operatori au funcționat fără să plătească taxele aferente operării jocurilor de noroc în România, urmând ca la expirarea termenului limită, să se demareze restricționarea accesului din România la domeniile care oferă jocuri de noroc sau la domeniile afiliaților care nu îndeplinesc condițiile legale. S-a înlocuit în anumite condiții legale, o măsură penală și fiscală în vigoare, deci obligatoriu de aplicat de toate părțile, inclusiv de către operatori, cu o altă măsură în anumite condiții și pentru o perioadă determinată de timp. Apoi, pentru cei ce nu au dorit să beneficieze de această facilitate a legii, au fost inițiate toate procedurile prevăzute de legea în vigoare.
Odată cu aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 și a Legii nr. 124/2015, urmând adoptarea legislației secundare ce detaliază condițiile de aplicare a reglementării legale, considerăm că anul 2016 va reprezenta o etapă către o piață a jocurilor de noroc de nivel european, modernă, eficientă, corect și complet reglementată.

2015 pe scurt

Rezultate obţinute 2015
Autorizări, licenţe 1.187.747.655 lei
Amenzi 8.245.500 lei
Penalități 263.477.776 lei
Număr controale efectuate (la nivel naţional) 8.624

Autorizare și licențiere (2015)

grafic 1

Încasările din taxele de licenţă şi cele de autorizare a jocurilor de noroc acordate pe tipuri de activităţi pe întreg anul 2015 au fost următoarele:

taxe jocuri de noroc 2015

TOTAL TAXE JOCURI DE NOROC 2015 pentru 488 operatori economici:
1.187.747.655 lei
( 269.373.292 euro)

Pe lângă activitatea de licențiere și autorizare a jocurilor tradiționale, s-a constituit la nivelul O.N.J.N., o Comisie de verificare a dosarelor pentru acordarea dreptului temporar de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță. Au fost analizate și s-a aprobat dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță unui număr de 23 operatori.
Totodată, pentru un numar de 19 operatori economici s-au încasat penalități (taxe de licență/ autorizație), pentru exonerarea de răspundere penală şi fiscală, conform legislației în materia jocurilor de noroc la distanță.

Supraveghere şi Control (2015)

Direcția Generală de Supraveghere și Control constituie o verigă importantă din cadrul Oficiului, acționând, atât în zona supravegherii activității operatorilor economici implicați în activitatea de jocuri de noroc, cât și în zona controlului privind modul în care aceștia respectă reglementările specifice din domeniu.
Rezultate activitate de supraveghere și control aferente anului 2015

Într-o prezentare sintetică, principalii indicatori ce reflectă activitatea Direcției Generale de Supraveghere și Control în cursul anului 2015 sunt redați mai jos.

supraveghere

Evoluția în timp a indicatorilor arătați mai sus a fost influențată de factori obiectivi, cum ar fi:
– modificările legislative majore în domeniul jocurilor de noroc, prin intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2014 și a prevederilor Legii nr. 124/2015;
– focalizarea controalelor în locațiile cu aparate tip “slot-machine”, fapt motivat de necesitatea disciplinării operatorilor de jocuri de noroc ce activează în acest domeniu în contextul frecvenței ridicate a abaterilor de la normele legale constatate la aceștia;
– schimbarea priorităților de control – în cadrul activității de control s-a trecut treptat la abordarea unor domenii noi, cu complexitate sporită, din piața jocurilor de noroc. Exemplificăm în acest sens:
– activitatea de jocuri de noroc la distanță (online) organizată de companii cu sediul în afara teritoriului României prin intermediul unor platforme de joc, precum și participarea persoanelor fizice (în calitate de jucători) de pe teritoriul național la acest tip de jocuri de noroc;
– identificarea și excluderea din piață a aparatelor tip slot-machine exploatate fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege;
– conformarea la cadrul legal al operatorilor economici care importă, produc și/sau comercializează mijloace de joc;
– verificarea modului de calcul și plată a obligațiilor financiar/fiscale specifice ce decurg din activitatea de jocuri de noroc.

grafic 2

Informatizare și Monitorizare (2015)

Implementarea proiectului ”Creșterea Gradului de Interoperabilitate al ONJN”

interoperabilitate

Termenul de implementare al proiectului a fost 15 decembrie 2015.
Prin implementarea sistemului informatic ONJN acoperă o parte esențială din nevoile de informatizare a activității proprii. Prin acest proiect, ONJN a urmărit atingerea următoarelor obiective generale ale instituției:
– Dezvoltarea mecanismelor de interoperabilitate la nivel informatic între ONJN şi instituţiile publice centrale ale statului cu care ONJN interacţionează pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în procesele de licenţiere şi autorizare a operatorilor de jocuri de noroc, conform reglementărilor legale în domeniul de competenţă;
– Punerea prin mijloace electronice la dispoziţia beneficiarilor ONJN – operatorii de jocuri de noroc şi cetăţenii care participă la aceste activităţi – a serviciilor de licenţiere şi autorizare, respectiv de informare, pe care Oficiul le furnizează conform atribuţiilor sale legale.
Obiectivele specifice ale sistemului informatic care a fost implementat sunt următoarele:
– Scăderea volumului de documente în formă letrică procesate de ONJN prin oferirea mecanismului alternativ de depunere a cererilor în format electronic;
– Creşterea calităţii informaţiilor puse la dispoziţia managementului instituţiei şi compartimentelor implicate în monitorizarea şi controlul activităţii operatorilor de jocuri de noroc pentru identificarea cu celeritate şi eficienţă a situaţiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată, evaziune fiscală precum şi a faptelor asociate fenomenului de corupţie şi finanţare a terorismului;
– Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei prin transpunerea în mediu electronic a fluxurilor de lucru interne pentru emiterea licenţelor şi autorizărilor.
Anterior implementării sistemului informatic, ONJN a derulat toate activitățile de avizare și control prin fluxuri de lucru de procesare a documentelor exclusiv în format letric. În paralel însă a gestionat și o evidență electronică parțială a datelor importante despre licențele emise și despre operatorii de jocuri, alimentată prin culegerea de date din documentațiile depuse de către operatorii de jocuri. Această evidență a fost construită într-o bază de date ce va fi înlocuită de acest sistem informatics, asigurându-se astfel comunicarea instituţională în mediu electronic între Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, firmele organizatoare de jocuri de noroc tradiționale si la distantă, persoanele care participă la jocuri de noroc şi şase instituţii publice cu care are atribuții legale de asigurare a transmiterii/preluării de date și informații:
1) Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Antifraudă, Direcția Vamală
2) Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3) Oficiul Național al Registrului Comerțului
4) Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice
5) Consiliul Concurenței
6) Consiliul Național al Audiovizualului
Sistemul informatic va fi utilizat de următoarele categorii de utilizatori:
– Publicul general, care va accesa portalul de Internet, secțiunea publică. Sistemul informatic nu limitează în vreun fel numărul acestor utilizatori (fie prin licențierea aplicațiilor dezvoltate sau a produselor software de bază sau de sistem incorporate în soluție fie prin alte modalități de limitare).
– Reprezentanții operatorilor de jocuri, care accesează portalul de internet, secțiunea restricționată utilizatorilor înregistrați în sistem, pentru a depune online dosare de cereri și dosare de notificări, precum și pentru a vizualiza stadiul dosarelor depuse în curs. Și această categorie de utilizatori ai sistemului va fi fără limitare de număr.
– Utilizatori interni.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 3.442.560 RON.

Principalele activităţi de monitorizare și informatizare desfăşurate în anul 2015

 Identificarea, centralizarea și monitorizarea unui număr de 172 de website-uri prin intermediul cărora se oferă legături către jocurile la distanţă sau activităţi şi servicii conexe acestora neautorizate potrivit legislaţiei române;
 Transmiterea către Direcția Generală de Supraveghere și Control a website-urilor în limba română care au făcut în mod repetat, ilegal, reclamă la platformele de jocuri de noroc online, neautorizate în România;
 Verificarea a 5266 de domenii web pentru identificarea site-urilor pe care se desfășoară
jocuri de noroc la distanță;
 Identificarea și monitorizarea unui număr de 381 site-uri de jocuri de noroc la
distanță, neautorizate pe teritoriul României, prin realizarea unui număr de 16.429 de print-screen-uri;
 Întocmirea rapoartelor de monitorizare și transmiterea către Direcția Generală de
Autorizare Jocuri de Noroc a informațiilor deținute în legătură cu site-urile deținute de operatorii economici care au solicitat acordarea dreptului temporar de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță;
 Identificarea și monitorizarea forumurilor, în limba română, pe teme de jocuri de noroc online;
 Monitorizarea paginilor de facebook care oferă legături către jocurile online sau
activităţi şi servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislaţiei române;
 Compararea datelor transmise de către organizatorii de jocuri de noroc tip pariuri în
cotă fixă, prin declarațiile înregistrate privind veniturile realizate și datele extrase din terminalele de la sediul ONJN.

Ne dorim ca piața de gambling din România să devină un model la nivel european, să devină una dintre cele mai bine reglementate piețe, atât pentru organizatori, cât și pentru jucători, o piață care să genereze încredere, activă și responsabilă, cu măsuri specifice împotriva dependenței de jocurile de noroc și în pas cu ultimele tendințe și inovații în materie de mijloace de joc.
Având în vedere că avem un țel comun, și anume, crearea unei industrii puternice și corecte, vă asigur că întotdeauna, veți găsi în instituția noastră un partener deschis la dialog.

onjn

Rămâneți alături de Casino Life & Business Magazine, prima și cea mai populară revistă a industriei de gambling din România, având peste 11.000 de fani pe Facebook, pentru a fi la curent cu cele mai noi știri din lumea jocurilor de noroc.

Articolul precedentS-AU PUS ÎN VÂNZARE BILETELE PENTRU CEA DE a XIIa EDIȚIE A BIFF
Articolul următorExtragere în cadrul promoției iernii la Seven Club din Cluj-Napoca

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.