Teodora Luca Avocat – C.A Luca Mihai Cătălin

(Continuare din numărul trecut)

O astfel de interpretare este confirmată de legislația aplicabilă comunicărilor audiovizuale, în temeiul cărora principiul de protecție a minorilor trebuie să guverneze orice comunicare comercială audiovizuală, indiferent de forma și de durata acesteia.
Analizând conținutul unei astfel de comunicări (realizată sub imperiul legii vechi), Consiliul Național al Audiovizualului a constat că transmiterea unui mesaj public în care îndemnul de participare la joc este neechivoc, într-un interval orar care permite ca acesta să fie recepționat inclusiv de publicul minor, este nelegală. În materialul publicitar analizat, pe durata a 30 de secunde, erau prezentate în mod explicit cadre cu persone care participau la jocul de noroc, adresând îndemnuri neechivoce de participare la joc de tipul Joacă ____!
În motivarea deciziei anterior menționate, autoritatea a reținut că minorii sunt ușor influențabili comportamental și nu au reprezentarea corectă a acțiunilor proprii, având în vedere capacitatea redusă de a discerne, dată de lipsa de experiență, context în care prezentarea jocurilor de noroc drept o modalitate de câștig facil sau îndemnul direct de participare la joc contravine dispozițiilor legale privind protecția acestei categorii, indiferent de forma sau durata acesteia.
Această formă de promovare s-a menținut în mare parte dintre materialele operatorilor, jocul de noroc fiind prezentat de cele mai multe ori drept o cale de îmbogățire ușoară sau o cale a accede către medii sociale exclusiviste.
În aceeași ordine de idei, ar fi de menționat și îndemnurile de participare la joc realizate de personae publice, modele pentru minori, asocierea imaginii acestora cu jocul de noroc acreditând ideea că participarea la jocul de noroc este lipsită de riscuri, urmare a garanției de integritate furnizate de persoana publică.
Sigur că astfel de comunicări nu sunt interzise și se pot dovedi extrem de eficiente pentru operatori, dar, în considerarea dispozițiilor art. 12 raportate la dispozițiile art. 10 alin. 3) din Ordonanță, apreciem că inclusiv accesul minorilor la astfel de mesaje trebuie restricționat.
În ceea ce privește transpunerea principiului privind protecția persoanelor cu risc de adicție față de jocul de noroc, apreciem că obligația organizatorului se asigură prin respectarea interdicției de a transmite mesaje promoționale către jucătorii excluși temporar sau permanent, precum și prin interdicția de a include în materialele de promovare transmise public informații privind bonusurile acordate.
Avantajele speciale, bonusurile acordate participanților de organizator în condițiile prevăzute în regulamentele de joc pot fi promovate numai în locațiile proprii, pe paginile de internet proprii sau ale afiliaților sau prin transmiterea de mesaje electronice jucătorilor care dețin conturi active în baza de date a organizatorului.
O astfel de abordare este menită să asigure potențialului client criteriile corecte pentru luarea deciziei privind participarea la joc.
Numai după ce o astfel de decizie a fost adoptată, participantului i se asigură accesul la informațiile privind bonusurile de care poate beneficia și care vor constitui, eventual, criterii de selecție a companiei cu care va intra în relație comercială.
Într-o primă parte a etapei analizate, mare parte dintre operatorii de jocuri de noroc on-line și-a concentrate activitatea de promovare a jocului de noroc în jurul bonusurilor acordate, justificat din punct de vedere legal pe împrejurarea că interdicția de promovare a acestora, prevăzută în cuprinsul normelor metodologice nu ar fi fost aplicabilă societăților care desfășura activitate în temeiul dreptului provizoriu. Nu am împărtășit această interpretare, considerând că aplicarea în timp a acestor dispoziții se analizează în raport de momentul în care se realiza comunicarea publică și nu de momentul în care s-a acordat dreptul de desfășurare a activității de jocuri de noroc.
În mod sigur, un rol important în reglementarea comunicării publice legată de activitatea de jocuri de noroc revine autorităților competente (CNA sau ONJN), care dețin mijloacele legale pentru a elimina mesajele al căror conținut poate fi considerat ofensator sau neconform.
În opinia noastră, reacția CNA de eliminare a tuturor materialelor publicitare ale organizatorilor de jocuri de noroc din intervalul orar rezervat programelor la care au acces persoanele minore, este nejustificată legal, câtă vreme nu toate aceste materiale conțin mesaje care ar putea afecta creșterea și dezvoltarea minorilor. Cum în cuprinsul legislației nu există criterii obiective pentru a determina care ar fi mesajele cu impact negative asupra acestei categorii de public, autoritatea a optat să elimine toate materialele publicitare, situație care nu corespunde totuși scopului avut în vedere de legiuitor.
Nu poate fi ignorat rolul pe care îl au operatorii în stabilirea unui mediu de afaceri sănătos și durabil, inclusiv din perspectiva mesajelor lansate în spațiul public.
În opinia noastră, această categorie de activități nu necesită supra- reglementare, fiind însă imperativ necesară alinierea mesajelor publicitare la cerințele legale. Operatorii au mijloacele să asigure informarea corectă a consumatorului, să plaseze și să mențină activitatea de jocuri de noroc în sfera activităților de divertisment, fără să fie denatureze scopul acțiunii de promovare – obținerea de venituri, pe termen lung.
Numai combinând resursele creative ale marketingului cu necesitatea de conformare legală și de protecție a categoriilor vulnerabile, se va putea asigura promovarea șI desfășurarea activităților desfășurate fără riscul intervenției legislative sau sancționatorii a autorității.

Articolul precedentHalloween la Palace Casino – Casa Vernescu
Articolul următorSummit-ul Totally Gaming din Estonia

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.