Practica jocurilor de noroc

Anul 2018 începe, pentru organizatorii de jocuri de noroc, cu o serie de obligații practice de conformare, ca urmare a prevederilor legale curente, precum și cu o agendă de lucru care se anunță a fi bogată în proiecte de punere în executare a unor prevederi legale ale organismului național de reglementare, supraveghere și control.

Din prima categorie, în ceea ce privește obligațiile practice care decurg din modificările legislative cu intrare în vigoare în anul 2018, amintim, într-o prezentare sintetică:

1. Stabilirea, în funcție de criteriile legale privind activitatea desfășurată, a tipului de impozit ce urmează să fie plătit, cu respectarea obligațiilor declarative prevăzute de lege:

a) Impozit pe venitul microintreprinderilor, în cota de 1% (organizatorii de jocuri de noroc au obligatoriu angajați), în condițiile în care, la 31.12.2017, au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a unui milion de euro, la cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar;

b) Impozit pe profit, dacă nu se încadrează în criteriile de mai sus, în cota de 16%, iar pentru cei care desfășoară activități de natura cazinourilor, impozitul pe profit, nu poate să fie mai mic de 5%, aplicat asupra acestor veniturilor înregistrate;

c) Impozit specific, pentru activitățile prevăzute de Legea 170 din 2016, în condițiile în care nu se încadrează la impozitul pe venitul microintreprinderilor, care prevalează față de impozitul specific.

2. Măsuri practice pentru punerea în aplicare a prevederilor privind reformarea sistemelor sociale publice din Romania, de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii datorate atat de către aceștia, cat și de către angajați. In acest sens angajatorul urmand să stabilească, să rețină, să declare și să plătească obligațiile datorate și de salariați;

Nivelul contribuțiilor datorate și a impozitului pe venit, începand cu anul 2018:

Salariat
-† contribuția de asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat – 25 %;
-† contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate – 10%.

Angajator
– contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului de stat – 2,25%.

Cota de impozitare
– cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului.

3. Obligații de plată, pentru furnizorii care aplică plata defalcată a TVA, în două conturi separate, a c/v bunurilor sau serviciilor precum și a TVA- ului aferent acestora, așa cum prevede Legea 275 din 2017, de aprobare a OG 23 din 2017.

Din a doua categorie, cu obligații pentru organizatorii de jocuri de noroc, ce vor decurge din proiectele ONJN, pot fi amintite, succint, următoarele:

1. Punerea în aplicare a prevederilor legale privind înființarea fundației de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe langă O.N.J.N., al cărui obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social și înființarea „Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc”, la dispoziția O.N.J.N., la care vor fi obligați să contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:
-† organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din Clasa I – 5.000 de euro anual;
– persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiațI din Clasa II – 1.000 de euro anual;
– jocurile la distanță monopol de stat Clasa III 5.000 de euro anual;
-† organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 de euro annual.

2. Reglementarea modului de desfășurare a activităților de reclamă și publicitate, pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național, cu respectarea principiilor:
-† protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
-† asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui system de joc echitabil, supravegheat șI verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate;
-† prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;
-† asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;
-† implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum și prevenirea infracțiunilor privind ordinea publică, siguranța națională și sănătatea publică;
-† dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc.

3. Implementarea unui system de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în scopul realizării comunicării actelor emise de instituție sau a depunerii, de către solicitanți, a cererilor, înscrisurilor sau orice alte documente.

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc” de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte Rombet.

Articolul precedentCazinoul din Slănic Moldova
Articolul următorSteve Wynn dezvăluie planurile pentru un hotel nou pe Las Vegas Strip